Akreditační komise už návrh na odebrání akreditace předala Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR. To do dvou měsíců zahájí správní řízení, v němž o budoucnosti práv rozhodne. Hlavním důvodem odebrání akreditace je hromadný odchod pedagogů z fakulty. Ta zřejmě nebude schopna zajistit odbornou garanci některých oborů.

„Myslíme si, že právnickou fakultu ještě zachránit lze, rozhodně se o to pokusíme,“ říká Tomáš Hnetila, člen studentské části akademického senátu fakulty. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, má být odvolání děkana Květoslava Růžičky, které je na programu pondělního zasedání senátu.

Studenti se o sesazení vedení touto formou již jednou pokusili, ale učitelskou částí nebylo vůbec přijato k projednávání. „Podle mých informací má odvolání podporu jen pěti členů studentské části senátu, učitelská část stojí při děkanovi,“ říká student Martin Marek. Podle něj by děkana mohla odvolat pouze rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová.

Mělo by odejít až třicet pedagogů

Ta to ale v plánu nemá. Růžička je totiž nemocný. „Rektorka se k odvolání děkana Růžičky nebude kvůli jeho současnému zdravotnímu stavu ani vyjadřovat. Připadá jí to neetické,“ uvedla mluvčí univerzity Kamila Kvapilová. Nemyslí si ani, že by jeho odvolání pomohlo. „Hovoří se o tom, že do konce srpna by práva mělo opustit zhruba třicet pedagogů, většina ale výpověď nepodala, pouze slovně o této možnosti informovala, skutečný počet tedy neznáme,“ říká Kvapilová.

Pokud by byl děkan odvolán, je podle jejích slov pravděpodobné, že by se vzbouřila druhá část jeho příznivců. „Řešili bychom stejný problém pro změnu jejich odchodů. Tyto skupiny se totiž spolu nedokážou domluvit,“ vysvětluje.

V současné době bylo vypsáno již druhé kolo výběrového řízení na pozice odcházejících kapacit. „První kolo vypsala fakulta v květnu, výsledky zatím nemáme, zájemci se stále mohou hlásit. Výběrové řízení potrvá do poloviny července. Zatím nepodnikáme žádné kroky, uvidíme, jak bude situace ve finále vypadat,“ dodává mluvčí.

Náhrada se bude hledat těžko, studenti se bát nemusí

Na odvolání děkana z funkce nesází ani odcházející kapacita fakulty Karel Eliáš. „Já už jsem rozhodnutý, a jako člověku, který školu opouští, mně její současný stav nepřísluší komentovat. Domnívám se ale, že ani změna děkana by fakultě nepomohla. Problém totiž není v osobě Květoslava Růžičky a navíc to není problém jediný,“ míní Eliáš.

Podle něj bude velmi obtížné odcházející pedagogy nahradit. Profesorů a docentů v této oblasti je totiž nedostatek. „Vzpomínám, jaké problémy měla olomoucká právnická fakulta, když se pokusila posílit sbor pedagogů,“ říká Eliáš. Podle bývalého studenta právnické fakulty Aleše Zieglera se v případě zrušení akreditace budou práva potýkat kromě personálního zajištění také s finančními problémy. „Ty mají už nyní a finanční krize se bude stále prohlubovat, nebudou mít peníze z doktorských programů a nepoplynou jim ani z poplatků za rigorózní řízení,“ předpokládá Ziegler.

Současní studenti a ti, kteří byli letos ke studiu přijati, se ale prý ničeho obávat nemusejí. „Pokud by vše dopadlo špatně a ministerstvo návrh akreditační komise přijalo, Západočeská univerzita začne okamžitě jednat s ostatními právnickými fakultami v zemi, aby mohli studenti dostudovat jinde. Je to naší povinností. Zatím je to ale předčasné,“ uvedla Kvapilová.

Pozitivní vývoj na fakultě se zastavil

Akreditační komise svoje závěry zveřejnila na webu. Konstatovala, že pozitivní vývoj na fakultě z loňska se zastavil. „Je možné sledovat zhoršení situace, vytvoření nových nedostatků a tendence k destabilizaci fakulty,“ uvádí komise. Oproti stavu před rokem se podle ní výrazně zhoršila transparentnost procesů, k čemuž přispěly některé kroky nového vedení. Fakulta například podle komise nezákonně zrušila řadu rozhodnutí o ukončení studia některých studentů, když přihlédla k důvodům, k nimž to možné není.

Čtěte také: Komise navrhla odebrat právům v Plzni akreditaci