Doručovatelé České pošty v těchto dnech roznášejí lidem se zdravotním postižením zásilku ochranných pomůcek – pět roušek a respirátor. Celkem je roznesou na 185 tisíc adres. Pomoc se týká občanů České republiky, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a osob mladších 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Právě lidé se zdravotním postižením a invalidní důchodci patří podle ministerstva práce a sociálních věcí mezi skupiny obyvatel nejvíce ohrožených koronavirem.

Adresáti kvůli rouškám a respirátorům nemusejí chodit na poštu, přijdou jim domů do jejich schránek. Roušky a respirátor jsou baleny do ochranných obalů, roznášeny budou spolu s návodem na použití v obálce. Aby se již neopakovala nedorozumění ohledně kvality roušek a respirátorů, která provázela předchozí tři miliony zásilek roušek a respirátorů českým seniorům, spolupracuje Česká pošta se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.