Senátoři se na návrh výboru pro veřejnou správu rozhodli, že se normou nebudou zabývat. Stanovisko podpořilo 47 přítomných členů horní komory, tři byli proti a sedm senátorů se hlasování zdrželo.

Novela mimo jiné zpřesňuje definici dětské skupiny a daňové výhody a umožňuje výjimky z hygienických požadavků.

Dětská skupina bude zařízením, které umožňuje docházku dětí nejméně v rozsahu šesti hodin denně. Jde o to, aby se pod dětskou skupinu nedostaly třeba hlídací koutky. Výjimky z hygienických požadavků by mohl skupinám do 12 dětí udělit úřad v případě, že nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. Daňové výhody by se podle úpravy měly vztahovat jen na rodiče, kteří umístí své děti k registrovaným poskytovatelům.

Novela taky uvádí, že živnostníci nebo firmy, které označí své služby za dětskou skupinu a nebudou registrováni, se dopustí přestupku nebo správního deliktu.

Rozdílný přístup výborů

Senátní výbory se k předloze postavily rozdílně. Zdravotnický a sociální výbor ji doporučil schválit ve sněmovním znění, ústavně-právní výbor žádal úpravu. Navrhoval, aby úřad mohl hygienickou výjimku, kterou skupině udělil, zase odebrat, pokud by bylo ohroženo veřejné zdraví.

Zpravodajka Daniela Filipiová (ODS) před pozměňovacími návrhy varovala. Novela by se totiž vrátila do Sněmovny a prodloužil by se legislativní proces. Hrozilo by v takovém případě, že skončí lhůta pro registrace dětských skupin podle nynějšího zákona a některá dětská zařízení by zanikla, uvedla.

Zákon o dětských skupinách prosadila Sněmovna definitivně v listopadu. Dává rámec zařízením, která začala vznikat v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách.