"Pan prezident milost firmě, kterou zmiňuje MfD, udělovat nebude. Návrh je nesmyslný. Firmy nesplňují žádnou ze stanovených tří podmínek," uvedl Ovčáček k žádosti, kterou Hradu postoupilo ministerstvo spravedlnosti.

Milosti se podle MfD dožaduje firma Tenton, která pod původním názvem Konstruktiva Branko figurovala v první Rathově kauze a jejíž manažer Pavel Drážďanský byl nepravomocně odsouzen na pět let. Tentonu, který ještě před zahájením stíhání koupil nový vlastník, se týká druhá větev Rathovy kauzy zahrnující rekonstrukce středočeských nemocnic.

"Můj klient podnik koupil v dobré víře, ale teď je stíhán i on. Šlo mu o to zachránit pracovní místa a uhájit zakázky změnou jména a image firmy. Kupoval ji v době, kdy firma ještě stíhána nebyla, ale potom na něj přešla trestní odpovědnost prodejem podniku," cituje deník Vidrnu.

"V dané kauze nešlo o návrh ministerstva spravedlnosti na udělení milosti konkrétní právnické osobě, nýbrž jde toliko o dožádání k vyjasnění prezidentova rozhodnutí, kterým na ministra spravedlnosti převedl vyřizovat milostenskou agendu," upřesnila mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

V rozhodnutí o přenesení pravomoci je výslovně uvedeno, že ministerstvo musí zamítat všechny žádosti kromě žádostí osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život. "Je sice evidentní, že právnická osoba nemůže být nemocná, nicméně máme za to, že dané rozhodnutí prezidenta republiky vůbec nezahrnuje otázku právnických osob, a je ji tak třeba vyjasnit a specifikovat, a nikoliv žádost jen formálně zamítnout bez dalšího," podotkla mluvčí.

Ministerstvo proto považovalo za nutné dotázat se v souvislosti s první žádostí o milost pro právnickou osobu na to, jak má k takovým žádostem přistupovat.

Tři udělené milosti

Zeman dosud za své prezidentské působení udělil tři milosti, poslední na konci září. Všichni omilostnění byli ve vážném zdravotním stavu. Ministerstvo spravedlnosti ročně obdrží zhruba 600 žádostí odsouzených nebo jejich blízkých o milost. Drtivou většinu musí po přezkoumání zamítnout, protože nesplňují přísná kritéria nastavená Zemanem.

Z českých prezidentů institut milosti nejvíce využíval Václav Havel, který omilostnil 1247 pachatelů a předtím jako federální prezident dalších 601. Zemanův předchůdce Václav Klaus udělil milost ve 412 případech. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák rozdal jen v roce 1988 celkem 2028 milostí.