„Opatření bude zčásti eliminovat přístup autoškol. Žadatele nedostatečně připravují k závěrečné zkoušce a následně inkasují platby za opakované zkoušky,“ konstatují ve svém návrhu poslanci. Tento neutěšený stav v současnosti zahlcuje zkušební systém, míní.

Delší lhůta

Pokud podle návrhu žadatel o řidičský průkaz u některé části zkoušky neuspěje, bude ji moci opakovat ještě dvakrát. Jestli ji nesloží ani tak, bude muset opět projít příslušnou částí výuky nebo výcviku. Následně bude mít další tři pokusy. Pokud neuspěje, bude muset absolvovat znovu celý řidičský kurz.

V jednom bodu ale přece jen poslanci vycházejí uchazečům vstříc. Pokud totiž v současnosti neuspějí u první zkoušky, musejí ty další složit do půl roku, jinak musejí znovu projít celou výukou. Tuto lhůtu chtějí zákonodárci prodloužit na rok. „V zimním období se zkoušky na motocykly až na výjimky neprovádějí a žadatelé, kteří započali zkoušku v období září–říjen a neprospěli, mají na její dokončení v jarním období nepřiměřeně málo času. Mnohdy nestihnou ani jeden pokus opakované zkoušky,“ odůvodňují to.

Změna pro učitele

K dalším úpravám patří zrušení povinnosti, podle níž musí učitel autoškoly doprovázet žadatele o řidičský průkaz i ke zkoušce z pravidel provozu. Kvůli bezpečnosti má novela zakázat také praxi, kdy učitel dohlíží při výcviku i na dva žáky na motocyklu a zároveň v automobilu cvičí jízdy s dalším žákem. Nově by mohl učitel dohlížet jen na jednoho uchazeče o řidičský průkaz na motocykl a automobil by musel řídit osobně.

Novelu ještě musí schválit sněmovna a Senát a podepsat prezident.