Pod řadu potíží, které stavbu doprovází, se podepsaly především firmy, mezi kterými už od začátku panovaly neustálé neshody.

Situace došla tak daleko, že na hlavního dodavatele před několika měsíci podal subdodavatel návrh na insolventní řízení. Vrchní soud ale návrh zrušil.

Nakonec se přece jenom Rožmitálští nové kanalizace dočkali. Ale to ještě nebylo finále. Problémy s výstavbou přiblížil starosta Rožmitálu Josef Vondrášek.

„Stavba byla předána 30. června jako funkční a poté byla i zkolaudována. Před měsícem jeden ze subdodavatelů odmontoval z kanalizace dvě tlaková čerpadla, protože zřejmě nedostal zaplaceno,“ uvedl starosta.

Subdodavatel se takhle evidentně podle starosty snaží vydírat město Rožmitál a prý čerpadla nevrátí, dokud neuvidí peníze. Přitom už ale, jak se říká, pláče na špatném hrobě. Město už s tím nemá nic společného, protože hlavnímu dodavateli už tato čerpadla zaplatilo. „Podle právníků je to bohapustá krádež. Takovýmhle způsobem to nejde řešit,” konstatoval starosta.

Případ momentálně řeší Státní zastupitelství Příbram a zároveň i policie v Přerově, odkud je subdodavatel.

„Tlaková čerpadla jsou nezbytně nutná. Ženou splašky i do kopce. Řešíme to tak, že v místech, kde chybí, odčerpáváme splašky mechanicky,” dodal starosta Vondrášek.