„Je možné předpokládat, že doba výplaty příspěvku může představovat až osm let – období let 2016 až 2023, čímž dojde k rozložení celkové výše příspěvku do jednotlivých let a ke snížení tlaku na státní rozpočet," uvedlo ministerstvo průmyslu. Podle něj příspěvky pomohou nejen rodinám propouštěných, ale i regionům – zabrání tam poklesu kupní síly. Nařízení má podle plánu platit od června.

Příspěvky by podle návrhu měli vedle lidí z OKD a jeho dolů Paskov, Lazy a Darkov dostávat i propuštění zaměstnanci společností Severní energetická, Slezská důlní díla, Důl Kohinoor, Czech Coal Power, Coal Servicec, Sev.en WT, KSK – BELT, Diamo s uranovými doly, ze závodu Slováckých strojíren Komořany a také báňští záchranáři OKD HBZS. Od letoška do konce roku 2018 by podle podkladů pro vládu mohlo zaniknout přinejmenším 4300 míst. Pokud by na seznamu zůstaly všechny firmy, tak by počet mohl být ještě zhruba o 1500 vyšší. Stát by na příspěvky mohl vydat až 2,99 miliardy ko­run.

Odpracovaná doba

Příspěvek by mohli dostávat propuštění zaměstnanci, kteří ve firmě pracovali více než dva roky. Pokud tam byli méně než pět let, pobírali by ho tři měsíce. Za každý další odpracovaný rok by se doba vyplácení prodloužila o tři měsíce. Maximálně by trvala 30 měsíců.

Havíři nad 50 let, kteří v zavírané firmě byli přes 25 let a mají za sebou 3300 směn, by příspěvek mohli dostávat pět let. Stejně by na tom byli horníci z uranových dolů, kteří v podniku dělali 15 let a za sebou mají 2100 směn. Pět let by dávku mohli pobírat i ostatní zaměstnanci nad 55 let a aspoň pětadvacetiletou praxí ve firmě.

O příspěvek by se dalo požádat do půl roku po propuštění. Poskytoval by se s měsíčním zpožděním, vyplácely by ho státní podniky Diamo a Palivový kombinát Ústí. Firma v útlumu by ministerstvu průmyslu oznámila nejméně tři měsíce před propouštěním počet lidí, termíny ukončení práce a další údaje.

Podobné nařízení o příspěvcích vydala vláda už před 15 lety při útlumu hnědouhelného hornictví. Tehdy se dávka 5280 korun vyplácela maximálně 30 měsíců.

Ministerstvo financí s příspěvkem nesouhlasí. Podle něj se mají využít nynější podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky, nemají se zvyšovat výdaje rozpočtu. Přidalo se k němu i ministerstvo obrany. Oba resorty spolu s vnitrem nesouhlasí také s tím, aby příspěvek upravila vláda svým nařízením, podle nich by to měl být zákon. Ministerstvo zemědělství je zas proti tomu, aby pomoc dostávali lidé, kteří už mají práci či podnikají.