Ubytování

Pokud chce člověk poskytnout Ukrajincům ubytování či jinou pomoc, může kontaktovat Správu uprchlických zařízení, která má e-mail ubytovaniukrajina@suz.cz

Registrovat nabídku ubytování pro jednotlivce či rodiny lze též na stránkách Sdružení pro integraci a migraci: https://uprchlici-vitejte.cz/.  

Pobyt v Česku

Lidé z Ukrajiny mohou v České republice pobývat tři měsíce bez víza, poté na základě speciálního dlouhodobého víza. Kvůli zdravotnímu pojištění (podrobněji níže) je však lepší, když pobývají v Česku od začátku na základě víza.

Ministerstvo zdravotnictví spustilo kontaktní e-mail ukrajina@mzcr.cz, který slouží všem, kteří chtějí na Ukrajinu nabídnout léčiva a zdravotnický materiál. Ministerstvo zdravotnictví zároveň žádá veřejnost, aby pro tyto účely nevykupovala léky v českých lékárnách. Pomoc Ukrajině musí být koordinovaná odborně a cíleně.

K překročení hranic Ukrajinci nepotřebují covid pas ani žádost o azyl. Je třeba ale kontaktovat příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění.

Zde kontakty na pracoviště podle krajů: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx

Zdravotní pojištění

Účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu se lidé z Ukrajiny stávají okamžikem udělení tzv. víza za účelem strpění. Pojistné za ně odvádí český stát. 

S vystaveným vízem se však člověk nejprve musí dostavit na jakékoli Klientské pracoviště VZP: https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky. Vystaveno bude uprchlíkům tzv. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrou kartičku).

VZP se postupně zapojuje do sítě všech Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Centra komplexně řeší pomoc a podporu příchozím.

Pokud je to jen trochu možné, VZP žádá klienty o využívání on-line forem komunikace. Aktuálně lze takto podat například Přehled OSVČ.

Další rady ke zdravotnímu pojištění
Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR držiteli zajistí bezplatnou péči ve stejném rozsahu jako českému občanovi. Je třeba mít jej u sebe vždy, když ukrajinský občan navštíví lékaře či jiné zdravotnického zařízení. Platí pouze v Česku, nikoli v jiných zemích Evropské unie. Platný je po celou dobu platnosti udělení víza za účelem strpění (zpravidla rok). Nemá formu plastové kartičky, je vydáván papírově. S průkazem není třeba sjednávat si komerční pojištění.

Informace v ukrajinštině jsou zveřejněny ZDE. Ve znakové řeči ZDE.

Pozor na šmejdy
Ukrajinské uprchlíky mohou kontaktovat tzv. šmejdi, kteří jim nabízejí placenou pomoc s vyřízením potřebných formalit, kupříkladu veřejným zdravotním pojištěním.

Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje, že služby zajišťuje v osmnácti Krajských asistenčních centrech (viz mapa níže) a žádné prostředníky, kterým by uprchlíci platili, k tomu nevyužívá.

Třicet dnů před udělením víza
Poslanci nedávno schválili legislativní úpravu, na jejímž základě budou lidé z Ukrajiny moci vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění třicet dnů před udělením víza o strpění.

Příklad z praxe: pokud si kupříkladu těhotná žena nestihne vyřídit formality a bude potřebovat lékařskou péči, hrazena jí bude třicet dnů předtím, než vízum vyřídí.

Péče o těhotné, gynekologie
Pokud nemá těhotná žena z Ukrajiny akutní zdravotní problém, je třeba, aby si nejprve na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) vyřídilavízum za účelem strpění a náhradní průkaz pojištěnce.

Postup pro přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění zde: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-spousti-web-v-ukrajinstine-a-zapojuje-se-do-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.

Gynekolog postupuje u těhotné pojištěnky z Ukrajiny (dle vyhlášky č. 134/1998 Sb.) obdobně jako u pojištěnek s trvalým pobytem. Žena, která již má vízum o strpění a je registrovaná u VZP, má hrazenou péči ve stejném rozsahu jako občanka Česka.

V případě, kdy si nestihne tyto formality vyřídit, zákon garantuje, že jí bude z prostředků veřejného zdravotního pojištění zdravotní péče poskytnutá na území ČR uhrazena až 30 dní před udělením víza za účelem strpění ve stejném rozsahu jako každé jiné pojištěnce.

Přihlášení dítěte narozeného v Česku
Dítě, které se narodí na území České republiky a jehož alespoň jeden z rodičů bude mít v době porodu udělené vízum za účelem strpění, bude 60 dnů pojištěno rovnou ze zákona. Následně je třeba vyřídit mu vízum.

Když ani jeden z rodičů v době porodu vízum nemá, na dítě se bude vztahovat pojištění třicet dnů předtím, než pro ně rodiče získají vízum. Poté ho rodiče musí přihlásit do systému veřejného pojištění u zdravotní pojišťovny, u které je zaregistrována matka. Se vším pomohou na krajských centrech pomoci (kontakty na interaktivní mapě, viz Pomoc v jednotlivých krajích).

Konec bezplatného pojištění, nutnost kontaktovat pojišťovnu

Novela zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina 2, mění podmínky zdravotního pojištění pro Ukrajince, kteří do Česka přišli po 24. únoru v souvislosti s válečným konfliktem. Po uplynutí 150 dnů ode dne, kdy jim v České republice byla udělena dočasná ochrana, již nebudou ti z nich ve věku 18–65 let automaticky zařazeni mezi tzv. státní pojištěnce (za něž pojištění hradí stát).

Do osmi dnů od uplynutí této lhůty (tedy 150 + 8 dní od udělení ochrany) proto musí kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu a řešit otázku dalšího způsobu hrazení zdravotního pojištění, například doložit důvody, že mohou být i nadále považováni za státní pojištěnce, například z důvodu evidence na Úřadu práce ČR.

Pokud tak neučiní, začne pro ně platit povinnost hradit minimální zálohy na zdravotním pojištění (jako OBZP), která pro rok 2022 činí 2 187 Kč měsíčně. Podle předsedy Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Toma Philippa se to může týkat více než dvou set tisíc lidí v produktivním věku, byť nejsou přesné informace, kolik z nich se kupříkladu vrátilo zpět na Ukrajinu.

Podrobné informace v ukrajinštině lze najít ZDE.

Neodkladná péče

Pokud člověk ještě nestihl na pobočku VZP dojít a potřebujete neodkladně zdravotní péči, může ji vyhledat nejbližší nemocnici, nejlépe státní. Tedy kupříkladu ve fakultních nemocnicích v Praze (Bulovka, Královské Vinohrady, Motol, Thomayerova, Ústřední vojenská, Všeobecná), Brně (Všeobecná, Fakultní, u sv. Anny), Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Plzni.

Formulář před první návštěvou lékaře
Lékaři z různých oborů se shodli na dokumentu, kde popisují postupy při setkání lékařů s pacienty z Ukrajiny. V příloze 3 šestnáctistránkového dokumentu (na stranách 12-15) lze nalézt formulář v češtině i ukrajinštině, který by ukrajinští uprchlíci měli vyplnit před první návštěvou lékaře.

UA POINTy v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje takzvané UA POINTy, což jsou nízkoprahové ambulance zajišťující zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky. Zřízeny budou při všech přímo řízených fakultních nemocnicích, a to proto, aby byl zajištěn plynulý proces poskytování zdravotních služeb lidem z Ukrajiny, které nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče. Ostatním nemocnicím ministerstvo zřízení UA POINTů doporučuje.

Bude tam poskytována lékařská pohotovostní péče pro dospělé, děti a dorost z Ukrajiny. V případě zvýšeného zájmu i gynekologicko-porodnická ambulance. Zajištěno bude tlumočení do ukrajinštiny.

Vzhledem ke zvýšenému počtu lidí z Ukrajiny budou navýšeny kapacity i možnosti IT systémů tak, aby péče byla maximálně efektivní nejen pro samotné uprchlíky, ale i pro poskytovatele zdravotní péče. Podrobné informace mimo jiné pro poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny na webu www.mzcr.cz/ukrajina.

Bezplatná lékařská služba

Ukrajinským uprchlíkům je určena bezplatná lékařská služba uLékaře.cz. Obsluhují ji rusky a ukrajinsky hovořící lékaři a další zdravotníci, kteří se orientují v českém zdravotním systému a jsou schopni každému odborně poradit nebo ho přímo objednat na vyšetření, a to v jeho rodném jazyce. Služba je dostupná na této aplikaci: https://app.ulekare.cz/uk/poradna/dlya-ukrayiny?dfn=ukrajina-uk&step=1

Dávky v nouzi

Občané Ukrajiny, kterým ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou na pobočkách Úřadu práce ČR nebo přes elektronické formuláře (https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare) žádat o dávky v hmotné nouzi. Těmi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Žádat mohou i o příspěvek na bydlení.

V případě nejasností je možné kontaktovat bezplatné call centrum Úřadu práce, na čísle 800 77 99 00 nebo mailech: callcentrum@mpsv.cz a kontaktni.centrum@mpsv.cz.

Lidem z České republiky Úřad práce poskytuje své služby v běžném režimu, a to jak v oblasti nepojistných dávek, tak zaměstnanosti. Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková tím reagovala na nepravdivá tvrzení kolující po internetu, že „byl vyhlášen stop stav kvůli uprchlíkům z Ukrajiny“.

Právní pomoc

Bezplatnou právní pomoc Ukrajincům nabízí Sdružení pro integraci a migraci, na čísle 224 224 379 nebo mailu: poradna@migrace.com. Česká advokátní komora zveřejnila seznam advokátů, kteří se do pomoci Ukrajině taktéž zapojili: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507.

Připravila i desatero, které ukrajinští občané mohou využít: https://advokatnidenik.cz/2022/02/28/desatero-pro-ukrajinske-obcany-kteri-chteji-do-cr-vyuziji-urcite-i-advokati/.

Psychologická pomoc

Bezplatnou psychologickou pomoc nabízí nezisková organizace #delamcomuzu. Pomoc je možné využít při osobních terapeutických sezení, online nebo po telefonu. 

Přihlásit se lze na https://www.terapie.cz/hlavunadvodou. Bezplatné psychoterapeutické konzultace nabízí také Sdružení pro integraci a migraci.

Lze kontaktovat Františka Cihláře: cihlar@migrace.com, 602 200 985. Psychoterapeutickou pomoc poskytuje také organizace Inbáze: terapie@inbaze.cz.

Bezplatná aplikace
Pro všechny občany Ukrajiny i Ukrajince žijící v zahraničí je zdarma přístupná aplikace VOS. Nalézt tam lze osm nástrojů psychologické pomoci, například řízený deník, dechová cvičení či monitoring nálady atd. Neomezeně tam lze též chatovat s psychologickými poradci. Jsou tam také aktualizované informace, kde mohou lidé – v době psychického vypětí – najít pomoc.

Aplikaci mohou využívat lidé s mobily v systému iOS a Android. Aplikaci, včetně překladu do ukrajinštiny, je možné aktivovat ZDE.

Psychosociální podpora

Národní ústav duševního zdraví nabízí psychosociální podporu válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Službu poskytuje prostřednictvím ukrajinských psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů, které pro tento účel zaměstnává, a dává jim tak příležitost realizovat se v původní profesi. Psychosociální podpora nenahrazuje odbornou psychologickou péči, jedná se zejména o kroky v rámci primární a sekundární prevence.

Odkaz v češtině: https://www.nudz.cz/pomahame-ukrajine.

Odkaz v ukrajinštině: https://www.nudz.cz/uk/mi-dopomagajemo-ukrajini.

Pomoc v jednotlivých krajích

Ve všech krajích vznikla asistenční centra na pomoc Ukrajincům přicházejícím do České republiky. Řeší ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu.

Ministerstvo vnitra zřídilo též Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, v němž jsou trvale zástupci hasičů, policie nebo správy ubytovacích zařízení. Jeho základem bude právě komunikace s lokálními samosprávami.

V následující mapě si můžete najít odkaz na tato krajská centra pomoci. Karlovarský, Pardubický či Zlínský kraj odkazují na centrální instituce.

Šatník v Pražské tržnici

Do Šatníku v Pražské tržnici (Bubenské náměstí, Praha 7) mohou přijít lidé z Ukrajiny pro oblečení, obuv, hygienické potřeby, vybavení pro děti nebo základní trvanlivé jídlo. Vše bude poskytnuto zdarma. Šatník se nachází v hale 13 Pražské tržnice, otevřeno má každý den kromě neděle od 10 do 17 hodin. 

Oblečení je nyní ve sbírce dostatek, stále je ale možné darovat potřeby pro osobní hygienu nebo trvanlivé jídlo, zejména:

 • zubní pasty a kartáčky,
 • mýdla,
 • šampony,
 • mýdla na praní,
 • deodoranty,
 • kapesníky,
 • vlhčené ubrousky,
 • dámské hygienické potřeby,
 • toaletní papír,
 • trvanlivé jídlo,
 • přesnídávky a kapsičky pro děti,
 • konzervy, rýži, těstoviny a podobně. 

Aktuální informace ke stavu sbírky lze nalézt na stránkách Pražské tržnice: https://www.prazska-trznice.cz/. Dobré je sledovat i Facebook Šatníku.

Webové stránky Šatníku: https://www.satnikpraha.cz/. Stav je možné ověřit i telefonicky na čísle 737 597 070.

Pracovní uplatnění

Pracovní portál v České republice nabízí najít nové pracovní uplatnění pro lidi z Ukrajiny: https://www.jobs.cz/prace/?suitable-for=ukraine_refugees.

Kdo bude potřebovat pomoc s úpravou životopisu, přípravou na pohovor, může se bezplatně obrátit na kohokoliv z týmu BE-DNA:

S hledáním vhodných pozic ukrajinským uprchlíkům pomůže platforma Jobs4UA.cz, která vznikla spojením oborových asociací a svazů pod vedením CzechInvestu. Koordinována je s pobočkami Úřadu práce ČR. Stránka je překládána i do ukrajinštiny, umožňuje filtrovat nabídky práce podle kategorie a kraje. 

Pomoc v češtině i ukrajinštině lze najít také na webu manpower.cz/centrum-pomoci/ a na bezplatných linkách Centra pomoci Ukrajině při ManpowerGroup +380 947 129 559 a +420 226 259 838, které jsou v provozu každý všední den od 8.30 do 16 hodin.

Pracovní nabídky pro příchozí z Ukrajiny přináší také web Workania.eu. Sdružuje vhodné pracovní nabídky z Česka, Slovenska a Polska. Web společně vyvíjejí společnosti LMC a Profesia, přední poskytovatelé služeb pro hledání práce v ČR (Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem, Atmoskop.cz), na Slovensku (Profesia.sk, Platy.sk) a v Polsku (Praca za Rogiem).

Portály pro vědce
Na webové stránce http://www.researchin.cz, kterou provozuje organizace MŠMT – Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Kabinetem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR, se soustřeďuje přehled nabídek od juniorních výzkumných pozic, pomocných pozic ve výzkumných organizacích, seniorních vědeckých pozic až po příležitosti doktorského studia spolu se základními informacemi včetně přehledu sociálních služeb pro příchozí uprchlíky.

Na webovou stránku odkazuje i portál https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx, který slouží ukrajinským občanům jako centrální rozcestník.

Výzkumné organizace a vysoké školy byly požádány o součinnost při tvorbě databáze nabídek pro výzkumné pracovníky z Ukrajiny. Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář. Poté se pracovní příležitosti, jež jednotlivé instituce poskytují, automaticky a bezplatně zveřejní na centrální platformě RESEARCHIN.CZ, a zároveň na spolupracujícím portálu ResearchJobs.cz.

V případě zájmu se nabídka propíše také na platformu evropské iniciativy Science for Ukraine.

Vysílání v ukrajinštině

Český rozhlas spustil vysílání v ukrajinštině, odkaz na webové rádio je zde: https://www.mujrozhlas.cz/ukrajina.

Solidární příspěvek pro domácnosti 

Lidem, kteří zdarma ubytovali či ubytují uprchlíky z Ukrajiny, stát vyplatí příspěvek pro solidární domácnost. Jeho výši stanovila na tři tisíce korun za jednoho ubytovaného člověka, celková částka zároveň nesmí převýšit dvanáct tisíc korun za měsíc na domácnost.

Aby domácnosti na příspěvek dosáhly, musí tyto lidi ubytovat nejméně na šestnáct po sobě jdoucích dní v měsíci. Příspěvek bude vyplácen i zpětně za březen. Vyplácet jej budou na krajských pobočkách Úřadu práce ČR.

Spouští se online žádosti o solidární příspěvek
O solidární příspěvek mohou domácnosti, které ubytovávají ukrajinské uprchlíky, žádat od pondělí 11. dubna. Žádost bude možné podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.

Formulář žádosti o solidární příspěvek bude od pondělí v pilotním režimu k dispozici v rámci online aplikace davkyuk.mpsv.cz, kterou již MPSV několik týdnů využívá k vyřizování humanitárních dávek.

O příspěvek lze žádat o měsíc zpětně, tedy nejdříve 11. dubna, a to za březen. Předpokladem je, že ubytovaným osobám bude zajištěn odpovídající prostor, místo pro přípravu jídla (lze zpřístupnit vlastní kuchyň nebo zřídit provizorní s vařičem a lednicí), koupelnu a WC (opět mohou být sdílené) a přístup k pitné vodě.

Další praktické informace k solidárnímu příspěvku lze nalézt zde formou otázek a odpovědí na webu MPSV.

Změny ve výplatě příspěvku pro solidární domácnost
Od července bude nařízením vlády upraveno poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce rozlišit domácnosti na ty, které poskytly cizincům samostatné ubytování, a na ty, kde uprchlíci bydlí společně s ostatními členy domácnosti.

Aktuální nařízení vlády, které počítá s výší příspěvku 3 tisíce korun na osobu (a maximálně 12 tisíc na domácnost), platí do června. Nová úprava, u níž zatím částky s rozlišením typu ubytování stanoveny nejsou, se promítne až do navazujícího nařízení vlády s účinností od letošního července.

Na příspěvek při samostatném bydlení uprchlíků budou mít nárok lidé, kteří nabídnou prostor, který byl měsíc před začátkem ubytování volný. Důvodem podle MPSV je, aby například nedocházelo k vystěhovávání současných uživatelů bytu za účelem získání příspěvku.

Další informace v češtině i ukrajinštině na webu MPSV.

Příspěvek krajům a obcím na ubytování

Kraje nebo obce, které zajistí ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, dostanou od státu za každého ubytovaného člověka refundaci ve výši až 250 korun za noc. Ministerstvo pro místní rozvoj navíc připraví dotační program na výstavbu nových dočasných ubytovacích kapacit či rekonstrukci stávajících prostor.

V případě dočasného nouzového přístřeší, což mohou být například krajem či obcí vlastněné tělocvičny, sportovní a kulturní haly nebo stanové tábory, vyplatí stát za člověka a noc 200 korun, přičemž kraje či obce mají uloženo zajistit ubytováním i základní vybavení a stravu. 

Zleva ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a ministr vnitra Vít Rakušan na schůzi vlády, 16. března 2022 v Praze.
Vláda schválila další vojenský materiál pro Ukrajinu, oznámil Rakušan

Kompenzační příspěvky budou u ubytování zajištěných krajem či pražským primátorem vypláceny zpětně od 24. února.

Informace ministerstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstva-vycleni-volne-kapacity-pro-ubytovani-ukrajincu-kraje-ziskaji-kompenzacni-prispevek.aspx

Informace ministerstva pro místní rozvoj:
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-pripravujeme-dotace-pro-obce-a-kraje-na-nak

Bezplatná přeprava vlaky  - jen pět dní

Lidé z Ukrajiny jsou zdarma přepravováni v mezinárodních vlacích, od dubna však jen po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Jak informuje ministerstvo dopravy, nárok na přepravu v mezinárodních vlacích je třeba doložit průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem. V případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny. Nárok na přepravu ve vnitrostátních vlacích se dokládá cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava je poskytována též lidem, kteří doprovází cestující mladší 18 let.

Portál Pražana pro poskytovatele ubytování

Hlavní město na svých webových stránkách umístilo kompletní informace pro poskytovatele ubytování ukrajinským uprchlíkům. Firmy a podnikatelé z řad fyzických osob, kteří je ubytovali, se tam dozví podrobnosti ke svým nárokům na kompenzační příspěvek a rovnou o něj mohou i požádat prostřednictvím Portálu Pražana. Tento kompenzační příspěvek se nevztahuje na poskytování ubytování v bytech ve vlastnictví fyzických osob, který řeší Úřad práce.

Souhrn informací: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/ukrajina_ubytovani/index.html

Portál Pražana: https://www.portalprazana.cz/

Řidičské průkazy vydané na Ukrajině

Ukrajinští řidiči mohou zcela v souladu s platnými zákony v České republice řídit automobily se svým národním řidičským průkazem. Je to možné u dokladů, které odpovídají vzoru řidičského průkazu stanoveného Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968). Překážkou není to, že ukrajinští řidiči nevlastní evropský řidičský průkaz.

Řidičský průkaz by bylo třeba měnit až v případě pobytu v České republice po dobu jednoho roku a déle. Tuto informaci mají k dispozici i jednotlivé úřady, které s lidmi komunikují. Informace poskytuje i ministerstvo dopravy.

Uznání řidičských průkazů v sedmadvacítce

Členské státy evropské sedmadvacítky z iniciativy České republiky, která nyní předsedá Evropské unii, dočasně umožní řídit vozidla s průkazy vydanými na Ukrajině. Jedná se o všechny vzory řidičských průkazů, které jsou na území Ukrajiny platné. Toto opatření (nařízení platné od 27. července) se týká ukrajinských občanů, kteří ve státech Evropské unie pobývají na základě takzvané dočasné ochrany a platí po dobu jejího trvání. Do zemí EU v době válečného konfliktu uteklo více než pět milionů ukrajinských občanů.

Schválené opatření také usnadní agendu úřadům jednotlivých členských států, které by čelily nutnosti vyřídit žádosti o miliony nových řidičských průkazů. V České republice by to například znamenalo možnou výměnu až několika set tisíc těchto dokladů.

Členské státy budou moci také vydávat dočasné řidičské průkazy občanům Ukrajiny, kteří je ztratili nebo jim byly odcizeny, a to tehdy, pokud dojde k jejich ověření například v ukrajinském elektronickém registru řidičských průkazů. Nařízení rovněž definuje kroky pro získávání osvědčení profesní způsobilosti pro řidiče autobusů a nákladních vozidel a specifické označení těchto dokumentů. Zde budou muset řidiči podstoupit povinnou doplňkovou přípravu ukončenou testem.

Vydávání dočasných řidičských průkazů i osvědčení profesní způsobilosti je ale podmíněno přijetím příslušných vnitrostátních právních úprav. Je tedy na rozhodnutí členských států, jestli tyto možnosti do svých národních legislativ zapracují a jaké podmínky vymezí. To se týká i České republiky.

Jízda autem

Vozidlo evidované na Ukrajině může být bez registrace provozováno na území ČR až šest měsíců. A to v případě, že má platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zelenou kartu) a je v řádném technickém stavu (platnost STK se v rámci provozu takového vozidla nezkoumá, protože Ukrajina není členem EU).

Vybraná pravidla silničního provozu
Platforma VIZE 0, Autoklub ČR a Policie ČR vytvořily informační leták pro ukrajinské motoristy. Obsahuje vybraná klíčová pravidla silničního provozu v České republice. Leták je k dispozici v elektronické i tištěné podobě a také na sociálních sítích. V ukrajinštině je umístěn kupříkladu ZDE

Zakoupení nového či ojetého vozidla

Pokud občan Ukrajiny nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, dostane registrační značku pro vývoz s platností na tři měsíce. Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude možná registrace vozidla.

Příjem ukrajinské měny na pobočkách ČSOB

ČSOB umožní s platností od 17. května příjem ukrajinské měny hřivna (UAH) na svých pobočkách. Každý klient, pocházející z Ukrajiny, bude moci na svůj účet vložit až 10 000 hřiven týdně. Jejich příjem bude probíhat prostřednictvím bankovních poboček ČSOB, které mají hotovostní pokladny, v rámci celé republiky. Pro vklad na pobočce není nutné objednání se předem, v některých lokalitách je však možné počítat s delší čekací lhůtou z důvodu očekávaného vyššího zájmu o tuto službu.

Banka nabízí také zvýhodněné výběry ukrajinskými kartami z bankomatů ČSOB, dále bezplatné vedení CZK a devizového EUR a USD účtu a také možnost vkladů v hotovosti zdarma. ČSOB nabízí i speciální infolinku 800 200 290, na které dokáže zajistit komunikaci v ukrajinštině.

ČSOB ve spolupráci s Člověkem v tísni spustila sbírku SOS Ukrajina: https://www.darujspravne.cz/sbirka/sos-ukrajina-clovek-v-tisni-o-p-s.

Povinnost hlásit pracovní poměr Ukrajinců

Podle zákona o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé, kteří přijmou do pracovního poměru (včetně DPP, DPČ) občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou, informovat o této skutečnosti Úřad práce ČR. Tato povinnost zaměstnavatelů je upravena v § 87 zákona o zaměstnanosti a vztahuje se na všechny zaměstnance ze zahraničí, bez ohledu na jejich státní příslušnost (nezáleží na tom, zda jde o země EU nebo státy mimo EU), pobytový status nebo povinnost získat některé z pracovních oprávnění.

Zaměstnavatelé, kteří povinnost nesplní, se mohou dostat do potíží. Neplnění povinnosti mimo jiné zjišťují i zástupci Státního úřadu inspekce práce během kontrol primárně zaměřených na pracovní podmínky občanů Ukrajiny, držitelů dočasné ochrany. „Při porušení zákonem stanovených podmínek hrozí zaměstnavateli ze strany Státního úřadu inspekce práce pokuta ve výši až 100 000 Kč,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

Pravidla zaměstnávání

Bezmála osm tisíc ukrajinských uprchlíků si hledá práci a je v evidenci zájemců či uchazečů o zaměstnání (přes 50 tisíc těchto lidí si již práci našlo). „Ukrajinští občané prchající před válkou, kteří mají dočasnou ochranu, nepotřebují žádné povolení a mohou si práci najít sami u jakéhokoliv zaměstnavatele. Nemusí se tedy ani spoléhat na žádné zprostředkovatele. Platí ale ohlašovací povinnost – zaměstnavatel musí ohlásit úřadu práce, že u něj začal pracovat zaměstnanec s dočasnou ochranou,“ informuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Další informace k pravidlům zaměstnávání ukrajinských uprchlíků v ČR jsou k dispozici na webu MPSV v češtině i ukrajinštině.

V češtině:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/informace_zamestnavatel_CZ_130422.pdf

V ukrajinštině:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/informace_zamestnavatel_UA_130422.pdf


Jazykové vzdělávání

Úřad práce ČR nabízí zaměstnavatelům pomoc s financováním kurzů českého jazyka i tehdy, když daný občan Ukrajiny už pracuje. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/povez

Informace MPSV o jazykovém vzdělávání:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-vyuku-cestiny-a-adaptacni-kurzy-pro-deti-z

Pomoc lidem se sluchovým postižením

Bezplatnou podporu v pomoci lidem z Ukrajiny se sluchovým postižením nabízí organizace Tichý svět. Obrátit se na ni lze v deseti krajích České republiky. ZDE interaktivní mapa poboček a kontaktů.

Sbírka pro uprchlíky s poruchou sluchu

Organizace Tichý svět pořádá sbírku na potravinovou pomoc pro válečné uprchlíky s poruchou sluchu. Crowdfundingovou sbírku organizuje přes portál Donio, ve které jsou vybírány finanční prostředky na nákup poukázek do obchodních řetězců, které pak budou uprchlíkům s poruchou sluchu předány. Pomoc bude poskytnuta primárně klientům neziskové organizace, ale také těm, kteří se na ni obrátí skrze ostatní iniciativy a instituce. Sbírka končí 19. května 2022.

Více informací:

www.donio.cz/potravinova-pomoc-pro-valecne-uprchliky-s-poruchou-sluchu

www.tichysvet.cz

Podpora dětí s Downovým syndromem

Do 15. května letošního roku trvá kampaň Patrona dětí, což je charitativní projekt Nadace Sirius, na podporu dětí s Downovým syndromem. Zájemci mohou finančně přispět konkrétnímu dítěti, včetně dětí z Ukrajiny, jejichž příběhy jsou na webu www.patrondeti.cz.

Pomoc dalším dětem

Děti, které se ocitly v cizí zemi, potřebují peníze na základní vybavení do škol a školek, ale také, podobně jako Filip, na své zájmy a koníčky, kterým se doma na Ukrajině věnovaly. Charitativní projekt Patron dětí pomáhá dětem z Ukrajiny zvládnout náročnou dobu prostřednictvím mimořádné hotovostní pomoci: https://patrondeti.cz/pribeh/ukrajina.

Sbírka na oblečení či školní pomůcky

Nadace Naše dítě vyhlásila sbírku na pomoc ukrajinským matkám s dětmi. Primárně jde o příspěvek na oblečení a obuv pro děti, školní pomůcky, drogerii nebo základní léky, ale velká poptávka je například také po noteboocích pro školní výuku, aby se snadněji integrovali do českých škol.

Sbírka je na portále Donio:

https://www.donio.cz/pomoc-pro-deti-z-ukrajiny 

Sbírka na oblečení či školní pomůcky

Nadace Naše dítě vyhlásila sbírku na pomoc ukrajinským matkám s dětmi. Primárně jde o příspěvek na oblečení a obuv pro děti, školní pomůcky, drogerii nebo základní léky, ale velká poptávka je například také po noteboocích pro školní výuku, aby se snadněji integrovali do českých škol.

Sbírka je na portále Donio: https://www.donio.cz/pomoc-pro-deti-z-ukrajiny.

Sbírka pro Český červený kříž

Sbírka pro Český červený křížSbírka pro Český červený křížZdroj: ČČKPři příležitosti pocovidového znovuotevření eventových a konferenčních prostor v Edukačním a byznysovém centru Sněmovní 7 na pražské Malé Straně byla uspořádána benefiční akce na podporu Ukrajiny.

Výtěžek bude zaslán Českému červenému kříži. Prostřednictvím přiloženého QR kódu lze příspěvky zaslat do velikonoční neděle 17. dubna, kdy bude sbírka uzavřena.+

Sbírka na pomoc ukrajinským Romům

Nadace OSF a Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásily sbírku na pomoc romským dětem a rodinám na Ukrajině. Pomoc ukrajinským Romům byla i jedním z hlavních témat letošních oslav Mezinárodního dne Romů (8. dubna). Na galavečer, který se konal v pražském Divadle Archa, byli pozváni právě i ukrajinští Romové, kteří přišli do Česka. Pomáhají jim různé organizace spolupracující s ARA ART, která oslavu pravidelně organizuje.


Podrobnosti o sbírce: https://osf.cz/2022/03/01/nadace-osf-vyhlasuje-sbirku-na-valkou-ohrozene-romske-deti-a-rodiny-na-ukrajine/.

Přímý odkaz na sbírku: https://www.darujme.cz/projekt/1205980.

Humanitární dávka

Každý uprchlík z Ukrajiny dostane za měsíc, kdy mu bylo či bude uděleno speciální vízum, od České republiky pět tisíc korun. Peníze by měly sloužit především na pokrytí základních životních potřeb. Jedná se o pomoc, která stojí mimo stávající české dávky.

V případě, že uprchlík z Ukrajiny bude i nadále ve finanční tísni, stejnou částku může získat i v dalších pěti měsících. Stačit k tomu bude podání jednoduché žádosti. Dávku budou vyplácet úředníci z krajských poboček Úřadu práce ČR. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na tom, aby proces vyplácení žádostí probíhal on-line a nebylo tak nutné osobně navštívit pobočky Úřadu práce ČR.

Více informací zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine.

Krajská pobočka Úřadu práce v Pardubicích nově poskytuje své služby občanům Ukrajiny na speciálním kontaktním místě. O humanitární dávku mohou žádat v tomto regionu na třídě Míru hned vedle Machoňovy pasáže v centru Pardubic.

Mobilní klíč
V Pražské tržnici v Holešovicích fungují čtyři pracoviště České pošty, kde si mohou žadatelé o humanitární dávku zřídit Mobilní klíč eGovernmentu. Na základě této Identity občana už nemusí, stejně jako v případě aktivní Bankovní identity, na pracoviště Úřadu práce ČR osobně a žádosti mohou odeslat ze svého počítače nebo mobilního telefonu. V nejbližších dnech se má aktivita rozšířit po celé České republice.

Souhrnné informace, včetně videonávodu na vyplnění žádosti o humanitární dávku v češtině i ukrajinštině jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR - https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele.

Změny ve výplatě humanitární dávky
Změny související s výplatou humanitární dávky schválila 18. května vláda v rámci úpravy zákona „lex Ukrajina“. Vyplácení dávky pro ukrajinské uprchlíky bude o něco přísnější. Na tento typ pomoci nově nebudou mít nárok ti, kterým bylo bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. Bude se také kontrolovat, že při opakované žádosti o dávku se uprchlíci opravdu nachází na území ČR. Změny musí ještě schválit parlament.

Další informace v češtině i ukrajinštině na webu MPSV

Humanitární dávka přes jednodušší aplikaci
Od 1. září spouští ministerstvo práce a sociálních věcí novou aplikaci, která přinese zjednodušení i další důležité funkce pro klienty žádající o humanitární dávku on-line. Aplikace umožňuje vše vyřídit bez návštěvy úřadu. Uživatelé nově získají detailní přehled o tom, v jakém stavu se jejich žádosti nachází. Výsledek řízení o přiznání dávky i její výši bude viditelný přímo v aplikaci. Pokud bude třeba něco opravit či doplnit, bude o tom žadatel podrobně informován opět přímo v aplikaci. Klienty čekají i další novinky. Přihlásit se lze nově pouze pomocí elektronické identity.

Aplikace: https://davkyuk.mpsv.cz
Elektronická identita: https://info.identitaobcana.cz/idp/

Bezplatné telefonování

Sociální podnik Transkript online spustil službu „Volání pro Ukrajince“. Ta ukrajinským občanům umožňuje zdarma v mateřštině telefonovat s českými úřady, komerčními či nekomerčními subjekty i soukromými osobami. Projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí. Tyto nyní mohou na svůj web přidat tento odkaz: www.volaniproukrajince.cz.

Obdobnou službu „Hovor s přepisem" provozuje Transkript online již několik let pro lidi se sluchovým postižením (Linka 1221, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce atd.).

Bezplatné občanské poradny

Ukrajinští uprchlíci se mohou obrátit na občanské poradny, které poskytují poradenství ohledně toho, co je na území České republiky čeká, na co mají nárok a kam se mají obrátit. Spolupracují s městskými úřady, odděleními sociální péče, pracovními úřady a humanitárními organizacemi, kterým pomáhají s pořádáním sbírek a vyřizováním různých záležitostí. Propojují se s lidmi či organizacemi, které dokáží zajistit tlumočnické služby.

Občanské poradny Asociace občanských poraden poskytují své služby všem lidem v nepříznivé životní situaci bezplatně. Vydávají se například do uprchlických center a ubytoven, aby Ukrajincům pomáhali se získáním víza, zdravotního pojištění, založením bankovního konta, zprostředkováním jazykového kurzu, hledáním práce a podobně.

Bližší informace: https://www.obcanskeporadny.cz.

Aplikace Smart Migration (Chytrá migrace)

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo aplikaci Smart Migration (Chytrá migrace). V ukrajinštině, angličtině a ruštině nabízí to nejdůležitější o zaměstnávání, zdravotní péči či vzdělávání. Klíčovou součástí aplikace jsou interaktivní tutoriály, které usnadňují nalezení potřebné informace. Uživatel také může pokládat dotazy virtuální asistentce, která jej provede řešením problému.

Aplikace: https://davkyuk.mpsv.cz.

Verze pro operační systém Android standardně na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mpsv.smartmigration.

Mezinárodní registr kreditní historie

Provoz obnovil ukrajinský Mezinárodní registr kreditní historie (MBKI). Díky němu mohou Ukrajinci žijící v České republice žádat o výpis prokazující jejich dobrou platební morálku, spolehlivost a bezdlužnost na Ukrajině. Výpisy v Česku zajišťují od října loňského roku Společnost pro informační databáze (SID) a Creditinfo Group. Nyní se rozhodly obě společnosti uhradit náklady na vyhotovení výpisu, ukrajinští občané jej tak získají zdarma.

Služba Nedlužím na Ukrajině: www.NejsemDluznik.cz.

Spotřebitelská poradna v ukrajinštině

Spotřebitelská poradna dTestu začala poskytovat poradenství i v ukrajinštině. Ukrajincům v Česku nabízí pomoc při řešení spotřebitelských problémů či potíží souvisejících s bydlením a podobně.

Své dotazy a popis problému mohou zájemci napsat v ukrajinském jazyce přímo do formuláře spotřebitelské poradny dTestu. Zpátky pak dostanou odpověď i s návrhy možných řešení.

Poradna: https://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/add

Online či telefonické konzultace nejrůznějších spotřebitelských problémů s právními poradci časopisu dTest jsou k dispozici každý pracovní den od 9 do 17 hodin a jsou bezplatné. Pokud se spotřebitelé na poradnu obrátí prostřednictvím linky 299 149 009, zaplatí pouze cenu běžného tarifu volání.

Pomoc Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Informace o stipendiích 1. LF UK pro ukrajinské studenty: https://www.lf1.cuni.cz/podpora-a-stipendia-pro-ukrajinske-studenty

Psychologická a krizová pomoc: https://www.lf1.cuni.cz/psychologicka-a-krizova-pomoc-studentum-1-lf-uk-v-souvislosti-s-valecnym-konfliktem-na-ukrajine

Dary je možné zasílat na účet Nadačního fondu Univerzity Karlovy na bankovní účet 556677359/0800

Pomoc Univerzity Karlovy lidem dotčeným konfliktem na Ukrajině zde: https://ukrajine.cuni.cz/doma

Známky na podporu dětských uprchlíků

Česká pošta vydala dvojici známek na podporu dětí ukrajinských uprchlíků v Česku. Autorem kresby Soucit je Jiří Slíva, autorem kresby Vzdor Piotr Pilka z Polska. Obě známky vyšly společně v sešitku, který není určen k prodeji. Jejich náklad získala Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, která je použije jako poděkování dárcům, kteří podpoří její Fond Ukrajina. 

Sešitek se známkami – do vyčerpání zásob – obdrží každý, kdo poskytne dar ve výši nejméně 2022 korun.

Více informací: www.kontobariery.cz

Letní kurzy češtiny

Nadační fond Homolka nabízí možnost bezplatných letních kurzů češtiny pro Ukrajince – děti (cca 7–14 let) a dospělé. Kurzy jsou hrazeny z dárcovské sbírky. Kurzy se uskuteční v Nemocnici Na Homolce a pro případné zájemce je stále volná kapacita. Výuka bude probíhat vždy v úterý od 14 do 15.30 hodin (1. skupina) a od 15.30 do 17 hodin (2. skupina). Začátek kurzů je 12. července, celkem je 8 lekcí.

Kontaktní osoba: Pavlína Perlíková, pavlina.perlikova@homolka.cz, 257 272 347

Informace i v ukrajinštině: https://www.homolka.cz/article/aktuality/kurzy-cestiny-pro-ukrajinske-rodiny/

Kurs pro ukrajinské asistenty pedagoga

Člověk v tísni otevřel Kurz nazvaný „Nauč mě to“, který je určen ukrajinským asistentům pedagoga, kteří budou v příštím školním roce působit v českých školách. Díky kursu si mohou procvičit slovní zásobu důležitou pro pedagogickou práci a také se připravit na situace, které mohou během jejich práce ve škole nastat. Kurz je bezplatný a obsahuje modelové dialogy, interaktivní cvičení se slovní zásobou i situacemi, kde student volí různá řešení. Vznik kurzu byl podpořen ze sbírky SOS Ukrajina.

Bližší informace: https://kurz-cestiny.clovekvtisni.cz

Zdroj: Youtube

Linka sociální asistence


Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 od čtvrtka 18. srpna zřizují call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout jim informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20 v češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině a maďarštině. Fungovat bude ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence.

Linka je dostupná v těchto časech:

Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština): pondělí až pátek od 9 do 17 hodin

Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština): pondělí až pátek od 8 do 12.30 a od 16 do 21 hodin, sobota a neděle od 12.30 do 17 hodin

Sbírka na nákup sanitek

Sbírka na nákup sanitek a zdravotnického materiálu do 'horkých' oblastí Ukrajiny pořádaná nevládní organizací Team4Ukraine.Sbírka na nákup sanitek a zdravotnického materiálu do 'horkých' oblastí Ukrajiny pořádaná nevládní organizací Team4Ukraine.Zdroj: Team4Ukraine.

Sbírka na nákup sanitek a zdravotnického materiálu do "horkých" oblastí Ukrajiny pořádaná nevládní organizací Team4Ukraine.

Více informací zde: https://www.donio.cz/ambulanceukrajina

Služby na jiné adrese

Od pondělí 3. října bude Úřad práce ČR poskytovat v Praze své služby občanům Ukrajiny pod dočasnou ochranou na nové adrese: Českolipská 421/1, Praha 9 – Prosek. Zrekonstruovaná budova úřadu nabídne vyšší komfort nejen klientům, ale také zaměstnancům.

Své záležitosti týkající se humanitární dávky lidé vyřídí v Pražské tržnici v Holešovicích naposledy ve čtvrtek 29. září. Od začátku následujícího týdne pro ně bude připraveno 34 přepážek v novém objektu, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin.

Videonávod a souhrnné informace v češtině i ukrajinštině najdete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele