Téměř všichni dotázaní se zkušeností s manželstvím používají či používali rodné příjmení muže. Naprosté většině z nich to tak vyhovuje. Mezi svobodnými lidmi se najde více takových, kteří by preferovali, aby si oba manželé ponechali svá rodná příjmení. I mezi nimi však ze 79 procent převládá preference převzetí manželova příjmení.

Ponechání původního příjmení, ať už samotného, nebo v kombinaci s novým, preferuje jen zlomek dotázaných. Respondenti nepovažují tuto variantu za racionální s ohledem na jednání na úřadech či v nemocnicích, ani s ohledem na starosti se jménem případného potomka (což zmiňují častěji ženy, muži zase více zdůrazňují porušení tradice).

Preferované varianty příjmení po svatbě

Mezi výhody společného příjmení po sňatku patří méně nedorozumění na úřadech, v nemocnicích či ve společnosti, ale také ušetření starostí spojených s příjmením případného potomka (při jednáních ve školách, nebo u lékaře).  Praktická stránka věci tedy převažuje nad symbolikou, jako je například dodržení tradice nebo forma stvrzení sňatku.

Pozitiva přijetí společného příjmení při sňatku

Negativa vnímají spíše mladší lidé

Více než třetina respondentů nevidí v přijetí společného příjmení žádné negativum. Pokud ano, jde o starosti se změnou jména na osobních dokladech nebo například to, že se nové jméno nelíbí.  Většinu negativ více vnímají svobodní a mladí lidé do 29 let. 

Negativa přijetí společného příjmení při sňatku

Muži jsou větší zastánci přechylování

Češi jsou příznivci povinnosti přechylovat ženská příjmení.  Týká se to ovšem klasických českých jmen (např. Novák/Nováková, Svoboda/Svobodová, Novotný/Novotná apod.), u jmen cizího původu (např. László/Lászlóová, Jacques/Jacquesová, Emmons/Emmonsová apod.) by se většina respondentů přiklonila k možnosti výběru . 

Muži jsou rozhodnějšími zastánci přechylování, ženy jsou benevolentnější a více  připouštějí možnost výběru. V celém vzorku dotázaných se našlo jen 16 procent lidí, kteří souhlasí s povinností přechylovat příjmení i u žen ze zahraničí.  

Ženy jsou častěji nespokojené se svým jménem

Průzkum se zajímal i o spokojenost se svým křestním jménem. Výsledky ukázaly, že naprostá většina lidí je se svým křestním jménem spokojena . Vyšší spokojenost vykazovali muži.

Dotazovaní měli možnost "vybrat" si křesní jméno, které by se jim pro svou osobu nejvíce zamlouvalo. Nejčastěji si  volili klasická česká jména. U mužů to byli Tomáš, Petr a Jan.  Ženám se líbí jména Tereza, Kateřina, Lucie a Michaela.

Mezi vybranými jmény se však opakují i některá méně obvyklá. Častěji zmíněné jsou Ema, Alex, Alexandra, Samuel nebo Lily. Stanou se některá z nich budoucími trendy v pojmenovávání nových přírůstků?