Bojím se covidu, ale ještě víc se bojím očkování. Kvůli nežádoucím účinkům. To je jeden z nejčastějších důvodů, proč si lidé nenechají dát vakcínu proti koronaviru. Vychází často z podvědomého strachu, který podporují informace z různých stran na sociálních sítích.

Vakcína proti covidu-19 je léčivo. Je tedy zcela normální, že její aplikace může v určitých případech přinést nežádoucí účinky. Jedná se o imunitní reakci organismu. „Jde o minimální zlo v porovnání s tím, které znamená prodělaná nemoc,“ tvrdí mnozí čeští lékaři a vědci, mimo jiné populární biochemik Jan Kovalinka v pravidelném pořadu na Českém rozhlase Plus.

Pravda a lži o koronaviru: Jak dlouho mi platí očkování a kam na třetí dávku

Podobně se děje i po podání běžných léků například na bollest či tlak. Drtivá většina z vedlejších účinků je mírná a neohrožuje člověka na zdraví či životě. Většina obtíží odezní či se dá zvládnout domácí léčbou za pomoci léků z vybavené lékárničky. Lze užívat například léky na bolest a horečku jako paracetamol nebo ibuprofen. 

Zdroj: Deník- nový seriál Deníku o tom, čemu lidé věří v souvislosti s covidem, každé tvrzení prověříme a napíšeme o něm
- navazuje na seriál Deník proti fake news
- minulý týden jsme začali 10 tvrzeními o očkování, které kolují mezi lidmi
- od té doby jsme každý další den rozeberali jednu další fámu či pravdu, pohromadě je najdete na www.denik.cz v rubrice o fake news
- odpovídáme i na vaše otázky

Zdravotničtí zaměstnanci po celém světě mají povinnost nežádoucí účinky monitorovat. Přehledně o nich informuje například Státní ústav pro kontrolu léčiv. Společnost všeobecného lékařství o nich rovněž vydala manuál. Obsahuje výpis nežádoucích účinků a rady, jak postupovat. 

Po očkování se doporučuje klidný režim bez fyzické námahy a stresu. Rovněž je žádoucí dostatečný přísun tekutin. Je také vhodné vyhnout se alkoholu. 

Bolest ruky či horečka

Podle SÚKL byl v září poměr aplikovaných dávek očkování a hlášených komplikací 99,99 procent bez komplikací ku 0,01 procenta s komplikacemi. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří otok, zarudnutí a bolest v místě vpichu. Dále je to poté horečka, zimnice, únava, bolest svalů či kloubů, bolest hlavy a nevolnost. 

Nežádoucí účinky by měly odeznít do tří dnů. Pokud se tak nestane, je vhodné je konzultovat s lékařem.  

A co vážnější reakce

Vážnější reakce jsou velmi vzácné, je však dobré je nepodcenit. Může nastat například vzácný anafylaktický šok, tedy velmi silná alergická reakce. Ta se však týká jen jednotek případů na milion očkovaných. Právě kvůli tomu zůstává naočkovaný v čekárně. Na tuto reakci podává lékař injekci adrenalinu, po které komplikace za včasného podání odeznívají.  

Zejména kvůli strachu může očkovaný omdlít, zažívat přechodné poruchy zraku, brnění končetin či křeče. Stává se to hlavně dospívajícím a mladým ženám. Jako prevence se před aplikací doporučuje pití a klid. 

Nejčastější fámy o covidu: Za pandemii covidu můžou Soros a Gates

Byly rovněž zaznamenány vážné, avšak velmi vzácné zdravotní komplikace. Jde tak například o atypické trombózy spojené s nízkou hladinou krevních destiček. To se objevuje asi u jednoho člověka na 100 tisíc očkovaných. Rovněž se velmi vzácně objevuje syndrom Guillan-Barré, autoimunitní onemocnění postihující nervový systém.  

Také se vyskytly případy ochrnutí lícního svalu, jde však rovněž o velmi vzácný jev. Může se také projevit zánět osrdečníku a srdečního svalu, to se týká asi 1–10 osob na 100 tisíc očkovaných. I tak má většinou onemocnění mírný průběh. 

Hrozí po vakcíně smrt?

Pokud jde o úmrtí, celkem 128 lidí v Česku zemřelo v krátké době poté, co se nechalo očkovat proti covidu. Podle lékařů však dominantní většina z nich zemřela z jiných důvodů než následkem účinku vakcíny. Jinak řečeno by tito lidé dříve nebo později zemřeli i bez aplikace. Možných úmrtí na očkování je podle SÚKL asi 300krát méně než prokázaných úmrtí v souvislosti s covidem.

Nejčastější fámy o očkování na covid: Může za neplodnost, způsobuje rakovinu

Závěr drtivé většiny odborníků tedy zní: Výhody očkování mnohonásobně převyšují nebezpečí vážných komplikací při prodělané nemoci. Podle již citovaného biochemika Jana Konvalinky jsou účinky onemocnění až tisíckrát horší než ty, za něž může vakcína.  

S využitím SÚKL, webu Společnosti všeobecného lékařství a covid.gov.cz.

Výzva čtenářům Deníku a deník.cz

Je dost lidí, kteří jsou přesvědčeni, že média neříkají o covidu pravdu. Že zamlčují rizika, negativní dopady vakcíny a další zásadní informace, které jsou v rozporu s tím, co slyšíte od vlády a většiny expertů v televizi či čtete v novinách.

Možná, že tento pocit máte i vy či vaši blízcí nebo známí. Proto se na Vás obracíme s nabídkou: pošlete nám konkrétní informace o varovných případech spojených s pandemií či vakcinací, o nichž víte a o kterých se veřejně nikdo nedozví.

Svoje podněty, prosím, pište na email na adresu: alena.pancerova@denik.cz anebo poštou na adresu U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, na obálku nadepište Covid.

Každou upřímně míněnou informaci od Vás prověříme a bez ohledu na výsledek našeho šetření o ní v Deníku napíšeme.

Předem děkujeme,
Roman Gallo
šéfredaktor Deníku