„Poděkoval jsem předsedovi zemské vlády Markusi Söderovi a všem, kteří se zúčastnili Týdne bavorsko-českého přátelství, za pěstování dobrých vztahů. V Posseltově případě jsem ocenil, že Sudetoněmecký landsmanšaft přestal vyhledávat konfrontační témata a nastoupil cestu komunikace a vzájemného sbližování. Pokud je co ocenit, rád to udělám,“ konstatoval ve čtvrté prezidentské debatě Petr Pavel.

Slova o vině v Terezíně                                                                                                          

Mnoho rozhořčených čtenářských dotazů se týkalo prezidentových slov na tryzně v Terezíně, kde uvedl: „Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout a poučit se z nich.“ V kontextu celého projevu je význam věty jasný, ale když ji z něho různí politici z nacionalistického spektra vytrhnou, vyvolává otazníky.

Prezident Petr Pavel
Úsporný balíček? U vlády si cením odvahy. Ale sporné body tam má, řekl Pavel

Prezident odpověděl takto: „Myslel jsem ji tak, že jako lidstvo máme tendenci nepoučit se ze svých chyb. V Terezíně jsem mluvil o nás lidech, ne o Češích, Moravanech nebo Němcích. Byl to mnohem širší apel. Vzhledem k tomu, že v průběhu 2. světové války bylo napácháno hodně chyb na mnoha stranách, je podle mě správné se na to dívat v širším kontextu a připustit si, že jsme se jich dopouštěli všichni, abychom je neopakovali. Kdybych to měl vztáhnout k nám Čechům, poučení je v tom, abychom nezůstávali lhostejní. Pokud se děje něco nesprávného, zaujměme k tomu jednoznačný postoj a braňme se tomu od počátku. Lhostejnost může vést k tomu, že někdo jiný páchá zločiny. Náš spolupodíl na nich nebyl v přímé účasti, ale v tom, že jsme zlu od počátku nebránili,“ prohlásil Pavel.