Jazyk reklamy se často zpronevěřuje vůči spisovné češtině. Nejde jen o záměrné chyby, jejichž cílem je upoutat adresáta, tvůrci reklam také otrocky překládají z cizích jazyků a ignorují českou interpunkci, která se jim do poutavých sloganů prostě nehodí, shodují se reklamní specialisté. Chybou je rovněž používání obecné češtiny, která se snaží promlouvat tak, jak je mezi lidmi zvykem, řekl ČTK Jiří Mikeš z katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pomineme-li záměrné anglicismy, které využívají například stejné výslovnosti, ale odlišného pravopisu některých slov ("nech se west"; "aby váš motor skvěle shell"), chybuje podle odborníků jazyk reklamy především v interpunkci, používání zájmen, neskloňování cizích slov a špatných překladech.

Podle Světly Čmejrkové z Ústavu pro jazyk český je možné v reklamách nalézt mnoho interpunkčních chyb. Například je málokdy jednoznačné, zda by na konci sloganu měla být tečka. Problém je také s čárkami, mimo jiné u použití vztažného zájmena 'který'. "Tady se dostává do rozporu požadavek gramatický, který vyžaduje čárku před který, a požadavek grafický," uvedla Čmejrková, autorka knihy Reklama v češtině, čeština v reklamě. Podle Martina Charváta z reklamní agentury Mark BBDO se vedla dlouhá veřejná diskuse o vynechání čárky ve sloganu pojišťovny Kooperativa "pro život jaký je".

Charvát už léta sleduje vědomou chybu na obalech oplatek Opavia. "Vytvořili celou řadu sušenek, kterou nevhodně pojmenovali přídavným jménem zlaté. Ovšem v případě výrobku Zlaté Esíčka to vypadá strašidelně. Je to typický nešvar, kdy jsou ve vedení cizinci, kteří nechápou, že taková věc může na Čechy působit špatně. Pro ně je přednější mít jednotný název řady," řekl Charvát.

Častým nešvarem je rovněž nahrazování zájmena svůj zájmenem váš. "Najdeme stovky případů, kde by podle gramatického pravidla mělo být zájmeno svůj: Navštivte vaši cestovní kancelář, udělejte to nejlepší pro vaše vlasy, domov vašich snů,… Reklama chce zdvořile oslovit adresáta, a proto zájmeno váš nadužívá," vysvětluje Čmejrkové a poukazuje také na vliv angličtiny, která zájmeno svůj nezná.

Problém tvůrcům činí také skloňování zájmen, což dokazuje nedávná diskuse kolem kampaně proti nedobrovolné prostituci. Zákazníky nevěstinců bude oslovovat slogan Neboj se to říct za ní!, v kterém má být podle spisovné češtiny správně tvar "ni". "To je běžná chyba, které se dopouštějí i pisatelé jiných textů než jen reklamních. Mohou argumentovat, že použili sedmý pád, kde má zájmeno tvar "ní", tedy ve významu, že někdo stojí za ní. Nemělo by to sice logiku, ale není to nemožné," dodala Čmejrková.

Obecná čeština v reklamním použití má přilákat zejména mladé zákazníky. Podle Čmejrkové výrazy obecné češtiny provokují hlavně starší lidi, pro které se ještě při použití anglicismů může stát reklama naprosto nesrozumitelnou.

Samostatnou kapitolu tvoří přejímání a překládání cizích slov. "Zásadní chybou je, že reklamy přejímají cizí slova, zejména zavedené názvy, a neskloňují je. Snaží se totiž uvést značku v podobě, v jaké je všude po světě, a tím pádem ignorují českou gramatiku," zmínil Mikeš. "Setkáváme se také s otrockými a nepovedenými překlady do češtiny. Na první pohled podobná slova (například revolution, dramatic) mají v angličtině úplně jinou konotaci. Potom se stane, že vám nabízejí revoluční barvu na vlasy, která dramatickým způsobem změní váš vzhled. To se vždycky vyděsím a takovou barvu si nikdy nekoupím," uzavřela předsedkyně České marketingové společnosti Jitka Vysekalová.