Řecký ministr pro migraci Jannis Mouzalas obvinil svého belgického kolegu, že na otázku, jak mají čelit náporu uprchlíků, odpověděl: „Tlačte je zpátky do moře. Je nám líto, ale je to jedno, jestli je utopíte". Belgičané to popřeli, avšak naléhavá otázka tím nezmizela. Co mají Řekové s desítkami tisíc lidí 
u svých břehů dělat?
Především je potřeba uprchlíky identifikovat. Řecko má jednu z největších armád na světě, jeho vojenský rozpočet činí čtyři procenta HDP, mimo jiné kvůli Turecku. No a tato armáda je jaksi neviditelná v době, kdy by Řecko mělo vybudovat hotspoty neboli detenční střediska právě kvůli identifikaci, braní otisků prstů atd. Řecká armáda nefunguje podobně jako v Itálii, takže Řecko de facto porušilo schengenské dohody tím, že umožnilo volný proud ilegálních imigrantů na Balkán. Podle Dublinských dohod mají uprchlíci požádat o azyl v první bezpečné zemi. Ti, kteří ho nedostanou, což bude většina, mají být repatriováni zpátky.

Mají evropští lídři představu, jak by repatriace měla vypadat? Švédsko nyní připustilo, že neuspokojené žadatele o azyl, jichž je zhruba polovina, bude letecky přepravovat do jejich zemí několik let. To nevypadá na rychlé řešení.
Když je vůle, tak jde mnohé, a když není, vymýšlejí se různé překážky. Repatriace je možná jak do domovských zemí, zejména do těch, kde se nebojuje, tak do některých dalších. Evropská unie by měla jednat například s Alžírskem jako s jednou z muslimských zemí, kam by migranti mohli být vraceni. Repatriace je možná nejen letadly, ale také loďstvem. Mám silný dojem, že Řekové mají 
k dispozici mnoho trajektů 
a jeden z nich dokáže přepravit až pět tisíc osob. A pokud vím, existuje dosud i italská flotila. Samozřejmě je třeba dohodnout přijímající země. Těch, kde není válka, je stále dost. V případě uprchlíků ze zemí Středního východu včetně Libye připadají v úvahu muslimské země. Jednou z nich je Turecko, kde je nyní dva a půl milionu migrantů.

Miloš Zeman

Právě Tureckem řečtí politici velmi často argumentují. Tvrdí, že za uprchlickou vlnu nemohou oni, kteří jen pomáhají tonoucím zuboženým lidem, ale Turci, neboť dovolují, aby z jejich břehů vyplouvali na moře. Není lichá představa, že si za tři miliardy eur Evropané koupí u Turecka bezpečnost? Zatím se to tak nejeví.
Už jsem se k tomu vyjadřoval několikrát. Trvám na svém názoru, že to jsou zbytečně vyhozené peníze. Za prvé Turecko není fyzicky schopno zabránit 2,5 milionu běženců, aby naplňovali svůj osud v jiné zemi, ledaže by je zavřelo do vězení. Za druhé, 
i když počet běženců v Turecku se zdá být vysoký, tak v porovnání s počtem jeho obyvatelstva jde o několik procent. Logicky z toho vyplývá, že když jde o obyvatelstvo stejného náboženství 
a kultury, tak se v Turecku může asimilovat daleko lépe než v jakékoliv evropské zemi. Připomíná mi to dějiny starého Říma, kdy Římané 
v posledních dekádách svou existenci vykupovali tzv. tributem, který platili barbarům, aby neplenili jejich území. Ale barbaři stejně přišli.

Všichni víme, jak to dopadlo. Logická otázka tedy zní, zda je Evropská unie podle vás životaschopný útvar, neboť poslední měsíce ukazují, že příliš akceschopnosti v ní není?
Evropská unie je podle mého názoru velmi životaschopný útvar jak svojí myšlenkou, tak svým dosavadním provedením. To, co není životaschopné, jsou vedoucí představitelé EU. Jak známo, v každé krizi se objevují nejen nové ideje, ale i noví vůdci. Unie je nyní tak trochu ve fázi Chamberlaina a Daladiera, ale možná se už na obzoru začínají objevovat De Gaulle nebo Churchill.

Myslíte, že se ti noví lídři mohou rekrutovat nikoliv z Německa či Francie a Británie, jak jsme byli zvyklí, ale třeba ze středoevropského prostoru?
Není to vyloučeno.

Po setkání s britským premiérem Davidem Cameronem jste řekl, že všechny jeho požadavky, s nimiž přichází na jednání s orgány EU před referendem o vystoupení Velké Británie z unie, podporujete. Znamená to, že souhlasíte s jeho vizí méně integrované Evropy, posílení role národních parlamentů i nepřiznávání sociálních dávek lidem, kteří předtím čtyři roky v Británii nepracovali, včetně občanů ze států EU?
Jistě. Vzpomínám si, že 
i ČSSD měla jedno ze svých hesel „Jsme stranou práce, nikoliv stranou sociálních dávek". Lidé, kteří odcházejí do Velké Británie, by tam měli odcházet za prací, nikoliv za výplatou britských sociálních dávek.

Miloš Zeman

Co otázka méně integrované Evropy?
Nejde o méně integrovanou Evropu, ale s nadsázkou o to, jestli se má Evropa integrovat unifikací traktorových sedaček. To mi říkal předseda rakouské Spolkové rady, že EU vydala směrnici o jednotných rozměrech traktorových sedaček. Tady máte, Kateřino, krásný příklad, co by měly rozhodovat národní parlamenty a vlády.

To snad ani ty ne.
Možná ani ty ne, možná výrobci traktorů, souhlasím. Byl jsem nedávno v Zetoru, tam jsem jim to jako anekdotu říkal a oni potvrdili, že taková směrnice opravdu existuje. Nuže, princip subsidiarity, který je v samotných základech EU, se těmito nesmyslnými směrnicemi porušuje. Na druhé straně EU není schopna plnit ani svoji elementární funkci, to jest chránit své vnější hranice 
a integrovat se tam, kde je nadnárodní integrace žádoucí, ať už je to společná zahraniční nebo obranná politika. Já jsem ve Štrasburku v Evropském parlamentu před dvěma lety vyzýval k vybudování evropské armády – teď by se nám výborně hodila.

Čili i po třech letech v prezidentské funkci byste o sobě stále hrdě prohlásil, že jste eurofederalista?
Ano. Eurofederalisté jsou největšími nepřáteli evropského unitárního státu. Takový stát nemůže oprávněně kritizovat euroskeptik, protože ten chce rozpad EU. Může ho ale kritizovat ten, kdo chce evropskou federaci se zvýrazněnou úlohou národních států.

A Českou republiku s eurem?
Podle mého názoru by euro pomohlo našim podnikatelům i stabilitě tržních podmínek. Jak už jsem ovšem řekl, dokud bude Řecko v eurozóně, český daňový poplatník by byl v případě přijetí eura vystaven riziku splácení řeckých dluhů, takže je třeba počkat, až evropští politici dojdou k názoru, že Řecko by mělo zůstat v EU, ale nikoliv v eurozóně. I když kvůli tomu naposled z Prahy odjel řecký velvyslanec, stále na svém názoru trvám.

Je mi jasné, že budete trvat i na svých jiných slovech, tudíž mi dnes neprozradíte, zda budete kandidovat v druhém volebním období.
Oznámím to veřejně 
v březnu 2017 na tiskové konferenci.

Miloš Zeman a Jiří Ovčáček

Pokud se rozhodnete kladně, jistě se budete ucházet nejen 
o podporu občanů, což je v přímé volbě klíčové, ale i přízeň lídrů politických stran. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl, že v případě výběru prezidentského kandidáta sociální demokracie nelpí na jeho stranické legitimaci. Preferuje osobnost, která naší republice prospěje 
a bude ji dobře reprezentovat. Zároveň uvedl, že je otázka, zda vaše postoje jsou postoji levicového politika. Jsou?
Považuji se za levicového politika a svojí dosavadní politickou praxí jsem dokázal stranu, kterou dnes Bohuslav Sobotka spíše ničí, vytáhnout ze sedmi na 32 procent, takže odmítám kritiku od neúspěšných politiků a přijímám ji od těch úspěšných. Samozřejmě uvítám podporu od jakékoliv parlamentní politické strany, ale uvědomte si, že pouze tři procenta občanů jsou organizována v politických stranách, takže každý, kdo chce kandidovat na prezidenta – a tím ještě neříkám, že se budu o druhé zvolení ucházet – se musí soustřeďovat především na těchto 97 procent lidí.

Proč podle vás Bohuslav Sobotka ničí sociální demokracii? Jím vedená vláda vstoupila do druhé půle čtyřletého období a její bilance je velmi dobrá. Plní svůj volební program, nemá žádné skandály a neobtěžuje občany nekonečným seriálem koaličních půtek, v žebříčku vnímání korupce jsme si vylepšili postavení o šestnáct příček, daří se ekonomická diplomacie. Když to shrnu, řekla bych, že Bohuslav Sobotka je úspěšný premiér.
Nejdříve se musíme dohodnout na kritériích úspěšnosti. U každého politika jím jsou volby. Bohuslav Sobotka před posledními sněmovními volbami prohlašoval, že sociální demokracie získá 35 procent a že každé číslo, které by nezačínalo trojkou, by bylo neúspěchem. To jsou jeho slova, takže on sám sebe vlastně definoval jako neúspěšného politika, neboť dosažený výsledek byl 20 procent. Mě to velmi, velmi bolí, protože když osm let budujete se svým týmem politickou stranu, tak je vám líto, když ta strana postupně klesá a ztrácí vliv.

Když budete objektivní a oprostíte se od osobní roviny…
Ale to není nic osobního, volební výsledky nejsou osobní.

Chtěla jsem říct, že byste v tom případě musel přiznat, že i kdyby na podzim 2013 byl v čele ČSSD Michal Hašek, Milan Chovanec nebo Zdeněk Škromach, tak po nástupu Andreje Babiše, jeho PR poradců a neomezeného množství peněz bylo dosažení 35 procent pro ČSSD nereálné.
Ale to, že Andrej Babiš a jeho hnutí kandiduje, věděl Bohuslav Sobotka dávno předem, a přesto mluvil o 35 procentech. Politik se nemá nechávat překvapovat. Já miluji analytiky, kteří vždycky říkají, že jsou v šoku. V tom případě to nejsou analytici. Věřím, že mnozí lidé byli po 18 procentech Andreje Babiše v šoku a chyba byla právě to, že na takový výsledek nebyli připraveni.

Miloš Zeman

Vy jste ho očekával?
Očekával jsem, že vzhledem k tomu, že sociální demokracie působila poněkud bezvýrazně a nedokázala zabránit rozšířené korupci – Rathova aféra může být jedním z mnoha konkrétních případů – veřejnost zaujme nějaký výraznější politik, což se také stalo. Pokud jde o vámi zmiňované úspěchy, tak to jsou úspěchy celé vlády. Navíc některé zákony, které bych od ní očekával, například zákon o obecném referendu nebo o prokazování původu příjmu a majetku, přijaty zatím nebyly.

V posledních měsících se Babišovo vidění světa výrazně přibližuje vašemu. V migrační otázce si rozumíte téměř absolutně. A jeho úvaha, že hnutí ANO asi nebude stavět vlastního prezidentského kandidáta a podpoří vás, je velmi silným důkazem spojenectví. K čemu mezi vámi dvěma došlo?
Nestalo se nic jiného, než že přišla migrační krize. Pan Babiš i já jsme k tomuto fenoménu zaujali shodná stanoviska, to se v politice stává.

O jiných průnicích v pohledu na ekonomiku či správu věcí veřejných mluvit nelze?
Jistě nás sjednocuje boj proti daňovým únikům, ale ten by mě sjednocoval s jakýmkoli politikem, který by proti nim efektivně bojoval 
a předkládal na toto téma příslušné zákony.

Ptám se proto, že vy i Andrej Babiš jste velmi dominantní osobnosti. Předseda hnutí ANO je navíc zvyklý na roli vlastníka velké firmy a manažera, takže byl zvyklý, že ho každý poslouchá. Několikrát se nechal slyšet, že ho demokratické procedury
v parlamentu obtěžují, že tam prosedí zbytečně spoustu času, že se zákony přijímají pomalu 
a zdlouhavě se aplikují v praxi. Koaliční vládnutí ho obtěžuje. Vy jste díky opoziční smlouvě měl čtyři roky takzvaně klid na práci čili na hladké prosazování svých politických představ. Nespojuje vás právě tento pohled na vládnutí?
Obstrukce nebo nekonečné žvanění podle mě nejsou žádná demokracie. Parlament má pracovat, nikoliv mít dlouhé přestávky a předčítat jízdní řády. V Americe se tomu říká filibuster, tam pro změnu četli několik hodin bibli, ale už to myslím skončilo. Čili nechť parlament pracuje a platí hluboká myšlenka, že sebegeniálnější ideu můžete vyjádřit ve třech minutách. Jestliže politik pronáší dvouhodinové projevy, tak buď nemá ideje, nebo není geniální.

Vraťme se k tomu klidu na práci. Ve střední Evropě se po dlouhé době ujaly moci po vítězných volbách jednobarevné vlády, v Maďarsku Orbánova, 
v Polsku Kaczyńského, na Slovensku bude po březnovém hlasování pokračovat pravděpodobně Ficova. Jenže přináší to 
s sebou i znepokojivé momenty, aktuálně především v Polsku, kde jde o zásahy do Ústavního soudu, nezávislosti veřejnoprávních médií, o překotné výměny šéfů tajných služeb. Přes ujišťování, že jde jen o naplňování slibů z volební kampaně, neobáváte se, že by se to mohlo zvrtnout? A to i u nás, pokud by Andrej Babiš utvořil jednobarevnou vládu?
Nemyslím si, že Andrej Babiš zvítězí s takovým náskokem, aby mohl vytvořit jednobarevnou vládu. To by musel, stejně jako já, uzavřít opoziční smlouvu a jsem zvědav, zda se mu tato varianta bude líbit. A pokud ano, jestli se mu podaří ji realizovat. Jinak soudím, že události v Polsku se zbytečně dramatizují, protože po každých volbách dochází k personálním výměnám. Kritika vychází spíš z toho, že ta vláda je pravicová, kdyby levicová vláda dělala tatáž opatření, možná by kritika byla mírnější.

Miloš Zeman

Otázka je, jestli by levicová vláda taková opatření dělala.
Ale podívejte se, moje vláda byla nesporně levicová, byla nesporně jednobarevná, ale také sáhla k celé řadě personálních výměn, které nám opoziční pravice vyčítala. Tenkrát to byla především tzv. Čtyřkoalice, později Trojkoalice a ve fázi hromadného úhynu Dvojkoalice. Dokonce tuším, že nějaký novinář natočil film s názvem Vládneme, nerušit! To, co dnešní české vládě vyčítám, je, že nesplnila slib o depolitizaci státní správy ve služebním zákoně, který jsem vetoval a pak ho poslal k Ústavnímu soudu, čímž jsem vyčerpal prezidentské kompetence, naopak dosadila politické trafikanty na místa, která patří odborníkům. Mimochodem, v té korespondenci z uniklých premiérových mailů jste jistě četla pana Václavíka, který napsal, že mu je 60 let a chtěl by dělat politického náměstka, lhostejno, na kterém ministerstvu.

Jenže ono to funguje i naopak. Odborné náměstkyně na dvou ministerstvech teď chce Andrej Babiš postavit do čela kandidátek v krajských volbách.
Zaplať pánbůh za to. Aspoň budou v čele kandidátek stát odborníci.

Spíš to potvrzuje, že nejsou až tak nepolitickými odbornicemi, byť sedí na expertních náměstkovských pozicích.
Počkejte, to si to pletete stejně jako Václav Moravec, v tom jste si trochu podobní. Podle něj platí, že kdo je členem politické strany, nemůže být odborník, tudíž každý straník je automaticky politický náměstek, i když vykonává odborné funkce. Z tohoto důvodu jsem se s Václavem Moravcem rozešel, neboť jsem prohlásil, že buď lhal, nebo nerozumí politice, 
a proto nemá dělat moderátora politických diskusí.

V tom sporu nejde o členství ve straně. Jedna z těch náměstkyň byla členkou ODS, druhá je bez politické příslušnosti, což neřeším. Mně vadí, že se jako odborné náměstkyně mají věnovat své agendě, ne dělat kampaň 
a chtít se stát hejtmankami.
Kdybyste tuhle ideu dovedla ad absurdum, tak by kandidovali jenom ti, kteří nemají žádné odborné schopnosti a v tom případě Bůh buď milostiv České republice.

Tak snad ti, kteří je mají, nesedí jen na náměstkovských pozicích na ministerstvech. Doufám, že odborníci jsou i jinde a na kandidátkách se objeví.
Dlouhodobě zastávám názor, že například do parlamentu by měli jít jen lidé, kteří už něco úspěšně řídili, ať je to podnik – jako Andrej Babiš – nebo kraj či významné město. Měla by být za nimi vyryta hluboká a úspěšná brázda. Nemám rád rychlokvašky, které hodně slibují, ale když se zeptáte, co v životě udělaly, odpovědí je hluboké mlčení.

Chci se ještě vrátit k budoucnosti strany, kterou jste kdysi dostal do hlavního vchodu Strakovy akademie, tedy ČSSD. Její současný předseda Sobotka v LN řekl, že „levicové lídry za deset dvacet let najdeme spíše mezi dobrovolníky, kteří v létě odjeli na Balkán a pomáhali uprchlíkům, nikoli na náměstích, kde se šíří xenofobie, nenávist
a rasismus". Souhlasíte?
Samozřejmě že ne. Podívejte, já si vážím práce dobrovolníků, ale politika je řemeslo jako každé jiné a tomu se musíte naučit. To můžete jen tehdy, když něco konkrétního řídíte, nenaučíte se mu, když bez této předchozí zkušenosti slezete ze školních škamen rovnou do parlamentu a nemáte žádnou životní zkušenost. A bohužel se mu nenaučíte ani tím, že pomáháte uprchlíkům. Co byste říkala lékaři, který by nevystudoval medicínu, ale chtěl by vás operovat? Asi byste s hrůzyplným křikem uprchla z operačního sálu.

Bohuslav Sobotka nemluvil 
o profesionálních politicích, ale o nositelích levicových idejí. 
A podle něj je nenajdeme na náměstích, kde se vykřikují rasistická a nacionalistická hesla. Vám není líto, že dnes se vaším jménem ohánějí lidé, kteří právě na takové demonstrace chodí 
a mnozí možná přijdou 6. února 
i na Hradčanské náměstí? Přitom v 90. letech minulého století jste byl jedním z nejhlasitějších odpůrců podobně náckovských projevů.
Paní Perknerová, vy jste sice jednou z redaktorek Deníku, ale jak slyším, svůj vlastní list vůbec nečtete. Kdybyste ho četla, věděla byste, že jezdím velmi pravidelně do krajů a na rozdíl od jiných nejmenovaných politiků, kteří se bojí předstoupit před občany, já na těch nabitých náměstích či teď v zimě v sálech naprosto pravidelně mluvím se stovkami a tisícovkami lidí ze středních 
i malých měst. To, že se konala jedna demonstrace, kde byl člověk, se kterým nemusíme souhlasit, nic neznamená. Já například souhlasím 
s docentem Konvičkou v jeho odporu k islámu, ale nesouhlasím s ním v jeho výrocích o masokostní moučce nebo koncentračních táborech. Pokud vím, on sám se za tyto výroky omluvil, což je zapotřebí v rámci obvyklé české novinářské objektivity uvést.

Stejně jako to, že je za své výroky trestně stíhán.
Dobře, ale omluvil se za ně. Postavit jednu demonstraci, kterou jsem nota bene sám neorganizoval, proti stovkám náměstí za tři roky v mé prezidentské funkci, je prostě neobjektivní.

Ujišťuji vás, že své noviny znám detailně a vím, jak kolegové v regionech popisují vaše setkání s občany. Také bych si nikdy nedovolila tyto lidi dehonestovat, mluvila jsem o úplně jiných mítincích.
Na mých setkáních nejsou žádní rasisté, žádní xenofobové a tím méně fašisté. To, že tam jsou lidé, kteří mají obavy z migrační krize, svědčí o jejich zdravém instinktu, protože vidí v televizi, co se teď děje v sousedních státech a nesdílejí naivní víru některých nejmenovaných českých politiků, že zrovna nám se migrační krize vyhne.

Miloš Zeman a Kateřina Perknerová

Na besedě s občany v Tišnově 
v pondělí padla otázka, jak se lze zbavit premiéra Bohuslava Sobotky. Vy jste odpověděl, že existují dvě cesty, jak ukončit kariéru jakéhokoliv politika…
Včetně prezidenta.

Ano. Demokratickou jsou svobodné volby, nedemokratickou kalašnikov. Ve čtvrtečním rozhovoru s kolegyní Nečasovou 
z naší brněnské redakce jste uvedl, že váš výrok mohl „nepochopit jen úplný pitomec". Jak vidíte, své noviny znám dobře. Je ale přece jasné, že ten výrok odsoudili všichni napříč politickou scénou nikoliv proto…
Všichni ne, jste opět špatně informována. Odpovědi se 
v podstatě vyhnul jak Andrej Babiš, tak Pavel Bělobrádek, to znamená dva ze tří lídrů koaličních stran.

Andrej Babiš řekl, že jste si druhou půlku své odpovědi mohl odpustit a Pavel Bělobrádek, že se mu také někdy nepodaří vtip, což bylo trochu mimo, neboť jsem od něj povedený vtip ještě neslyšela, ale budiž.
Teď se vám povedl docela dobrý bonmot.

Všichni váš výrok přece odsoudili proto, že byl nadbytečný, a to i ve vztahu k vám. Proč v demokratické zemi vůbec mluvit o nedemokratické cestě, jako jsou kalašnikovy, popravy, plynové komory?
Tak vidíte, před chvílí jste mi vyčítala Martina Konvičku a teď jste se dostala do rozporu sama se sebou, neboť masokostní moučka nebo koncentrační tábory jsou rovněž nedemokratická cesta. A teď mi najednou říkáte, že je zbytečné varovat před nedemokratickou cestou.

Váš výrok o kalašnikovu byl varováním?
Samozřejmě že ano. Ta tazatelka, mimochodem byla to studentka, žádný primitiv, byla na premiéra Sobotku tak rozhořčená, že málem chtěla vyvolat revoluci. Tak jsem jí řekl, že je mladá, roku 2017 se určitě dočká a že demokratickou cestou jsou svobodné volby. Mimochodem místo kalašnikova jsem mohl použít revolver nebo nůž. Víte vy vůbec, paní Perknerová, kolik politiků bylo zavražděno? To není jenom Kennedy, Indira Gándhíová, kterou mimochodem zavraždil člen její ochranky, Alois Rašín nebo Olof Palme, to jsou desítky a stovky regionálních politiků, kteří byli násilnou cestou zbaveni moci, ať už to byla vražda nebo ozbrojený puč. Čili varovat před tím je povinností každého demokratického politika. Trvám na svém názoru, že pochopit tento výrok tak, že vyzývám 
k atentátu na politiky, může jen pitomec. Náš rozhovor bych skončil citací jednoho 
z mála novinářů, kterého obdivuji, a tím je Jan Keller.

Profesor Keller není novinář.
Ano, já ho obdivuji jako profesora sociologie, to znamená, že je skutečný odborník a to, že kromě toho píše do novin, je jeho sekundární činnost (Jan Keller je europoslanec za ČSSD a stálý přispěvatel Práva – pozn. red.). Ve čtvrtečním komentáři citoval autora, který říkal, že majetek můžete zprivatizovat, zestátnit, nebo rozkrást. A Jan Keller se ptá, zda je tento výrok doporučením 
k tomu, aby se majetek rozkrádal? Stejně tak jenom naprostý pitomec mohl moje slova pochopit tak, že je třeba zabít Sekala, pardon, to je film, tedy v tomto případě ministerského předsedu. Stejný idiot by si tento výrok mohl přeložit jako doporučení zastřelit mne.