Nadále však platí, že se dvě nejsilnější vládní stany potýkají s velmi velkou skupinou váhajících voličů, což však ale platí pro ostatní strany. Z tohoto pohledu je na tom nejlépe hnutí ANO, které má nadále nejsilnější skupinu rozhodnutého voličského elektorátu. Konkurenční ČSSD má oproti hnutí ANO téměř o polovinu méně rozhodnutých voličů. Sociální demokraté pak mají stejný počet rozhodnutých voličů jako třetí KSČM.

Vše ale rozhodnou právě váhající občané, kteří se rozhodují mezi více politickými subjekty a jejich volbu může ovlivnit zejména předvolební souboj, který naplno vypukne počátkem září.

Volební potenciál, srpen 2017. Sanep

Váhající voliči začleňují do svého volebního portfolia stále častěji SPD pod vedením Tomia Okamury. V případě SPD se posiluje i procento rozhodnutých voličů, které se drží nad pětiprocentní hranicí, zaručující zisk poslaneckých křesel. Neméně zajímavý je i nárůst zájmu o Piráty.

Mírný, ale přesto znatelný nárůst zejména váhajících voličů je patrný i u Strany práv občanů (SPO), v jejímž čele stanul jako volební superlídr František Ringo Čech. O tuto stranu se tak začali zajímat zejména voliči prezidenta Miloše Zemana.

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální volební potenciál politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně a dále stran a hnutí, které v šetření společnosti SANEP dosáhly nebo překročily u hodnoty rozhodnutých voličů jednoprocentní hranici. Volební potenciál nelze zaměňovat s volebním modelem.

Naopak v případě Realistů, u nichž zaujal zejména pravicově smýšlející voliče předseda Petr Robejšek, nastává mírný pokles voličského zájmu. Ten však může být zapříčiněný téměř nulovou regionální prázdninovou aktivitou této strany.

Ze stávajících parlamentních stran se ukazuje zájem o podporu ODS, která by i s aktuálním počtem svého pevného elektorátu měla jistotu získání sněmovních křesel.

Stejně tak KDU-ČSL, kteří nakonec kandidují samostatně, mají nadále stabilní voličskou podporu. 

Svůj boj o voliče však bezpochyby čeká i TOP 09, její osud by byl aktuálně plně v rukou váhajících voličů.

Průzkum aktuálního volebního potenciálu vychází pouze z hlasů 58,6 procent respondentů, kteří jsou rozhodnuti, či zvažují svoji volební účast. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 17. – 23. 8. 2017 na vybrané skupině 1807 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel České republiky starších 18 let. Celkově se průzkumu zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 18 963 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českéhostatistickéhoúřadu. 

Statistická chyb a u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5 %. Kontrola daného vzorku byla provede na triangulační datovou metodou.