Radnice v zadávací dokumentaci dostatečně nevymezila způsob hodnocení nabídek v subkritériích týkajících se hmotnosti zboží a pohodlnosti a střihu zboží.

Strážníci s tím nesouhlasí 

„Zadavatel tak postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti, neboť uchazeči nemohli mít na základě nastavených kritérií jasnou představu, jak budou zadavatelem posuzovány odchylky od doporučené hodnoty gramáže zboží či jaké konkrétní parametry v rámci střihu budou hodnoceny a jaké řešení střihu zadavatel co do funkčnosti a vzhledu preferuje," uvedl Rafaj. Podle něj tento postup mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Strážníci s tím nesouhlasí. „Městská policie Praha je připravena obhájit svůj postup před soudem, který jako jediný může rozhodnutí ÚOHS zrušit," uvedla v tiskové zprávě.

Poskytnutí úplné dokumentace je podmínkou pro rychlý přezkum

Úřad ve čtvrtek také uvedl, že město mu při šetření podnětu nezaslalo úplnou dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě stanovené zákonem. Tím se dopustilo dalšího správního deliktu.

„Poskytnutí úplné dokumentace v zákonné lhůtě je přitom zásadní podmínkou pro rychlý přezkum věci, nesplnění této povinnosti maří snahu úřadu věc rychle posoudit a rozhodnout," dodal Rafaj. 

Toto pochybění městská policie připouští. Čtyřdenní zpoždění byla podle jejího vyjádření administrativní chybou konkrétního zaměstnance. Předseda ÚOHS nyní potvrdil ve všech podstatných bodech rozhodnutí svých podřízených z podzimu loňského roku. Neměnil ani výši pokuty.

Čtěte také: Pražský dopravní podnik chyboval v zakázce za 100 milionů korun