Zavedení nízkoemisních zón slíbila současná městská rada už ve svém programovém prohlášení na začátku funkčního období. Samotná vyhláška by podle dřívějšího prohlášení náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) měla vstoupit v platnost už v lednu 2016. Následovat prý bude roční překlenovací období. Zóna se tak stane naplno funkční v lednu 2017.

Kde všude se s ní řidiči setkají? Její konečnou podobu, navrženou dříve magistrátem mohou už teď poodhalit připomínky jednotlivých městských částí. Jisté je, že území bude zhruba vymezeno vnitřním pražským okruhem.

Podle původního plánu Prahy, který nezahrnuje připomínky radnic městských částí, by se mělo rozkládat na území od Jižní spojky po Stromovku a od Hradčan, Malé Strany a Smíchova na západě po Staré, Nové Město, Nusle a Krč na východě.

Emisní normu Euro 3, na některých místech později i Euro 4. Tu budou muset splňovat všechna auta, jejichž řidiči vjedou po 1. lednu 2017, respektive 2019 do takzvané nízkoemisní zóny. Pokud vyhlášku poruší, dočkají se od policie pokuty až dva tisíce korun. Výjimku Praha udělí rezidentům.

Na co se tak musí řidiči připravit?

Původně město plánovalo mírnější vyhlášku týkající se území od Jižní spojky po Stromovku a od Hradčan, Malé Strany a Smíchova na západě po Staré, Nové Město, Nusle a Krč na východě. Vedle rezidentů měli dostat možnost vjíždět i řidiči, jejichž vozy splňují emisní normu EURO 2 (auta vyrobená od roku 1997).

Magistrátní studie z roku 2014 ale už počítá s výraznějším omezením, především pro vjezd do samotného historického jádra metropole. Sem, opět vedle rezidentů, měly dostat povolení vjíždět vozy označené emisní třídou EURO 3 (vyrobené od roku 2001), po prvním lednu 2019 ty nejekologičtější s emisní třídou EURO 4 (vyrobené od roku 2006).

Městská rada pod vedením primátora Bohuslava Svobody (ODS) pak počítala se zavedením odlišných variant nízkoemisních zón na území ohraničeném Jižní spojkou, Strakonickou a Radlickou ulicí na Smíchově, Strahovským tunelem, tunelem Blanka a dále ulicí Svatovítskou a Jugoslávských partyzánů v Dejvicích.

Požadavky zváží vedení města

Ovšem poté, co magistrát obdržel aktuální připomínky jednotlivých městských částí se zdá, že podmínky pro vjezd do nízkoemisní zóny budou poněkud přísnější. Pokud však vedení Prahy připomínky vyslyší. Například Praha 4 už před časem vzkázala, že chce zónu rozšířit i na oblast Spořilova s vjezdem pouze pro vozidla splňující emisní normu Euro 4.

Právě Spořilov je nejen podle radnice Prahy 4, ale i podle mnoha expertních měření oblastí, jejíž obyvatelé nadměrně trpí exhalacemi z výfukových plynů. „Chceme jim tímto opatřením pomoci. Po Spořilovské ulici jezdí kamiony ve směru od D1 k hradecké dálnici,“ vysvětlil starosta čtyřky Petr Štěpánek (SZ, Trojkoalice).

Praha 4 žádá zónu ohraničenou ulicemi Jihovýchodní VIII, Turkova, Spořilovská, 5. května, Jižní spojka, Na Chodovci, Choceradská a Senohrabská.  Také Praha 5 už požádala o rozšíření zóny. Původní návrh hlavního města se jí zdá rozsahem nedostatečný. „Nedostatečně chrání smíchovskou kotlinu před imisemi znečišťujících látek,“ píše se v usnesení zdejších radních.

Praha 5 chce rozšířit rozsah území zóny až k ulicím Kukulova, Bucharova, Radlická, Dobříšská a dále v jižním směru k Barrandovskému mostu. Podle magistrátního návrhu má být její hranicí městský okruh, který vede středem Smíchova.

Své připomínky rovněž vznesla radnice Prahy 6. Ta se obává, že vyhlášení zóny v magistrátem navrhované podobě může zatížit hustě obydlené čtvrti. Neřeší prý neexistenci severozápadní části Pražského okruhu a případných objížděk zóny.

„Nelze opomenout vztah mezi objízdnými trasami a neexistencí okruhu. Zavedení zóny za takových okolností by znamenalo, že objízdnými trasami se stanou hustě obydlené městské třídy jako jsou například Jugoslávských partyzánů či Vítězné náměstí,“ sdělila zástupkyně starosty Prahy 6 a radní pro dopravu Petra Kolínská (SZ, Trojkoalice).

Obvyklá praxe v Evropě

Zatím není jasné, jak se vedení Prahy, potažmo zastupitelstvo hlavního města k uvedeným i dalším připomínkám postaví. Pokud kladně, pak se konečná podoba nízkoemisní zóny bude blížit původní širší variantě, navrhované magistrátem. Ta mimo jiné zahrnovala i Michli, Strašnice, Jarov, či Libeň.

Samotný magistrát argumentuje potřebou snížit emise výfukových plynů a zavedení zóny považuje za jednu z účinných možností. „Nízkoemisní zóny jsou v různých formách zřízeny v Belgii, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Holandsku, Norsku, Portugalsku, Švédsku a Velké Británii. Lídrem je dnes v tomto ohledu Německo, kde jsou zóny zavedeny již ve zhruba sedmi desítkách měst,“ vysvětluje magistrátní odbor dopravy.

„Na území aglomerace Prahy je doprava majoritním zdrojem emisí tuhých látek. Zavedení nízkoemisní zóny je opatření přispívající významnou měrou k vyvedení nejvíce znečišťujících mobilních zdrojů z hustě obydlených oblastí. Následkem toho dojde ke snížení emisí znečisťujících látek v oblasti nízkoemisní zóny, které pozitivně ovlivní kvalitu ovzduší v dané oblasti,“ dodává.

Zkušenosti jsou rozporuplné

Zkušenosti, například z již zmíněného sousedního Německa, jsou prý ovšem rozporuplné. Německý automotoklub ADAC už vloni upozornil, že nízkoemisní zóny zavedené v některých německých městech nepřinesly kýžené zlepšení ovzduší.

„Naopak se ukázalo, že snížení množství škodlivých částic bylo minimální,“ konstatoval tehdy mluvčí Autoklubu ČR Václav Špička. Ujistil, že Autoklub ČR apriori neodmítá nízkoemisní zóny.„Jen připomínáme, že v Německu se příliš neosvědčily,“ sdělil Špička.

Podle některých zastupitelů by ale nízkoemisní zóna byla schůdnější alternativou, než dříve zvažované zavedení mýtného znamenajícího zpoplatnění vjezdu do centra města. Podobné opatření zavedl například Londýn.

Odpovědi na časté otázkyOd 1. ledna 2017 bude do zóny povolen vjezd vozidlům označených emisní plaketou emisní kategorie 3 a vyšší.

Od 1. ledna 2019 bude do zóny povolen vjezd vozidlům označených emisní plaketou emisní kategorie 4.

Distribuci emisních plaket budou zajišťovat městské části a magistrát.

Pořizovací cena plakety je 80 korun a musí být nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna vozidla. Emisní plakety budou platit neomezenou dobu (po dobu životnosti vozidla) ve všech českých nízkoemisních zónách.