Nejvíce nepřijatých bylo z Prahy, a to 349, ze Středočeského kraje neuspělo 168 deváťáků. Nepřijatí uchazeči se mohou nyní přihlásit do třetího kola, kde mohou podávat neomezený počet přihlášek, tentokrát už jen papírovou formou. Průběžně aktualizovaný seznam nabízených oborů najdou v systému DiPSy, v němž v pátek po půlnoci organizace Cermat zveřejnila výsledky druhého kola.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí řekl, že celkově druhé kolo nevyšlo asi 2700 uchazečům, v tomto počtu jsou ale zahrnuty také děti, které se hlásily na víceletá gymnázia a při nepřijetí zůstávají na základní škole, či zájemci o dálkové studium. Ve druhém kole podle něj neuspělo zhruba 1500 dětí hlásících se na tříleté a čtyřleté obory v denní formě, z toho v Praze nebylo přijato 735 těchto uchazečů a ve středních Čechách 265.

Na všechny druhy oborů se ve druhém kole hlásilo 12 365 uchazečů, kteří podali víc než 29 tisíc přihlášek. Uchazeči mohli podat až tři přihlášky seřazené podle priority. „Ve druhém kole přijímacích zkoušek celkově uspělo 78 procent uchazečů, v absolutních počtech pak neuspělo 2711 uchazečů,“ uvedlo ministerstvo.

Letos se na střední školy hlásilo víc než 99 tisíc deváťáků, v prvním kole přijímacího řízení uspělo téměř 94 procent z nich, přes 6000 z nich se na žádnou školu v úvodní fázi nedostalo. Ve druhém kole nebylo na žádnou střední školu přijato 701 žáků hlásících se z devátých ročníků základních škol, přičemž 73 procent deváťáků bylo přijato na obory s první prioritou, uvedlo ministerstvo. V průměru se o něco hůře podařilo dostat na jejich preferovaný obor uchazečům z Prahy a Karlovarského kraje, zhruba dvou třetinám z nich, a to jak v případě deváťáků, tak celkově. Úspěšnost uchazečů v Praze byla 76 procent a ve Středočeském kraji 87 procent. Největší skupinu nepřijatých deváťáků tvoří podle ministerstva ti, kteří měli prioritní zájem o jiné maturitní obory, než jsou gymnázia či lycea, a dále o obory s výučním listem.

Které školy budou vypisovat další kola?

Přesný počet volných míst v nabídce třetího kola přijímacích zkoušek by měl Krejčí vědět v pátek odpoledne. V systému DiPSy mohou zájemci najít průběžně aktualizované informace o školách, která budou vypisovat další kola. Počet přihlášek není omezen. Způsob konání zkoušek a termíny pro podávání přihlášek určí ředitelé škol, kteří je mohou stanovit nejdříve 28. června, upozornilo ministerstvo. Přihlášku lze podat výhradně tištěnou formou a doručit do školy osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Praha se dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacit středních škol, i kvůli tomu, že se na ně hlásí velký počet zájemců i z jiných regionů, zejména středních Čech. „Z těch 1600 dětí, co se v Praze nedostali po prvním kole, se zhruba 750 nedostalo ani v kole druhém, přestože jsme nabídli v Praze přes 2000 míst, všechna jsou dneska obsazená,“ řekl Radiožurnálu pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN).

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) na síti X uvedla, že v kraji je ještě tisícovka volných míst na školách všeho typu. V Praze už podle ní nebudou místa na odborných školách a učilištích, volná místa nabízejí některá soukromá gymnázia. „Ve Středočeském kraji jsme v tomto týdnu měli jednání se všemi řediteli středních škol. Všichni, i když jim chybí na doplnění do třídy třeba jeden nebo dva studenti, budou otevírat ještě třetí kola. U škol nebo v jejich okolí máme internáty, jsme připraveni se postarat o děti z Prahy a nebo z jiných krajů, jejichž přihlášky jsme zaznamenali už i v druhém kole,“ napsala hejtmanka.