Pět nových českých rytířů, mezi nimiž je například bývalý prorektor Karlovy univerzity Jan Royt, uvedl do Řádu sám velmistr kardinál Fernando Filoni spolu s primasem a českým arcibiskupem Janem Graubnerem. Obřadu uvedení do Řádu a následné bohoslužby se účastnili i kardinál Dominik Duka, papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo a mnoho dalších vzácných hostů.

V Praze se při té příležitosti také konalo setkání vedení Řádu s místodržiteli a magistrálními delegáty z osmi středoevropských zemí a Švédska. Rytířský řád, jenž se prostřednictvím podpory Latinského patriarchátu stará o svatá místa a křesťany ve Svaté zemi, má po celém světě třicet tisíc členů. Jeho česká část se nedělním přijetím pětice nováčků rozrostla na dvacet čtyři rytířů, dam a duchovních.