Máte na potravinovou sbírku dostatek skladových kapacit? Jak jste připraveni na distribuci?
Potravinové banky jsou připraveny velmi dobře. Díky tomu, že v lednu vstoupil v platnost nový zákon, naše logistické i skladovací možnosti velmi stouply. Jsme sice limitováni financemi, ale uskladnění velkého množství potravin, které by díky sbírce měly dorazit, by pro nás neměl být žádný problém.

Jak vám pomohl nový sklad společnosti Penny Market, která vám za korunu měsíčně nabídla k dispozici prostor ve svém distribučním centru v Modleticích u Prahy?
Projeví se to velmi výrazně, protože tam budou mířit všechny dary z celé republiky. Praha dřív pro větší objemy neměla kapacity, nyní však dary o několika paletách pojedou právě do Modletic, kde je dostatek prostoru, aby se tam uskladnily. Potravinové banky budou z tohoto logistického centra postupně odčerpávat.

Kolik lidí v českých potravinových bankách pracuje a kolik vám jich pomáhá s Národní potravinovou sbírkou?
Celoročně máme v celé republice přes 40 úvazků. Během sbírky jich je samozřejmě mnohem více. Letos do ní jsou zapojeny přes čtyři tisíce dobrovolníků.

Jak dlouho jim bude trvat, než potraviny přesunou do konkrétních lokalit?
Potraviny dorazí do skladu dané banky v řádech hodin. Pak odběratelé v jednotlivých regionech čerpají z potravin získaných ve sbírce v podstatě celoročně. Většina potravinových bank třeba až do dalšího léta.

Kolika lidem v existenčních potížích vaše potraviny ročně pomohou?
V rámci potravinové pomoci nerozlišujeme cílové skupiny ani věk podpořených, ale z naší výroční zprávy vychází, že všechny banky pomáhají celkem asi 100 tisícům lidí. Jsou to ale jen loňská čísla, víme jistě, že letos nám ještě značně narostla.

Dlouhodobě upozorňujete na to, že jen těžce sháníte peníze…
To se týká provozu potravinových bank celkově, ale Národní potravinové sbírky také, protože je činností zcela dobrovolnou a neziskovou. Za to, že na ní pracujeme, staráme se o dobrovolníky a třídíme potraviny, nedostáváme ani korunu. Snažíme se proto, aby velká část práce (hlavně té manuální), která je soustředěna ve dvou, třech týdnech kolem data sbírky, byla na dobrovolnících.

Důležité jsou ale i věci kolem distribuce a skladování, které velmi úzce souvisí s každodenním provozem potravinových bank. Tam se samozřejmě financí dlouhodobě nedostává. Sice máme jisté vize, podle nichž by se situace mohla zlepšit, ale zatím to jsou stále jenom vize.

Ministerstvo zemědělství letos na podporu potravinových bank vyčlenilo částku 33 milionů korun. Dále doporučuje, ať banky žádají o dotace také ministerstvo životního prostředí, kraje, obce i soukromou sféru. Jak se vám je daří oslovovat?
Co se týče krajů, tak se většina z těch, kde se potravinové banky nacházejí, v rámci svých rozpočtů na jejich provozu spolupodílí, byť nějakou spíš symbolickou částkou. Pokud jde o soukromé finanční plátce, tak těch je bohužel velmi, velmi málo.

Proč firmy radši sponzorují třeba fotbalisty než lidi, kteří jsou právě v existenčních těžkostech?
Problém je v tom, že dárci k tomu obecně často přistupují tak, že darují potravinovým bankám potraviny a říkají si, že to přece stačí. Málokdo si ale uvědomí, že potravinové banky samy o sobě nikdy nespotřebovávají potraviny, které dostanou.

Samozřejmě jimi nemohou platit za náklady na zaměstnance, nájmy a podobně. Takže je velmi důležité oddělovat od sebe to, s čím zacházíme, a to, z čeho můžeme fungovat. Když přijdete do zlatnictví, tak si přece taky nemyslíte, že všechno to vystavené zlato je majetkem zlatníka za pultem, který ho prodává.