Požadovali proto, aby byla zastavena. Proti těžbě se od minulého týdne protestovalo i na Slovensku a tamní inspekce životního prostředí dnes rozhodla o jejím dočasném zastavení.

Demonstranti, většinou z řad členů ekologických organizací Hnutí Duha, Greenpeace, Děti Země nebo Českého svazu ochránců přírody, své výtky shrnuli v dopise pro slovenského velvyslance, který před jeho sídlem přečetla herečka a bývalá poslankyně Táňa Fischerová. Akce, která měla poklidný charakter, se zúčastnil i někdejší ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Dopis od demonstrantů poté předal zástupkyni slovenského velvyslance.

Podle Ambrozka jde pouze o mocenský boj mezi lesníky a ochránci přírody. "Je potřeba ozvat se pokaždé, když se něco takového děje. Zde totiž jde o symbol, jak bude vypadat příroda v celé střední Evropě," řekl Ambrozek na dnešní demonstraci.

Organizátorům protestu vadí, že po ničivé vichřici v roce 2004 byla většina polomů v národním parku odstraňována mechanizací, a ne přírodními procesy. Padlé stromy mají přitom chránit mladé stromky před větrem, sněhem a erozí půdy, a umožnit tak růst nového lesa.

Slovenští lesníci ale dnes museli kontroverzní těžbu dřeva v nejpřísněji chráněných oblastech ve Vysokých Tatrách zastavit. Inspekce životního prostředí podle představitele lesů své rozhodnutí vysvětlila tím, že musí nejprve přezkoumat stížnosti od ochranářů, kteří se těžbě snažili zabránit i lidskými blokádami.

Původně měli lesníci nechat zhruba sedm procent území v nejvzácnějších rezervacích ladem, před několika měsíci se ale podle organizátorů protestu slovenské Státní lesy rozhodly vytěžit všechno dřevo. Zdůvodnily to prý výskytem kůrovce. "Vytěžení padlých stromů tři roky potom, co byly vyvráceny, je nesmyslné. Jejich aktraktivita pro kůrovce je nyní nulová," uvedl expert z České geologické služby Jeňýk Hofmeister.

Ilegalitu těžby spatřují ochránci v tom, že státní společnost nezískala posouzení na vliv životního prostředí od příslušných ochranářských orgánů. "Různá povolení k těžbě sice byla vydána, ale lesníci musí mít také posouzení od Natury 2000," řekl Jaromír Kyzour z Hnutí Duha. Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Na území Tiché a Koprové doliny se vyskytují medvědi, vlci, vzácné druhy hub nebo lišejníků.

V Tiché dolině se v okolí těžby nachází hnízdo orla skalního. Milovníci přírody se jej snaží bránit tím, že už několik dní blokují těžbu. V sobotu se chystají vyhlásit obě doliny Územím chráněným občany (UCHO). Akce by podle organizátorů měla probíhat nekonfliktně a setkat by se zde mělo zhruba 2000 účastníků. Od března je na internetu online petice, kterou zatím podepsalo zhruba 12.000 lidí.

Podle Duhy se na pomoc Tatrám po vichřici v České republice vybralo 40 milionů korun. Největší část dostaly slovenské Státní lesy, které v Tatrách dřevo těží.