Téměř všichni dotázaní se zkušeností s manželstvím používají či používali rodné příjmení muže. Naprosté většině z nich to tak vyhovuje. Mezi svobodnými lidmi se najde více takových, kteří by preferovali, aby si oba manželé ponechali svá rodná příjmení. I mezi nimi však ze 79 procent převládá preference převzetí manželova příjmení.

Ponechání původního příjmení, ať už samotného, nebo v kombinaci s novým, preferuje jen zlomek dotázaných. Respondenti nepovažují tuto variantu za racionální s ohledem na jednání na úřadech či v nemocnicích, ani s ohledem na starosti se jménem případného potomka (což zmiňují častěji ženy, muži zase více zdůrazňují porušení tradice).

Preferované varianty příjmení po svatběZdroj: Stemmark

Mezi výhody společného příjmení po sňatku patří méně nedorozumění na úřadech, v nemocnicích či ve společnosti, ale také ušetření starostí spojených s příjmením případného potomka (při jednáních ve školách, nebo u lékaře).  Praktická stránka věci tedy převažuje nad symbolikou, jako je například dodržení tradice nebo forma stvrzení sňatku.

Pozitiva přijetí společného příjmení při sňatkuZdroj: Stemmark

Negativa vnímají spíše mladší lidé

Více než třetina respondentů nevidí v přijetí společného příjmení žádné negativum. Pokud ano, jde o starosti se změnou jména na osobních dokladech nebo například to, že se nové jméno nelíbí.  Většinu negativ více vnímají svobodní a mladí lidé do 29 let. 

Negativa přijetí společného příjmení při sňatkuZdroj: Stemmark

Muži jsou větší zastánci přechylování

Češi jsou příznivci povinnosti přechylovat ženská příjmení.  Týká se to ovšem klasických českých jmen (např. Novák/Nováková, Svoboda/Svobodová, Novotný/Novotná apod.), u jmen cizího původu (např. László/Lászlóová, Jacques/Jacquesová, Emmons/Emmonsová apod.) by se většina respondentů přiklonila k možnosti výběru . 

Muži jsou rozhodnějšími zastánci přechylování, ženy jsou benevolentnější a více  připouštějí možnost výběru. V celém vzorku dotázaných se našlo jen 16 procent lidí, kteří souhlasí s povinností přechylovat příjmení i u žen ze zahraničí.  

Ženy jsou častěji nespokojené se svým jménem

Průzkum se zajímal i o spokojenost se svým křestním jménem. Výsledky ukázaly, že naprostá většina lidí je se svým křestním jménem spokojena . Vyšší spokojenost vykazovali muži.

Dotazovaní měli možnost "vybrat" si křesní jméno, které by se jim pro svou osobu nejvíce zamlouvalo. Nejčastěji si  volili klasická česká jména. U mužů to byli Tomáš, Petr a Jan.  Ženám se líbí jména Tereza, Kateřina, Lucie a Michaela.

Mezi vybranými jmény se však opakují i některá méně obvyklá. Častěji zmíněné jsou Ema, Alex, Alexandra, Samuel nebo Lily. Stanou se některá z nich budoucími trendy v pojmenovávání nových přírůstků?