Ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála Berana. "Obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití, jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů," uvedl. Připomněl ale také, že ve chvíli, kdy se v katedrále připomíná osud politického vězně dvou totalitních režimů, jímž Beran je, účastní se prezident Miloš Zeman sjezdu komunistů.

"Strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl Duka a sklidil bouřlivý potlesk.

V závěru bohoslužby zaznělo 19 pomalých úderů na zvon Zikmund, největší v katedrále i v celé zemi. Počet úderů symbolizuje součet let, která Beran strávil jako vězeň nacistického a komunistického režimu.

Převezení ostatků kardinála Josefa Berana do Strahovského kláštera.
Kardinál Beran je již doma. Přes noc budou jeho ostatky na Strahově
Sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly.
V katedrále sv. Víta je nová socha sv. Vojtěcha

Bohoslužbě předcházelo smuteční procesí ze Strahovské baziliky, kde ostatky kardinála Berana spočívaly od pátečního večera. Předtím je přivezl armádní speciál z Říma, kde byly uloženy v papežské hrobce v bazilice sv. Petra. Dnešního procesí se účastnily stovky poutníků, rakev s ostatky kardinála Berana vezlo šestispřeží kladrubských vraníků. V zástupu šli biskupové a další duchovní, maltézští rytíři, orlové, sokolové, rodina kardinála Berana, poutníci a zástupci akademické obce.

Ze Strahova procesí prošlo kolem Lorety na Hradčanské náměstí, kde byla rakev na chvíli umístěna v Arcibiskupském paláci. Liturgický průvod pak rakev doprovodil do katedrály, před rakví byla nesena svatovojtěšská berla, za rakví šel Dominik Duka, který nesl lebku sv. Vojtěcha.

Poutníci zaplnili katedrálu už hodinu před začátkem bohoslužby, obsadili místa k sezení, mnozí stáli. Bylo mezi nimi plno rodin s malými dětmi, často přišli i pravděpodobní pamětníci kardinála Berana. Mše, která začala po 11:00, se sloužila i ve znakové řeči. Kardinál Beran byl totiž mimo jiné ředitelem ústavu hluchoněmých v Krči.

Během bohoslužby byla rakev umístěna před oltářem a v jeho blízkosti byla vystavena i lebka svatého Vojtěcha. V závěru smutečního ceremoniálu byla rakev přenesena do kaple sv. Anežky, kam mohou lidé přicházet vyjádřit kardinálu Beranovi úctu. V pondělí 23. dubna, na svátek sv. Vojtěcha, bude v této kapli uložena do sarkofágu.

Kardinál Josef Beran na archivním snímku.
Beranovy ostatky v Praze přivítají zástupci církve i státu, zazní zvony

Návrat ostatků kardinála Berana do vlasti.Zdroj: Deník