Hlava státu se vyjádřila i k závěrům Národní ekonomické rady vlády (NERV), která vytýká vysoký počet obcí v republice. Pokud by se ze stávajících 6 200 zrušily ty, které mají méně než tisíc obyvatel, stát by podle NERV ušetřil deset miliard ročně.

„Oproti zemím, jako je Dánsko nebo Norsko, jsme v řádech desetinásobků, a to je opravdu příliš mnoho. Potom se obce, které mají tři sta - čtyři sta obyvatel a mají zajistit všechny funkce, logicky potýkají s obtížemi,“ zkonstatoval prezident.

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel: Předsedu Ústavního soudu jmenuji 4. srpna. Jméno tají

Právě Jihočeský kraj se rozlohou řadí k těm největším, hustotou osídlení ale současně k těm nejmenším. Řada obcí tak stojí před náročnými výzvami, kdy mají nízké příjmy, ale potřebují vysoké výdaje, například pro zajištění kanalizace nebo opravy vodovodních řadů. Cestu vidí Pavel v tom, že některé obslužné činnosti začnou obce sdružovat.

„Líbilo se mi na Lipensku, že obce jsou schopné se domluvit, jak si podělí práce, jak budou spolupracovat na zajištění zdravotnické péče, školní docházky nebo obslužnosti, pokud jde o odvoz odpadu nebo čištění vod. To je, myslím si, cesta,“ pochválil prezident.

Rychlé a „shora“ nařízené slučování obcí ale prezident nepovažuje za vhodné. „Pokud obce budou spolupracovat, vytvoří předstupeň k postupnému snižování počtu obcí, kdy se podaří některé činnosti sdružit až sjednotit,“ zmínil.

Na zaznam debaty Deníku s prezidentem Petrem Pavlem se podívejte zde. Co zaznělo?
* možný vstup Ukrajiny do NATO
* decentralizace státní správy 
* jmenování nástupce Pavla Rychetského
* budoucí role první dámy Evy Pavlové

Zdroj: Deník

Jak zlepšit výběr daní

Součástí úsporných opatření, které navrhuje vláda ve svém balíčku, je zvýšení daně z nemovitosti. Nově by polovina z výběru šla ale do státní pokladny. K tomu je prezident rezervovaný, daň z nemovitosti vnímá jako jediný podstatný příjem, se kterým mohou starostové hospodařit.

„Brali by to jako zhoršení situace, svých možností,“ uvedl k plánovanému „odvodu“ do státní pokladny.

Podle něj by se měla vláda zaměřit na to, jak rozšířit možnosti samospráv, jak vidět do systému výběru daní, což v současnosti nemohou. „Vidí, hlavně v rekreačních oblastech, že někdo má nemovitost, kterou má napsanou jako trvalé bydliště pro vlastní bydlení, ale pronajímá ji pro rekreační účely,“ popsal.

Prezident Petr Pavel
Dary už evidujeme, kauza Mynář se opakovat nebude, řekl prezident Pavel

„Nebo mají dvě nemovitosti, které jsou naprosto shodné, ale jeden majitel platí daň poloviční oproti tomu druhému. Starosta, který zná místní podmínky ze všech nejlíp, nemá možnost nahlédnout do údajů finančního úřadu, protože k tomu nemá oprávnění,“ vysvětlil.

Chce o tom dál diskutovat s ministry, výběr daní by se díky rozšíření pravomocí starostům podle něj mohl zlepšit a nastavit spravedlivější systém. „Nebude docházet k únikům jako teď,“ věří.