Respirátory a roušky
V současnosti jsou povinné v zastavěné části obce i venku. Nově se nebudou muset venku nosit, pokud nebude na vzdálenost dvou metrů více než jeden člověk z jiné domácnosti.

Obchody
Otevře se zbytek obchodů, které jsou doposud zavřené. To jsou například oděvy a obuv pro dospělé.

Výuka v době pandemie.
V pondělí se otevřou školy ve všech krajích. Vláda rovněž prodloužila kompenzace

Venkovní tržiště
Na farmářských trzích bude možné prodávat veškerý sortiment.

Služby
Od pondělí 10. května budou moci začít (s výjimkou restaurací, posiloven, bazénů, tělocvičen či hotelů) fungovat i provozovny zbývajících služeb. Týká se to například opravy obuvi, hodinářství, zlatnictví, truhlářství, podlahářství, výrobu a opravy hudebních nástrojů, či sklenářské práce. Rozjet se mohou i lanovky.

Lázně
V současnosti mohou do lázní pouze lidé s poukazem od lékaře a covidem prodělaným maximálně před devadesáti dny. Nově to budou i samoplátci, pokud trpí prokazatelným zdravotním problémem. Vedle prodělaného koronaviru bude pobyt umožněn i očkovaným nebo lidem s negativním testem.

Školy
Mateřské školy, lesní školky a dětské skupiny v plném provozu budou fungovat ve všech krajích. Podobně ve všech krajích bude nově umožněna i prezenční rotační výuka na druhých stupních základních škol nebo jejich ekvivalentech na osmiletých gymnáziích či víceletých konzervatořích. Na vysokých školách se rozběhne klinická a praktická výuka a praxe ve všech ročnících a oborech.

Ilustrační foto
Zahrádky restaurací by se mohly otevřít 17. května, uvedl ministr Havlíček

Kroužky pro děti
U zájmových kroužků a podobných aktivit se zvýší počet povolených osob v místě ze dvaceti na třicet a pro děti do 6 let bude obecně platit výjimka z povinnosti absolvovat povinné testy.

Galerie, památky a muzea
Ve všech krajích budou umožněny individuální – nikoliv skupinové – prohlídky vnitřních prostor těchto institucí. Samozřejmě za zachování hygienických opatření, jako jsou povinné respirátory a počet návštěvníků podle velikosti plochy.

Svatby a pohřby
Těchto ceremoniálů a následných hostin konaných ve venkovních prostorách se bude moci účastnit až třicet lidí.

Závodní stravování
U závodního stravování a dalších obdobných neveřejných stravovacích zařízení skončí povinnost, aby u jednoho stolu seděl jen jeden strávník a u delších stolů musel být mezi lidmi mechanické zábrany šíření kapének.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger
Rotační výuka nejspíš skončí 20. června, říká ministr zdravotnictví Arenberger

Povinná izolace
Vláda upravila podmínky karantény a izolace osob, jež se nakazily nebo přišly do styku s osobami nakaženými nebezpečnými mutacemi koronaviru. Od pátku se rozšiřuje povinnost zůstat v izolaci a karanténě 14 dnů a zakončit ji negativním PCR testem kromě osob ohrožených jihoafrickou mutací také o osoby, které přišly do styku s mutací brazilskou a indickou.

Kompenzační bonus
Vláda prodloužila náhrady pro lidi finančně postižené opatřeními, kteří nemohou vykonávat svoji práci, i na květen. Osoby samostatně výdělečně činné a společníky malých společností s ručením omezeným mohou pobírat až 1000 korun na den, takzvaní dohodáři a živnostníci v karanténě pak maximálně 500 korun na den.