Islám není jen náboženství, ale i válečnická ideologie, poznamenal Konvička v souvislosti s tím, že jde pravděpodobně o vyznání většiny uprchlíků směřujících do Evropy. Zopakoval, že příliš nevěří negativnímu postoji vlády ke kvótám, ač jej ocenil. Podobně se vyjádřila bývalá poslankyně Jana Volfová. „Není to tak, že pro lidi hrajeme navenek divadlo, a ve skutečnosti to bude jinak?," tázala se. Obává se toho, že Česko by nakonec mohlo přijmout dobrovolně právě tolik lidí, kolik kvóty stanoví.

„Nemáme právo zavléct sem nějaké muslimy," prohlásil jeden z diskutujících Martin Duben. Podle dalšího z nich, Davida Franka je muslimské právo šaría v přímém rozporu s českou ústavou. Předsedkyně petičního výboru Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM) se snažila takové projevy usměrňovat.

Poslanec Martin Komárek (ANO) přítomné upozornil, že v Sýrii se odehrává jedna z největších humanitárních katastrof. „Chceme pomáhat, ale ne podle vnějších rozkazů," uvedl Komárek. Stanovisko politiků ke kvótám je podle něho jednoznačné a není důvod vládě nevěřit. „Nemíchejme do toho nějaké ‚ne islámu'. Ústava zaručuje náboženskou svobodu všem," zdůraznil.

Zřejmě nejsilnější záporný ohlas vzbudil Jan Čulík z Britských listů, jenž se mimo jiné tázal, zda by se v Česku tolerovali lidé, kteří by nosili placky třeba s přeškrtnutými synagogami. Blok proti islámu má ve znaku přeškrtnutou mešitu.

Diskutující volali například po posílení schengenské hranice EU, migranti byli označeni i za „útočníky na náš stát a Evropu". „Tady hrozí, že tisíce, desetitisíce nelegálních imigrantů překročí naše hranice," varoval poslanec za Úsvit Karel Fiedler.

V petici stojí, že udělování azylu by mělo zůstat čistě v pravomoci národních států. „Souhlasíme s tím, aby naši humanitární pracovníci v přiměřené míře pomáhali přímo na území daných států, tak jak to běžně dělají v případě různých živelních katastrof," uvádí text. V petici se ale taky píše o rizicích hromadného přijímání „kulturně velmi odlišných, zejména muslimských imigrantů". Pokud by Evropská komise kvóty vynucovala, vláda a Parlament by měly podnítit referendum o této záležitosti.

Sněmovna jako celek se vyjádřila k migraci už v únoru. S kvótami nesouhlasila.