Dekret podepsaný prezidentem dnes odpoledne převzali například budoucí rektor Univerzity Karlovy, lékař Tomáš Zima, rektoři ČVUT i brněnského VUT, olomoucké Univerzity Palackého či pražské Akademie výtvarných umění. Funkční období rektora trvá čtyři roky. Rektorské volby se konaly na podzim.

Prezident vyzdvihl, že rektoři musejí skloubit manažerské dovednosti s odbornými znalostmi. Na tuto funkci jsou totiž navrhováni akademici s letitou odbornou praxí. Budoucí šéf největší a nejstarší české vysoké školy, Univerzity Karlovy, Zima za všechny rektory uvedl, že si uvědomují odpovědnost své funkce i vůči společnosti. Vysoké školy totiž kromě rozvoje vědy a vzdělávání ovlivňují i veřejné mínění, dodal.

Odmítl jmenovat Putnu

Více o kauze Putna se dočtete ZDE

Rektoři se s hlavou státu dostali do sporu kvůli kauze literáta Martina C. Putny, kterého loni na jaře Zeman nechtěl jmenovat profesorem. Akademici to kritizovali, někteří kvůli tomu nepřijeli na jmenovací ceremoniál, z něhož byl Putna vyloučen. Zeman pak při oslavách státního svátku 28. října nepozval dva rektory, kteří se s ním dostali do sporu, a to Mikuláše Beka z brněnské Masarykovy univerzity a Libora Grubhoffera z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ostatní rektory to pobouřilo, a na slavnost proto také nepřijeli.

Dnes se dostavili všichni pozvaní, ačkoliv jmenovací dekret lze poslat i poštou. Kromě budoucích rektorů jsou zváni šéfové univerzit a předsedové akademických senátů škol.

Neshodli se na šéfovi

Původně mělo jít k prezidentovi na jmenování 13 rektorů. Akademický senát Vysoké školy ekonomické, jejímuž rektorovi Richardu Hindlsovi končí mandát na konci ledna, se ale ani ve třech rektorských volbách neshodl na budoucím šéfovi. Další volby se konají až v únoru, vybraného kandidáta poté Zeman nejspíš jmenuje samostatně.

Prezident jmenuje jen rektory veřejných a státních vysokých škol, u soukromých škol si rektora jmenuje majitel školy.

Seznam dnes jmenovaných profesorů:

Vysoká škola Rektor Funkční období
Univerzita Karlova  Tomáš Zima  1.
Univerzita Palackého Jaroslav Miller  1.
České vysoké učení technické  Petr Konvalinka  1.
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava  Ivo Vondrák 2.
Akademie výtvarných umění  Tomáš Vaněk  1.
Vysoké učení technické Petr Štěpánek 1.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  Pavel Suchý 1.
Mendelova univerzita  Ladislav Havel 1.
Janáčkova akademie múzických umění Ivo Medek 2.
Univerzita Pardubice  Miroslav Ludwig 2.
Česká zemědělská univerzita  Jiří Balík 2.
Technická univerzita  Zdeněk Kůs 2.

Zdroj: Česká konference rektorů