"Postoj České republiky ke sjednání dohody byl od začátku kladný. Cíle dohody se shodují s našimi prioritami. Austrálie je důležitým spojencem a obchodním partnerem ČR v asijsko-pacifickém regionu," uvádí vláda.

Podepsané strany v dohodě potvrzují závazek podporovat udržitelný rozvoj a hospodářský růst a spolupracovat při řešení celosvětových problémů životního prostředí, a to včetně změny klimatu.

Posílení dialogu mezi oběma stranami má podle důvodové zprávy zkvalitnit společné přístupy například při spolupráci v boji proti terorismu a jeho financování nebo v boji proti kyberkriminalitě.

Oštěpař Jarrod Bannister.
Austrálie v šoku, ve 33 letech náhle zemřel oštěpař Jarrod Bannister

Specifickou kapitolu tvoří dialog o spolupráci v obchodu a investicích, včetně obchodu se zemědělskými produkty a o fytosanitárních otázkách, které představují oblast, kde se pozice EU a Austrálie mnohdy liší, uvádí vláda.

Dohoda předpokládá, že vznikne Společný výbor, který se bude scházet jednou ročně střídavě v EU a Austrálii. Jeho účelem bude usnadnit provádění dohody.

Unie je pro Austrálii po Číně druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem. Australská ekonomika rostla v loňském třetím čtvrtletí o 2,8 procenta, tamní nezaměstnanost činila v prosinci 5,4 procenta.

Budova opery v Sydney
Austrálie, země zaslíbená. Krize se jí vyhýbají po čtvrtstoletí