To se má nyní změnit. Ministerstvo práce totiž připravuje takzvané standardy, které podrobně určí, jak mají zařízení o autisty pečovat a za jakých podmínek musejí domovy děti a další osoby s poruchou autistického spektra přijmout. „Obsahem materiálu je doporučená kapacita a především personální zabezpečení sociálních služeb,“ říká mluvčí úřadu Barbara Hanousek Eckhardová.

Krizová situace

Podle neziskových organizací, v nichž se rodiče autistických dětí sdružují, je to ovšem málo. Situace je prý krizová. „Rozhodně nestačí, pokud by ministerstvo zařadilo do celostátní sítě služeb další poskytovatele, protože jde o nahodilou, nesystémovou podporu,“ říká Veronika Žáčková ze spolku Naděje pro děti úplňku.

Ministerstvo by podle nich mělo nárok autistů, jichž je v Česku okolo čtyř tisíc, na péči zanést přímo do zákona a více na zařízení dohlížet. A hlavně by mělo více investovat do výstavby zařízení a platů personálu pečujícího o tyto lidi. Ty jsou totiž často nízké a zaměstnanci jdou raději jinam. Podle ministerstva ale není paušální zvýšení platů možné. Každý autista prý vyžaduje odlišně náročnou péči.

„Dále by bylo možné očekávat, že přijde okamžitě reakce ze sociálních služeb pečujících o osoby s onemocněním demence a s mentálním postižením,“ uvádí mluvčí úřadu. Přidat by tak chtěli všichni.