Studia Coriovi ukončili v roce 1920 na Pražské německé univerzitě a v témže roce uzavřeli proti vůli rodičů sňatek ve Vídni. Kvůli nepříznivým existenčním a profesním podmínkám v Rakousku se rozhodli v roce 1922 opustit Evropu a odejít do USA.

Nejprve pracovali ve Státním ústavu pro výzkum zhoubných nemocí v Buffalu, později se usadili v Saint Louis, kde působili na Univerzitě George Washingtona. Cori zemřel 20. října 1984 v Cambridge ve státě Massachusetts. Svoji ženu přežil o sedmadvacet let. Stihl se i podruhé oženit.

Čtěte také: Před 90 lety zemřel průkopník české kinematografie Ponrepo