Je jim deset, dvanáct, patnáct a na technické úrovni mají znalosti středoškoláků. Nejmladšímu bylo teprve sedm, nejvzdálenější dojížděl jednou měsíčně do Liberce až ze sto dvacet kilometrů vzdáleného Broumova. Řeč je o Dětské univerzitě, unikátním projektu Technické univerzity v Liberci (TUL). Zanedlouho vstoupí do druhého ročníku. Zápis je už 17. září.

„Vloni se projektu zúčastnilo 73 dětí ve věku od 7 do 15 let. Obhajobou práce ukončilo první ročník šedesát z nich. Letos čekáme zájem mnohem větší,“ popsal manažer projektu Miloš Hernych z Fakulty mechatroniky TUL.

Co je Dětská univerzita?

V čem vlastně Dětská univerzita spočívá? Děti tu procházejí klasickou formou vysokoškolského studia. Chodí na přednášky, praktická a laboratorní cvičení, sbírají kredity a zápočty. Na konci druhého semestru musí obhájit svou vlastní práci před odbornou komisí i rodiči. Chovají se zkrátka jako vysokoškoláci, včetně slavnostního zápisu čili imatrikulace.

„Je to velmi silná chvíle. Tenhle obřad je náporem na psychiku i pro nás dospělé. Obdivuji ty malé děti, když v tatínkových košilích a motýlcích procházejí uličkou a slavnostně přísahají. Říkám si, že kdo zvládne tohle, musí být silná osobnost,“ ocenila prorektorka školy Jana Drašarová odvahu budoucích techniků.

Starttech startuje zájem o techniku

Dětská univerzita, kde se školáci se zájmem o technické směry blíže seznámí s fyzikou, elektronikou či základy robotiky, je určitým vyvrcholením projektu Starttech – Začni s technikou, pomocí něhož chce TUL pozvednout zájem dětí o studium technických oborů.
Sestává z více než 150 projektů, které hravou a zábavnou formou dětem ukazují, že technika může být velké dobrodružství a hlavně – vysvětluje jim fyzikální jevy, které nás všude kolem obklopují. Supluje tak vlastně hodiny fyziky na základních a bohužel i středních školách, kde dosud nepostoupili z nudného memorování učebnic a ojedinělých pokusů.

„První rok Dětské univerzity ukázal, jak neplatné je klišé, v němž se stále dokola opakuje, že děti nemají o techniku zájem. Naopak, technika je pro ně velmi lákavá a baví je pracovat rukama,“ potvrdil rektor Technické univerzity Zdeněk Kůs.

„V dílnách jsou skutečně rádi, a nejen kluci, “ potvrdil jeden z odborných učitelů. Jako důkaz předložil celou sadu předmětů, které kluci i holky v rámci jednorázových projektů Starttechu vytvořili. Například letadélko, na jehož konstrukci byla sice patrná stavebnice Merkur, kolečka a hřídel ale jasně ukazovala ručně obráběný kov.

Stejně tak razítka ze zábavného projektu Sám sobě úředním šimlem. Také tam děti zblízka a pod odborným dohledem poznaly práci u počítačově řízeného soustruhu.

Zatímco teoretickou část děti absolvují přímo v prostorách TUL, dílny a odborný dohled poskytuje Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, která je jedním z partnerů projektu.

„Začali jsme sobotami s technikou pro žáky základních škol a 90 procent dětí z nich nastoupilo po absolvování 9. třídy k nám na průmyslovku. Jsme zřejmě jediná škola svého druhu, které se podařilo naplnit šest tříd,“ pochvaluje si Jaroslav Semerád, učitel školy, která díky cílené a trpělivé práci s malými dětmi začíná sklízet první ovoce zájmu o technické studium.

Co bude dál?

V příštích letech by se měla Dětská univerzita rozšířit také na středoškoláky. Šanci pokračovat v prohloubení zájmu tak dostanou nejen ti, kteří už budou mít první ročníky studia na Dětské univerzitě za sebou, ale i výrazně talentované děti z mladších ročníků, které mohou některé obory studovat se středoškoláky, i když věkem patří ještě na základku.

A TUL chce jít v projektech ještě dál. Pokračovat v popularizaci vědy a techniky i mezi dospělými. „Abychom nebyli jen jakýsi izolovaný ostrůvek a vědělo se, co všechno na TUL v Liberci užitečného vzniká,“ připomněl Miloš Hernych.

Projekt Starttech běží na Technické univerzitě třetím rokem. Finančně jej podpořila Evropská unie. A je považován za jeden z nejlépe připravených. Ale co bude v příštím roce, až peníze z projektu dojdou? „Když něco považujete za důležité, peníze na to zkrátka musíte hledat. A popularizovat vědu a techniku u těch nejmenších a vzbudit u nich zájem o studium považuji za hrozně důležité,“ uzavřel rektor TUL Zdeněk Kůs.

Hernych: Dobrý technik se uživí vždycky

„Vycházel jsem z vlastní zkušenosti. Mám dospívající děti a z hrůzou jsem zjistil, že neumí vzít do ruky šroubovák.“ S trochou nadsázky mi na otázku: Co stálo za vznikem projektu Dětské univerzity loni odpověděl Miloš Hernych z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Nyní vstupuje Dětská univerzita do druhého ročníku a těší se obrovskému zájmu dětí.

Co je hlavním cílem celé Dětské univerzity?
Hledání technických talentů mezi žáky základních škol. Ale nejen to, chceme dětem ukázat, přiblížit, co jednotlivé obory vůbec znamenají. Mnoho z nich si řekne, strojírenství, to mě nezajímá, ale kdo mu řekne, co to ve skutečnosti obnáší? Jaké obory to spojuje. Setkají se tu s úplnými základy techniky až po hi–tech mikroprocesory. Děti dnes nemají téměř možnost přijít do kontaktu s technikou. Ani na základních školách, ani doma. A tady mají šanci vyzkoušet si práci s pilníkem, vrtačkou, „osahat“ si soustruh. Bouráme mýtus, že děti technika nezajímá. Jen nemají šanci se s ní setkat, ale když tu možnost mají, hrozně je to baví. Navíc nadané děti nemají příliš velké možnosti realizace. Existuje sice řada kroužků, ale většina nabízí jen základní informace.

Co se tu děti během prvního roku naučily?
Poučily se v praxi o fyzikálních zákonech, sáhly si na fyzikální podstatu dění okolo sebe. Na konkrétních příkladech si vyzkoušely, jak vlastně funguje elektrický proud, jednosměrný i střídavý, jak vypadá základ mechanické a elektrické konstrukce, vyzkoušely si základy obrábění.

Projekt běží třetím rokem, je tedy předčasné ptát se, zda se vaše „přípravka“ projevila v počtu uchazečů o studium na TUL. Ale čistě z obecného pohledu, zvyšuje se zájem o technické obory?
Neznám statistická data, ale je patrné, že úroveň studentů klesá. Mají se studiem čím dál větší problémy. Stále víc vnímáme, jak se rozevírají nůžky. Buď studují techniku výrazně talentovaní jedinci, směřující jednoznačně k vědě a výzkumu, anebo jsou tu lidé, kteří mají se studiem, zvláště teoretickým, velké potíže. I k tomu směřuje náš projekt – vyselektovat chytré děti, podchytit ty, které by třeba kvůli nedostatku informací odešly na jiné typy škol. O studenty je nutné bojovat. Většina technických škol staví na tom, že k nim nějaké děti nakonec vždycky přijdou, ale tento přístup se nutně projeví ve kvalitě. Málokdo si také uvědomí, že student, který opakuje zkoušku napotřetí, je pro školu dražší než ten, co ji složí poprvé.

Když už se dnes mladí o techniku zajímají, které obory vedou a o které naopak zájem dlouhodobě není?
Atraktivním oborem je například robotika, počítače. Ale většina adeptů studia netuší, že výpočetní technika je jen prostředek, nástroj. Že to není umění založit si webové stránky, ale nástroj, díky němuž lze například modelovat součástky, naprogramovat mikročip a podobně…

Jak se mění pohled rodičů? Řekla bych, že mezi veřejností převládá názor, nač studovat technické obory, když tu už stejně není žádný průmysl…
Není to pravda. Jen na Liberecku existuje mnoho menších firem, například z oblasti vývoje, které exportují své výrobky do celého světa
. Jen se o nich moc neví. Rodiče se bojí, aby jejich dítě jednou nepracovalo u pásu. Ale za mnou chodí mí bývalí absolventi a prosí: Nemáš nějakého šikovného absolventa? Mám, ale po takových hned firmy skočí. Dobrý technik se uživí vždycky.
Jak se stát vědcem? Studentům napoví nový dokument

Speciální filmový dokument, jehož cílem je představit české vědce a jejich úspěchy na poli světové vědy, přichází v těchto dnech ke studentům středních škol v Libereckém kraji. „Cílem Filmfestu 2 je představit studentům zábavnou a přitom naučnou formou, jak si čeští vědci stojí v porovnání se světovými vědci a především jaké jsou přínosy českých vědeckých kapacit celosvětové vědě. Zkrátka aby si studenti uvědomili, že naši vědci významnou měrou přispívají k celosvětovému vědeckému pokroku a poznání,“ říká Vítězslav Duspiva, regionální manažer projektu Discovery Weeks, pod který se řadí i akce Filmfest 2.

„Tentokrát jsme se rozhodli poskytnout školám bezplatnou, časově omezenou kopii po dobu celého měsíce září. Chceme tak zajistit co nejširší využití kopie pro promítání studenům. Filmový dokument s názvem „Homo Scientist jr.“ zahrnuje půlhodinový materiál, zaměřený na rozhovory s mladými českými vědci, který prezentuje také jejich postřehy a názory, jak využít výsledky bádání českých vědců. Relativně subjektivně zodpoví otázku, jak se stát „českým vědcem“ a co toto snažení obnáší,“ vysvětluje Vítězslav Duspiva.

Dokument je doplněn několika krátkými medailonky, které představují nejrůznější česká vědecká pracoviště a především konkrétní badatele, kteří objasňují zdánlivě běžné, či naopak naprosto neznámé problémy. Anebo dosud neobjasněné příčiny různých zatím neúspěšně řešených otázek.

Tyto medailonky byly vybrány z dokumentů společnosti Česká hlava, které natočila ve spolupráci s Českou televizí.
„Zatímco první část Filmfestu se konala loni v prosinci v několika kinech v celém kraji, nyní jsme se rozhodli nabídnout filmové pásmo školám na DVD k zapůjčení. Vycházíme tak vstříc školám, aby si mohli sami pedagogové určit, kdy budou studentům a žákům film promítat. Takto budou mít školy možnost využít naše pásmo v termínech, kdy je to pro ně vhodné, a my věříme, že se tak podaří promítnout film většímu počtu studentů,“ doplňuje Vítězslav Duspiva. A jak dodává, zájem mezi školami je.

„Projekty podobného druhu vždycky vítáme. Mezi studenty je o ně velký zájem, protože dokáží vhodně propojit teorii s praxí,“ ocenil zástupce ředitelky gymnázia v Jeronýmově ulici v Liberci Jaroslav Šťastný.

Podle něj nejsou ale jen vítaným oživením v hodinách. „Pro studenty jsou i velkou motivací. Díky nim se dokáží i lépe orientovat při výběru dalšího studia,“ dodal zástupce gymnázia, které od loňského roku nosí statut Univerzitní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.