„Můj postoj k výstavbě přehrady je dostatečně známý. Ať si ji postaví třeba v Praze na Václaváku nebo na Střeleckém ostrově, tady ji ale rozhodně nechceme. Nebo ať si Gandalovič postaví doma v Ústí nad Labem nějakou další, to budou lidi rádi,“ konstatoval obyvatel obce Jiří Matuška a dodal: „Jsou to blázni, opět se s námi nikdo nebavil. Už je to horší než za komunistů.“

V obci chystají tento týden schůzi tamních obyvatel. Ta se ale zdá zbytečná, vzhledem k tomu, že ministr zemědělství přivezl do Nových Heřminov již hotovou vizi a s místními o problematice vůbec nebyl ochoten hovořit. Podle místních se totiž nejedná o hledání ideálního řešení, ale o legalizaci výstavby přehrady. Z té má těžit takzvaná „betonová lobby“.

Na názory lidí se nikdo neptal

„Mám i nadále mandát obyvatel obce, abych bránil výstavbě jakékoliv přehrady v celém údolí, a to jak malé, tak i velké variantě,“ řekl Deníku starosta obce Radovan Jílka. Ten je zklamán, že se nikdo z ministerstva ani nezeptal na názory lidí z oblasti. Nikdo představitele radnice nepřizvali ani k žádnému projednávání problematiky.

„Náš hlas nikdo neslyší. Je to o nás bez nás. Od deseti let mě hrozba výstavby přehrady pořád pronásleduje. Od šedesátých let zde máme stavební uzávěru, nesmí se zde ani pohřbívat. Když jsem byla malá, měla obec tisíc obyvatel. Kvůli nejistotě se vylidnila,“ konstatovala starousedlice Vladimíra Havelková. „Toto nedělali komunisti, co se děje teď. Tato vláda si dovolí snad cokoliv, to už skutečně zůstává rozum stát,“ dodala rozhořčená žena.
Vladimíra Havelková zastává názor většiny lidí z obce s 286 stálými obyvateli: „Nesouhlasím s výstavbou žádné přehrady. Vůbec se žádnou a v žádném případě. Nedopustíme to.“

O práci a o dům může přijít Milan Dostál. Pracuje i žije právě v místech, kde by měla být malá varianta přehrady realizována. Má tam šedesát hektarů polností, které obdělává. Je ale pouze nájemcem a tak může o pozemky bez náhrady přijít. „Bydlíme úplně přesně tam, kde má být voda. Co naděláme. Je to hrůza, ale pokud by nás dobře vyplatili, byly bychom alespoň z nejhoršího venku. Stejně nic nenaděláme,“ rezignovaně hovořil zemědělec.

Padne pětadvacet rodiných domků

Řešení, na kterém se shodnul s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem, počítá s likvidací celkem šestapadesáti objektů, z toho pětadvaceti rodinných domů, vodní elektrárny a okolních pozemků. Přepokládá vybudování vodního díla o objemu šestnácti milionů kubíků vody na horním toku řeky Opavy. Investice – 7,7 miliard korun.

„Všichni už chtějí nějaké rozhodnutí, týkající se obce, je ho potřeba. Informací, studií i analýz je již dostatek za deset posledních let. Někdo musí přijmout rozhodnutí a zrealizovat jej,“ sdělil k důvodu příjezdu do Nových Heřminov ministr Petr Gandalovič. Proto předkládá vládě řešení v podobě výstavby malé vodní nádrže. „Zahajujeme jeho legislativní řešení,“ potvrdil Petr Gandalovič. Řešení považuje i on za kompromisní.

„Obec nezaniká, není likvidována, pouze její východní část. Počítáme s přeložkou komunikace, s její jižní variantou. Obce pod Novými Heřminovami ochrání malá nádrže před stoletou vodou,“ prohlásil Petr Gandalovič. Poukázal zejména na nezbytnost zlepšení situace na toku řeky před ničivými povodněmi, podobnými těm z roku 1997. „Jsme si vědomi toho, že přehrada zasáhne část obce Nové Heřminovy, ovšem ve výrazně menším rozsahu v porovnání s takzvanou velkou variantou nádrže,“ podotknul Petr Gandalovič.

Přehrada podpoří turistický ruch

Myslí, že řešení podpoří turistický ruch, což má zvýšit v oblasti zaměstnanost. Navíc by v případě velké nádrže pohltila voda sto šestapadesát objektů, z toho sedmaosmdesát obytných. Setkání se účastnili i čtyřiadvacet přestavitelů obcí z regionu. Ti podepsali petici, kterou ministrovi včera odpoledne předali. Starostové se vyjádřili proti stavbě přehrady. „Protipovodňovou ochranu v regionu vidíme v řešení každé obce individuálně dle historických zkušeností kombinovaných s moderními technologiemi, které jsou již běžně využívány v celé Evropě (ohrázování obcí, mobilní hráze, výstražný systém,“ praví se v dokumentu, jehož autorem jsou starosta Nových Heřminov Radovan Jílka a Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí Duha Jeseníky.

„Je to opět o nás bez nás,“ posmutněl starosta Jílka. „Jsou to blázni, opět se s námi nikdo nebavil. Už je to horší než za komunistů,“ konstatoval obyvatel obce Jiří Matuška.