"Představa seniorů na hřišti byla ještě před pár lety natolik absurdní, že když jsem o hřištích pro seniory vyprávěla svým kolegům, ptali se mě, jestli jsou tam obrovské klouzačky a houpačky, na kterých si senioři hrají,“ říká zastupitelka Jana Blažíčková z Prahy 6. Hřiště pro seniory však neznamená pouhé zvětšení prvků, které známe z dětských hřišť. Jde o venkovní cvičební stroje, kde si senioři mohou zacvičit, nikoli však jen s cílem posilovat, ale především udržet motorické schopnosti, které kvůli věku ztrácejí.

Vícegenerační hřiště jsou určena pro všechny věkové kategorie, jsou jakýmisi posilovnami pod širým nebem. Mohou posloužit jak dětem, tak jejich maminkám.

První vzniklo na Petřinách

Již před dvěma roky vzniklo seniorské hřiště ve vnitrobloku na sídlišti Petřiny. Na deseti strojích si lze protáhnout a posílit záda, paže nebo nohy. A to všechno tak, aby to zvládli i starší lidé.

„Hřiště má i společenský význam. Místo pro vybudování hřiště nebylo vybráno náhodou. Je blízko nákupního střediska a my víme, že na lavičkách u tohoto vnitrobloku se senioři často scházejí. Chtěli jsme jim poskytnout příjemný prostor s možností sportovního vyžití,“ říká místostarosta Prahy 6 Jan Záruba.

Zpočátku se seniorům na hřiště moc nechtělo, patrně se styděli. Zcela přelomové však bylo, když bylo hřiště zařazeno mezi lokality, kde lze cvičit pod vedením cvičitelů Davida Hufa. Senioři si tato pravidelná cvičení velmi oblíbili, řada z nich chodí pravidelně. David Huf byl sám překvapen jejich elánem. „Mnozí mi říkali, že v těch cvičebních spolcích, které doposud různě navštěvovali, se s nimi zachází příliš opatrně, jako by byli nemohoucí. A že právě náš přístup k nim je nový, inspirující a zábavný a že je to ohromně baví,“ říká. Paní Hyblerová, aktivní seniorská sportovkyně, která hned u hřiště bydlí a sama na něj ráda chodí cvičit, považuje nápad na jeho vybudování za výborný: „Raduji se, když vidím své vrstevníky cvičit, místo toho, aby nečinně posedávali na lavičkách.“

Míst v metropoli přibývá

Seniorská a vícegenerční hřiště dnes najdete na několika místech v Praze. V červenci byl například otevřen Sport park pro seniory v Podolí, rozdělený na aktivní a klidovou zónu. Nové seniorské hřiště bylo letos otevřeno také na Červeném vrchu, je tak druhé v Praze 6. Osazení cvičebních prvků pro dospělé a seniory do svých parků zvažuje i městská část Letňany a v pražských lesích postupně vznikají areály zdraví s fitness prvky pro dospělé. O podobných aktivitách pro seniory uvažují i další městské části.

Další možnosti cvičení

Kromě cvičení na seniorských hřištích organizuje řada pražských radnic i cvičení pod širým nebem, či nordic walking. To vše je určeno těm zdatnějším. Pro ty méně pohyblivé zvažuje městská část Praha 6 i instalaci tak zvaných rehabilitačních prvků. „Na takovém hřišti mohou senioři nejen cvičit, ale i trénovat rovnováhu či chůzi po nerovném terénu, což je ve stáří velmi důležité. Mohou zde procvičit jemnou motoriku prstů nebo si namasírovat záda,“ říká místostarosta Jan Záruba.

MUDr. Eva Topinková: Aktivním riziko nehrozí

Lze hřiště pro seniory doporučit všem starším lidem, nebo by se měli raději předem poradit s lékařem?
Hřiště pro seniory jsou konstruovaná tak, aby je mohl navštěvovat každý. Pokud jsou senioři mobilní a fyzicky aktivnější, žádné riziko jim nehrozí. Ti, kteří ale fyzicky aktivní dlouho nebyli, by mohli být ohroženi například kardiovaskulárními problémy nebo i vystaveni riziku zranění. Ti by se rozhodně měli poradit s lékařem.

U nás se tato forma aktivit pro seniory teprve rozvíjí. Jaké jsou s ní zkušenosti ze zahraničí?
Dlouhodobější zkušenosti jsou zejména z USA, kde mají tzv. seniorská městečka, a v Evropě pak hlavně ze skandinávských zemí. V každém případě jde o dobré zkušenosti, i když hřiště využívá maximálně 10 procent těch, pro něž jsou určena. Rozhodně jde však o signál pro obce a města, kam by měly zaměřit svou pozornost, aby umožnily starým lidem pro ně přijatelné tělesné aktivity. Týká se to rovněž i různých kurzů.