Jak přiblížila ředitelka prachatického Domova seniorů Mistra Křišťana Hana Vojtová, opatřeními se musí řídit zaměstnanci i rodinní příslušníci. „Také návštěvy je musí respektovat a nosit při návštěvách roušky. Co se týká počtu osob, dodržujeme opatření, zároveň se snažíme postupovat individuálně,“ přiblížila s tím, že situaci si nikdo nevybral. „Pokud chceme chránit zranitelnou skupinu obyvatel, tak se podmínkám snažíme přizpůsobit – tedy nejen personál, ale také uživatelé služeb,“ dodala.

Platí výjimky

Výjimky se týkají jen v případě zvláštního zřetele, když například navštěvující osoba potřebuje oporu či doprovod. Omezení na dvě přítomné osoby se také nevztahuje návštěvy u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Každá osoba, která vstupuje do zařízení, je navíc dotazována na symptomy onemocnění covid-19. Většinou formou dotazníku. Jak uvedl ředitel jindřichohradeckého centra sociálních služeb Jiří Blížil, klienti s těmito pravidly problém nemají. „Návštěvy někdy ano, ale snažíme se je vyřešit ke spokojenosti obou stran. Jako příklad mohu uvést, že pokud jde stejná osoba na návštěvu vícekrát za den, vyplňujeme s ní dotazník pouze jednou,“ popsal benevolenci.

Dle jeho slov to není běžná situace, ale vzhledem k tomu, že restrikce nařídil státní orgán, je třeba je respektovat. „Pro klienty to z naší zkušenosti snesitelné je, nakolik je to snesitelné pro návštěvy, si netroufám hodnotit. Obecně mohu říct, že pro každého by bylo lepší, kdyby vše bylo jako před pandemií koronaviru,“ míní Jiří Blížil.

Mohou být přísnější

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Kryštofa Berky, si v praxi domovy mohou opatření ještě upravit. „V kompetenci každého zařízení je takové podmínky ještě zpřísnit, a to na základě místní epidemiologické situace,“ upřesnil s tím, že další opatření se mohou lišit region od regionu.

Účelem stávajících protiepidemických opatření je dle jeho vyjádření snížit počet cizích osob tzv. potenciálních zdrojů nákazy v místech, kde se vyskytují rizikové skupiny pacientů. „A to tak, aby jich tam ve stejnou dobu nebylo příliš a bylo možné dodržovat rozestupy (s výjimkou blízkých osob). To je jedna ze základních forem prevence. Cílem těchto pravidel je ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel,“ upozornil na hlavní důvod omezení.

Roušku s sebou

Celorepublikově platí, že návštěva u pacienta zdravotnického zařízení lůžkové péče nebo u klienta vybraných zařízení sociálních služeb jako jsou týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, je možná ve stejný čas v maximálním počtu dvou osob. „Zároveň je nutné vybavit se rouškou,“ dodal Kryštof Berka.

Pokud je to možné, návštěvy se mají uskutečňovat ve venkovních prostorách, na zahradě či terase, jednolůžkových pokojích či místnosti pro tento účel vyčleněné.