"Výsledky letošní sbírky opět ukazují, že lidé v Česku mají stále otevřené a štědré srdce," uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Pokladniček bylo po celé zemi 22 767. Zhruba 60 tisíc koledníků do nich vybralo 112 267 037 korun.

Součástí sbírky byl také Tříkrálový koncert, který 7. ledna odvysílala přímým přenosem Česká televize. Lidé v jeho průběhu odeslali dohromady 33 139 dárcovských SMS v hodnotě 1 823 831 korun, což je o třetinu více než loni.

Peníze ze sbírky mají pevně stanovené rozdělení. Nejvíc pomáhají přímo v místě, kde se vybraly. Získávají je projekty místních charit, loni jich bylo několik set. V regionech zůstává 65 procent peněz. Dalších 15 procent výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, pět procent jde na celostátní projekty a pět na režii sbírky.

Zbylých deset procent míří do zahraničí. Loni byly peníze využity například na podporu Centra zdravotně sociální péče Grigorauca v Moldavsku, na nákup palivového dřeva pro Domov pokojného stáří Naděje na Zakarpatské Ukrajině či potravinové balíčky pro lidi žijící v oblasti konfliktu na východní Ukrajině.

Lidé se mohou zapojit do sbírky i kdykoliv během roku, a to zasláním dárcovské SMS ve formě buď DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777. Finanční dar lze zaslat i na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, variabilní symbol 777.