Informační systém pro podávání elektronických přihlášek má zajistit Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), což je příspěvková organizace ministerstva školství. Spustit jej má ve spolupráci s ministerstvem nejpozději k 15. lednu 2024.

Přijímací řízení se bude příští rok konat v pátek 12. a v pondělí 15. dubna, nikoli dva dny po sobě, což uchazečům usnadní možnost přesunu k přijímacím zkouškám na školy v různých místech země. Přihlášky bude nutné poslat do 20. února, nikoli do konce února.

Změny u přijímaček na střední školy se zřejmě dotknou už letošních deváťáků:

Přijímačky na střední školy se razantně změní. Jak? V článku se vše dozvíte.
Více přihlášek, jednodušší podání. Přijímačky na střední školy se razantně změní

Střední školy podle novely nově nebudou muset zohledňovat výsledky předchozího vzdělávání, výsledky přijímacího řízení zveřejní v informačním systému v den určený vyhláškou ministerstva školství.

Zavedení digitalizované formy přijímacího řízení na střední školy si stanovil ministr školství Mikuláš Bek (za STAN) jako cíl při květnovém nástupu do funkce. Reagoval tak na komplikace, které letos způsobily dosavadní systém přijímacího řízení a zároveň zvýšený počet žadatelů o studium. Žáci mohli na vybrané střední školy posílat dvě přihlášky v papírové podobě. Přijetí na školu museli potvrdit odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dnů. Po oznámení výsledků prvního kola přijímacího řízení se mohli neúspěšní uchazeči odvolávat a hlásit se do dalších kol přijímacích zkoušek. Ta vypisují střední školy, které po prvním kole nenaplnily své kapacity.

Konec období nejistoty 

Novela ruší podávání zápisových lístků, protože nově budou uchazeči díky digitalizaci automaticky přijati do zvolené školy podle svých preferencí a zároveň výsledků v přijímacím řízení. Toto rozřazení se uskuteční podle předkladatelů novely společně pro řádný i náhradní termín zkoušek.

„Tak se eliminuje období nejistoty uchazečů, jejich zákonných zástupců, ale i přijímajících škol, kdy nebylo zřejmé, zda uchazeči byli přijati či přijatí budou, zda na školu nastoupí či nikoli,“ zdůvodnili změnu tvůrci novely.

Současná podoba přijímacího řízení je složitá spleť odvolání, odevzdávání zápisových lístků a čekacích lhůt. Digitalizace by vše urychlila:

Současná podoba přijímacího řízení je složitá několikatýdenní spleť odvolání, odevzdávání zápisových lístků, jejich přesouvání na jinou školu, písemných vyrozumění a desetidenní čekací lhůty. Digitalizace by vše urychlila.
Přijímání na střední školy nutně potřebuje digitalizaci, shodují se politici

Digitalizaci přihlašování na střední školy má zajistit Cermat vlastními zaměstnanci. Od 15. ledna se podle mluvčí má informační systém otevřít ředitelům škol, kteří do systému nahrají své podmínky přijímaní. Od 1. února se pak systém spustí pro děti a rodiče.

Podle ministerstva celkové náklady na vlastní vývoj systému budou výrazně nižší než nejlevnější nabídka ve výběrovém řízení, která nesplňovala podmínky zadávací dokumentace a musela být vyloučena. Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí před časem ČTK řekl, že systém, který umožní digitalizaci přihlašování na střední školy, chce Cermat vytvořit za částku nižší než dva miliony korun.