Odborníci to kritizují a požadují, aby se rozloha rezervace vrátila na původní úroveň. „Když si to mohl dovolit hrabě Buquoy, tak proč by si to nemohl dovolit český stát v roce 2007?“ ptá se Jan Andreska z Katedry biologie a ekologické výchovy pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Zatímco v době svého vzniku v roce 1838 měla rezervace rozlohu 172,6 hektaru, dnes je to pouze 102,7 hektaru. Ministerstvo životního prostředí však zvětšení rozlohy neplánuje. „O rozšíření Žofínského pralesa neuvažujeme. Ten je speciálně oplocen, aby byl chráněn před okusem zvěří,“ řekl Deníku nový ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pojer, který nedávno odešel z postu náměstka ministra životního prostředí.

Odborníci však tvrdí, že zvětšení plochy rezervace by pomohlo ochránit další hodnotné části lesa. „V okolí je celá řada dalších, zachovalých bukových porostů, které by si zasloužily ochranu,“ namítá Andreska.

Kromě ochrany navrhuje také opatření, která by porosty přivedla k původnější dřevinné skladbě. Podle Andresky je většina pozemků kolem dnešní rezervace ve státním vlastnictví, takže její rozšíření by nemělo být složité.

Hrabě Jiří František August de Langueval Buquoy podnikl 28. srpna roku 1838 cestu do nejméně přístupné horské části panství Nové Hrady. Poblíž pramene řeky Lužnice nalezl lesní partie, které mu svojí jedinečnou zachovalostí a krásou připadaly vhodné k založení pralesní rezervace. Téhož dne vydal zakládací listinu ve formě služebního příkazu, který nařizoval vyloučení skupin původních starých porostů v revíru Lužnice z normálního hospodaření. Chtěl tak ochránit jedlové a smrkové porosty s příměsí buku, javoru a jilmu ve stáří 150 až 300 let, některé zřejmě dosahovaly stáří i 400 roků.

Na setinu původní rozlohy, z tří set jiter na tři, rezervaci zmenšil syn zakladatele. V dalších desetiletích se pak rezervace opět postupně zvětšovala, ale původní rozlohy již nikdy nedosáhla.

První přírodní rezervace Evropy

1812 – První soukromé chráněné území v Evropě si pořídil kníže Wilhelm Malte zu Putbus na německém ostrově Vilm v Baltickém moři.

1838 – Hrabě Jiří František August de Langueval Buquoy zakládá v Novohradských horách dvě rezervace – Žofínský prales a Hojnou vodu. Ty jsou nejstaršími chráněnými územími na kontinentu.

1858 – Kníže Jan Adam Schwarzenberg vyhlásil rezervaci Boubín na Šumavě, která je v současnosti nejznámějším pralesem v Česku.