Lidé teď vylévají do záchodů alkohol, u něhož si nejsou jisti jeho původem. Může to být nebezpečné pro čistírny?
V zásadě ne, ale musíme odpověď rozdělit na několik částí. Když budeme vycházet 
z toho, že v láhvi je buď etanol, nebo i závadný metanol, tak pro čistírnu a bakterie, které v ní zabezpečují čištění, to není problém.

Na rozdíl od člověka, kterému samozřejmě není jedno, jestli pije etanol, nebo metanol. Bakterie jsou schopny zkonzumovat obě látky stejně. Může to ovšem být problém v případě, pokud by se v odpadu objevilo větší množství metanolu či etanolu. Čistírny tudíž mají obavy, aby se nepřetížily.

To jsme reálně viděli v případě čistírny 
v Bystřici pod Hostýnem, kde někdo vylil do odpadu tisíce litrů alkoholu. Najednou tam bylo velké přetížení a čistírna měla problém. Riziko přetížení je tím větší, čím menší čistírna. Když tedy jeden člověk vylije do odpadu třeba jen jednu láhev, tak se to na větších čistírnách ani nepozná.

Metanol totiž částečně vytěká už 
v kanalizaci cestou na čistírnu a částečně se rozloží. Rozhodně bych z toho nedělal paniku, že když někdo vylije jednu láhev do odpadu, budou z toho velké otravy nebo havárie.

Jak tedy správně zlikvidovat pochybnou láhev?
Optimální je odnést láhev přímo na čistírnu. Většina jich je na to dnes zařízena. Mívají připravený kontejner, kam lze pochybnou láhev odevzdat či vylít. 

Metanol