Předchozí
1 z 2
Další

Je téměř jisté, že se budou poprvé podílet na vládní spolupráci, když svými hlasy aktivně podpoří Babišův jednobarevný či koaliční menšinový kabinet.

Bezprostředně po sněmovních volbách jste uvažoval o ukončení předsednické kariéry v KSČM. Co vás přimělo změnit názor?

Neříkal jsem, že nebudu kandidovat, ale řekl jsem, že o mé kandidatuře na post předsedy Komunistické strany Čech a Moravy rozhodne názor členské základny. A ten mne většinově vyzval, abych dál pokračoval ve své práci. Mám mnoho nominací ze všech krajů republiky.

Pokud byste byl opět zvolen do čela KSČM, snažil byste se o její definitivní ukotvení v politickém mainstreamu, v její přeměnu z antisystémové, protikapitalistické strany v subjekt plně podporující liberálně demokratický polistopadový režim?

Ale to je trochu trapné, co mi vnucujete. KSČM je ukotvena v politickém systému již od svého vzniku. Jsme skutečnou alternativou. Dokladem toho jsou naši zastupitelé na komunální, krajské úrovni a poslanci na celostátní úrovni. Vždy budeme hájit zájmy občanů, kteří jsou pro nás na prvním místě, a dodržovat politický program KSČM. Neoliberalismus je právě tou ideologií, která rozvrátila nejen sociální stát, ale i budoucí rozvoj společnosti, a to nejen u nás a v Evropě.

Jenže v loňských volbách to ve prospěch KSČM příliš nezafungovalo.

Ano, to uznávám. A řeknu vám, proč. Pokud jsme byli součástí krajských koalic, prokázali jsme, že za méně peněz jsme schopni spravovat kraj, ale nebyli jsme dost radikální při realizaci některých kroků, které jsme uskutečnit měli, například vytvoření krajského dopravního podniku v Ústí nad Labem. K tomu dochází až nyní. Lidé musí vnímat, že nám jde o posílení veřejného sektoru.

Nebojíte se odlivu tradičních komunistických voličů, kteří vás mohou obvinit ze zrady komunistických ideálů, pokud aktivně podpoříte vládu s dominancí středopravicového hnutí miliardáře Andreje Babiše?

Nemám strach z odlivu voličů. Nejednáme na politické úrovni s oligarchou, ale s vítězem voleb. Jde pouze o prosazení maxima z volebního programu KSČM. Němé přihlížení by poškodilo především občany, kteří dali KSČM svou důvěru. Jedná se o toleranci vlády ve shodných programových bodech, ne o slepou poslušnost.

Do jaké míry se KSČM bude podílet na vládní politice, vznikne-li koalice ANO a ČSSD?

Bude se na ní podílet vždy jen do míry souladu s volebním programem KSČM a jeho faktickou realizací. Necháváme si dostatek prostoru pro případné odmítnutí postupu vlády v rozporu s programovým prohlášením, které je minimálním základem naší tolerance.

Máte nějaké podmínky pro aktivní podporu vlády, například ohledně obsazení ministerských křesel?

Máme požadavky na kandidáty na příští ministry, protože musí být schopni reálně naplňovat vládní program. Někteří členové současné vlády své funkce evidentně nezvládají.

Myslíte ministra spravedlnosti Roberta Pelikána?

Jistě. Pan Pelikán v rozporu s právním řádem ČR rozhodl o vydání u nás zadržovaného občana cizího státu Jevgenije Nikulina jinému státu, přičemž porušil práva jeho i jeho advokáta.

Co vám vadí na ministru zemědělství v demisi Jiřím Milkovi?

Třeba to, že nepřipravil opatření, jímž by ochránil včelaře proti zneužití jejich osobních údajů. Vypadá to jako marginálie, ale my to tak nevidíme. Ještě víc mě překvapilo, že když vláda rozhodla o výkupu vepřína v Letech, neměl žádný plán na nahrazení tak velkého výpadku výroby vepřového masa.

Čím chcete Andreje Babiše přesvědčit, aby vzal vaše personální doporučení v potaz?

Jednáním. A také si necháváme volné ruce při schvalování státního rozpočtu.

Je podle vás snaha ČSSD obsadit ministerstvo vnitra logická a správná – vzhledem k trestnímu stíhání šéfa ANO?

KSČM navrhuje, aby o ministerstvu vnitra rozhodovaly všechny tři politické strany, které se budou podílet na podpoře vlády s důvěrou. U resortů, kde je zřejmý konflikt zájmů, chceme, aby nešlo čistě o nominace hnutí ANO nebo ČSSD, ale aby prošly třístranným jednáním. Navrhovali jsme ho už čtrnáct dní před prvním krachem rozhovorů mezi ČSSD a ANO. To, že neproběhlo, je jedna z příčin neúspěchu jednání.

Trváte také na vyslání svých zástupců do dozorčích či správních rad státních a polostátních podniků?

Nejde o požadavek pro KSČM. Jsme přesvědčeni, že nelze obcházet článek 5 Ústavy ČR o svobodné soutěži politických stran, které tvoří náš systém. Chceme, aby všechna parlamentní uskupení měla právo nominovat své zástupce do dozorčích a správních rad státních a polostátních podniků. Kdyby na to strany neměly vliv, nemohly by reálně odpovídat za jejich výsledky.

Takže až přijde do sněmovny nominační zákon, budete přesvědčovat kolegy z hnutí ANO, aby upustili od záměru obsazovat tyto rady odborníky?

Samozřejmě, protože je to nesmysl. Jde o důsledek 28 let tzv. nepolitické politiky, kdy tady máme místo aktivních lidí spíš aktivisty, kteří půjdou klidně demonstrovat kvůli jednotlivosti, ale nebudou se chtít dlouhodobě angažovat.

Sjezd ČSSD, stejně jako širší vedení ANO, odmítl spolupráci s SPD. Jak to, že komunistům by nevadila?

KSČM mnohokrát prokázala, že naše politika je založena na věcných řešeních, tedy že nejde o to, kdo navrhuje, ale co navrhuje. Občané zvolili SPD jako parlamentní stranu. Politická jednání jsou o toleranci a kompromisech, které však nesmí překročit zájmy občanů a programové priority KSČM. To však neznamená souhlas se všemi názory.

Hnutí ANO se profiluje v zahraniční politice jako silně proevropský subjekt, který podporuje transatlantickou spolupráci (viz kauza Skripal, Nikulin, spojenecký útok na Sýrii). Vy zastáváte takřka opačná stanoviska. Nevylučuje to spolupráci, ba i toleranci Babišova kabinetu?

Tolerance vzniku vlády je něco jiného, než být vládní stranou. V oblasti zahraniční politiky trvá KSČM na svém volebním programu,a to bez ohledu na názory hnutí ANO. Stále prosazujeme nenavyšování počtu vojáků v zahraničních misích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Jistě se potvrdí, že naše stanovisko je do budoucna mnohem lepší než podlézavost vůči EU nebo dokonce NATOhujerství.