Cestování a volný čas

Kam všude mohu na kole?
Pokud se jedete pouze projet, smíte se pohybovat jen na území obce, v níž žijete. Což je třeba v případě Prahy, která je brána jako jedna obec, poměrně rozsáhlé území. Jestliže si jedete nakoupit, můžete se pohybovat v rámci svého okresu. Nikde totiž není určeno, jakým způsobem máte třeba pro rohlíky jet. Mimo svůj okres můžete jet na kole i do práce, nikde totiž opět není určen dopravní prostředek, který za tím účelem můžete použít. Ale musíte mít pracovní smlouvu a raději i někoho v práci na telefonu, kdyby si to policisté chtěli ověřit.

Mohu na svou chalupu?
Jen pokud je ve stejném okrese, kde bydlíte, nebo tehdy, když tam pobýváte od počátku třítýdenní karantény a hodláte tam setrvat po celou její dobu. Musíte v ní být pouze se členy své domácnosti. V případě, že je za hranicemi okresu, ve kterém bydlíte, ale dojde v ní k havárii, například vyhoří nebo ji vykradou, a vy budete muset komunikovat s úřady, lze se odvolat na neodkladné úřední záležitosti. Ale budete to muset případně prokázat.

Hranice obcí v ČR.
Mapa katastrů všech obcí: Zjistěte, kam smíte a kam ne. Stačí zadat své místo

Mohou mě policisté kontrolovat ve vlaku či autobuse? A pokud mě vysadí před cílem mé cesty, mohu žádat po dopravci náhradu, když mě tam vpustil?
Ano, stejně tak jako na nádraží. Náhradu po dopravci budete požadovat těžko, usnesení vlády nepředpokládá, že by dopravce měl při koupi jízdenky posuzovat oprávnění opustit okres.

Mohu na procházku do přírody v okrese, kde pracuji, i když mám bydliště v jiném?
Podle usnesení vlády ne. Za sportem nebo rekreací smíte do přírody pouze v katastru vsi nebo města, kde bydlíte, případně kde máte svou chalupu (pokud je ve stejném okrese jako vaše bydliště).

Děti a rodina

Po rozvodu mám soudně určený střídavou péči o děti. Mohu za nimi, pokud žijí v jiném okrese?
Ano, podle usnesení vlády patří péče o děti mezi výjimky z cest za hranice okresu, v němž člověk žije. Ale vedle čestného prohlášení si s sebou pro případnou kontrolu vezměte i kopii rozhodnutí o střídavé péči či styku s dětmi.

Mohu s dítětem na hřiště?
Pokud není oplocené, tak ano. U těch neoplocených vláda doporučila je zavřít. Ale závisí to na jejich provozovatelích, většinou obcích. Některé už oznámily, že je nechají otevřené. Doporučujeme si ověřit, jak je tomu u vás.

Mohu jet navštívit své rodiče?
Pouze tehdy, pokud je potřeba se o ně z nějakého důvodu, například věk nebo zdravotní stav, postarat. Třeba jim nakoupit nebo je doprovodit k lékaři. A to jak v rámci okresu, tak mimo něj. V případě překročení hranic okresu je třeba čestné prohlášení a kontakt na své rodiče.

Nákupy a služby

Mohu nakoupit v jiném okrese než žiji, pokud tam pracuji?
Přísně vzato podle vládního usnesení nesmíte. Nakupování je v jiném okrese, než bydlíte, zakázané. Ale policisté budou při kontrole postupovat podle okamžité situace. Takže pokud jim prokážete, že tam pracujete a jdete si třeba pro svačinu, neměli by vám dělat problémy.

Při cestách mimo okres nebo katastr obce by se lidé měli prokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář dostupný na internetu.
Formulář pro opuštění okresu: Kde ho najdete a kam ho budete potřebovat

Mám rozbité auto a potřebuji s ním do autoservisu, mohu?
Ano, ale nesmíte do provozovny. Takže byste si měli opravu objednat pokud možno telefonicky nebo přes internet, přijet k opravně a předat auto před ní. Stejným způsobem byste si ho pak měli opravené i vyzvednout.

Potřebuji si nechat přidělat klíč k zámku. Fungují zámečnictví?
V provozovnách ne, zámečníci mohou k zákazníkům pouze tehdy, pokud si například zabouchnou dveře. Takže vám nezbyde nic jiného než si koupit vložku do zámku nebo celý nový zámek přes internet. Klíče vám nikdo nové nepřidělá. K podobnému omezení došlo i u řady dalších služeb. Třeba automyčky mohou fungovat jen bez obsluhy, kadeřnice mohou stříhat jen u zákazníků doma.

Podnikání a zaměstnání

Jsem řemeslník, objednal si mě zákazník z jiného okresu, než kde žiji. Dostanu se tam?
Ano, ale musíte se prokázat písemným dokladem obsahujícím důvod cesty, uvedení místa, kde budete svou živnost vykonávat. A to včetně uvedení kontaktních údajů svého zákazníka nebo člověka či firmy, u níž budete pracovat.

Mohu mít potvrzení od zaměstnavatele o místě práce elektronicky?
Měli byste jej mít raději vytištěné. V první polovině tohoto týdne sice budou policisté podle jihomoravského policejního mluvčího Jiřího Matznera tolerovat e-mailové potvrzení, zvlášť, pokud bude doplněné elektronickým podpisem. Od druhé poloviny prý však bude vyžadovat potvrzení v papírové podobě. Vystavit by vám je měl zaměstnavatel. Pokud jste nyní například nemocní, ale příští týden už pojedete do zaměstnání, požádejte jej, aby Vám je zaslal například poštou, případně mailem s tím, že si jej vytisknete. Vzor formuláře naleznete například na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Lidé v Trutnově. Ilustrační snímek
PŘEHLEDNĚ: Nová přísnější opatření. Jak je to s volným pohybem či respirátory

Mohou si policisté nějak ověřovat potvrzení od zaměstnavatele, nebo mu musí věřit?
Mohou si ho ověřovat. Například tím, že do dotyčné firmy zavolají.

Potřebuji potvrzení od zaměstnavatele, když mám práci sice v jiné obci, ale ve stejném okrese?
Ne, v tomto případě není potřeba.