Přinášíme přehled toho, které prezidentské pravomoci by v tom případě podle Ústavy (článku 66) přešly na další tři ústavní činitele, a to do zvolení nové hlavy státu.

Pravomoci předsedy vlády: 
- zastupuje stát navenek
- sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy
- je vrchním velitelem ozbrojených sil
- přijímá zahraniční velvyslance a pověřuje i odvolává vedoucí zastupitelských misí České republiky
- propůjčuje a uděluje státní vyznamenání
- jmenuje soudce
- nařizuje, aby se nezahajovalo trestní řízení, anebo aby se v něm nepokračovalo
- uděluje amnestii

Volební štáb koalice Spolu během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Uprostřed je předseda ODS Petr Fiala
Fiala s žádostí o schůzku se Zemanem počká. Lidsky je to pochopitelné, míní

Pravomoci předsedy Poslanecké sněmovny: 
- vyhlašuje volby do Senátu
- jmenuje předsedu vlády a ministry, odvolává vládu a přijímá demisi vlády i ministrů
- pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal vykonáváním jejích funkcí až do jmenování nové vlády
- svolává zasedání Poslanecké sněmovny
- rozpouští Poslaneckou sněmovnu
- jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy
- jmenuje členy Bankovní rady České národní banky

Pravomoci předsedy Senátu:
- vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny
- pokud se uvolní úřad prezidenta v době, kdy je rozpuštěna Poslanecká sněmovna, přísluší výkon prezidentských funkcí přecházejících na předsedu Poslanecké sněmovny na předsedu Senátu

Jak se ustavuje nová Poslanecká sněmovna:
- její zasedání svolává prezident tak, aby se uskutečnilo nejpozději třicátý den po volbách. Pokud tak neučiní, sejdou se poslanci třicátý den od voleb
- až do 21. října, kdy končí volební období dosavadní Sněmovny, je jejím předsedou Radek Vondráček (ANO). Ustavující zasedání nové Poslanecké sněmovny by tedy měl v případě nepřítomnosti prezidenta svolat právě on

Prezident Miloš Zeman byl 10. 10. 2021 převezen do ÚVN v Praze.
Prezident Zeman je stabilizovaný, uvedla nemocnice. Bližší informace tají

Kdy se volí nový prezident:
- uvolní-li se úřad prezidenta (abdikace, úmrtí, zbavení funkce), vyhlásí předseda Senátu nejpozději deset dní poté volbu prezidenta. Zároveň to musí být nejpozději 80 dnů před termínem volby
- není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta předseda Poslanecké sněmovny
- O post prezidenta se mohou ucházet lidé volitelní do Senátu, tedy starší 40 let. Podmínkou k podání kandidatury je získání podpory aspoň 20 poslanců, nebo deseti senátorů, nebo získání 50 tisíc podpisů občanů, kteří podepíší petici na podporu kandidáta.