Co to je nouzový stav?
Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Jak dlouho bude trvat?
To v tuto chvíli není jasné, podle zákona však vláda může vyhlásit nouzový stav na dobu nejvýše 30 dnů. Pokud by tak k vyhlášení došlo již ve středu, mohl by trvat nejdéle do 29. října.

Může se nouzový stav prodloužit?
Ano, ale museli by to schválit poslanci.

Co všechno při nouzovém stavu může vláda nařídit?
Například evakuaci osob a majetku z vymezeného území nebo na něj zakázat vstup dalším osobám. Ze zákona také mohou úřady ukládat lidem pracovní povinnosti nebo – což je v případě většího rozšíření koronaviru pravděpodobnější – poskytnout věcné prostředky. Tedy například nadbytečné zásoby zdravotnického materiálu, nyní hlavně respirátorů a roušek, pro nemocnice. Zásoby pak v případě nouze mohou jít přednostně do nemocnic, dětských domovů, domovů pro seniory či pro lidi, kteří se podílejí na plnění krizových opatření.

Jak to bylo na jaře
Nouzový stav vláda vyhlásila už na jaře - v polovině března. Tehdy došlo k dílčímu uzavření statních hranic, uzavření škol, byly omezeny veřejné akce jako  sportovní klání či koncerty. Restrikce dopadly také na podnikání, uzavřely se restaurace, bary a velká obchodní centra.