Doklady se vydávají bez těchto údajů od roku 2012. Komunisté v případě svéprávnosti tvrdí, že tento stav ohrožuje právní jistotu, hlavně v soukromoprávních vztazích. Nesvéprávní lidé například mohou být podle důvodové zprávy záměrně dosazováni do funkcí ve firmách.

Vláda ale pokládá změnu za zbytečnou. Lidé totiž musejí průkazy předkládat pouze orgánům veřejné moci, které si ale mohou zjistit tyto údaje z informačních systémů.

Podle některých poslanců právního výboru činí absence údaje o svéprávnosti potíže, například při uzavírání smluv. Aby lidé informaci doložili, musejí si za poplatek pořídit výpis na kontaktním místě státní správy Czech POINT.

Například podle předsedy výboru Jeronýma Tejce (ČSSD) by stačilo, aby se do občanského průkazu zapisovala jen nějaká značka, nikoli například taky údaje o opatrovníkovi, jak navrhla KSČM. Už je taky jisté, že v dokladech nebude informace o uložení zákazu pobytu, což předkladatelé rovněž chtěli.