Úhlava je nesjízdná, Radbuza s obtížemi od Staňkova a Úslava se Mží jsou také pod minimem. Splavná je Vltava pod Vyšším Brodem, ovšem i tam je průtok kolem minima, stejně jako v Otavě ze Sušice.

Ohře, regulovaná přehradami na horním toku, nabízí rovněž průtok kolem vodáckého minima. "Splavná je i Lužnice, ovšem ve svižnějších úsecích pod Táborem je více kamenů než vody v korytě řeky," uvedl Jančar. Ani Sázava na tom není lépe, mezi Ledčí a Týncem se sjet dá, ale pod jezy jsou již mělčiny a pod Krhanicemi, kde je voda vedena spíše náhony, je řeka nesjízdná.

Želviáda na Cidlině

Na severu je voda jen v Ploučnici a v Orlicích, ovšem v Tiché a Divoké je splavný jen dolní tok. Labe je klasicky sjízdné od Dvora Králové a Jizera až od Malé Skály. Z menších toků je sice málo vody v Cidlině, přesto vodáci uspořádají její otevření zvané Želviáda.

Morava je splavná od Postřelmova, Bečva od soutoku, což je spíše rarita. Na Odru se mohou vodáci vydat jen v dolním toku nad Ostravou, Opava má vodu rovněž jen na dolním toku. Splutí Moravice s vypouštěním vody z Kružberka muselo být pro nedostatek vody zrušeno.

Na jihu Moravy je voda jen v dolních tocích Svratky a Jihlavy a na Dyji lze plout až pod Novými Mlýny, i pod Znojmem je vody málo. "Možná na Slovensku se setkáme s pár centimetry vody ve velkých řekách, jako je Hron či Váh, samozřejmě Dunajec, ale ani zde nebyla zima bohatá na sníh a tak vody příliš není," dodal Jančar.

Špatná situace je i v sousedním Rakousku, Německu nebo Polsku. Ani Regen, Kwisa nebo další vodáky často navštěvované toky vodou neoplývají.