Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti na silnicích. Řidiči s maximálně pětiletou praxí ročně zaviní až pětinu ze všech téměř 99 tisíc dopravních nehod. Česko se možností řídit od sedmnácti let inspirovalo v zahraničí.

„Výsledky a zkušenosti nejen ze západních, ale také východních zemí, které jsou nám blíže i mentálně, hovoří o tom, že se podařilo snížit počet dopravních nehod zaviněných mladými, a především nezkušenými řidiči. Očekáváme, že i u nás se to podaří,“ přeje si Kupka.

Žadatel o řidičské oprávnění bude moci složit závěrečné zkoušky už v 17 letech. Pokud uspěje, může již řídit automobil s jednou zásadní podmínkou – na sedadle spolujezdce musí sedět zkušený mentor. „Jednou z podmínek pro roli zkušeného mentora je držení řidičského oprávnění skupiny B v délce minimálně 10 let. Dále musí být bez záznamu bodů v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora,“ poukazuje šéf resortu.

Pokud policisté odhalí při silniční kontrole řidiče, jenž měl ale přesto neřídil pod dohledem mentora, zaplatí ve správním řízení pokutu 2500 korun a musí počítat se zákazem řízení až na jeden rok.

close info Zdroj: Deník zoom_in Současný návrh zákona kopíruje model zavedený v Německu. Asociace autoškol by raději viděla inspiraci v Rakousku. Tam se žadatel o řidičské oprávnění učí nejen v autoškole, ale i zároveň pod dohledem zkušeného mentora. Teprve po dovršení 18 let skládá zkoušky a poté může řídit sám. „Výhodou je, že můžeme v případě rozdílného výkladu od mentora - rodiče jako odborníci zasáhnout. Nicméně i tak jsme rádi, že se konečně reálně otevírá téma autoškol pro sedmnáctileté. Z toho máme radost. Zda bude model nakonec po vzoru Německa či Rakouska, o tom budeme odborně diskutovat,“ říká předseda asociace Aleš Horčička.

Podobného názoru je i předseda Platformy Vize 0 Roman Budský. Ve výchově řidičů by byl ale přísnější. Závěrečné zkoušky by měly být opravdu v reálném provozu. „Minimálně by se zkoušky měly konat v okresním městě. Nikoliv v menších obcích, a jak se i často stává, po naučené trase. Zároveň je potřeba vyjet i na rovné úseky a absolvovat je ve vyšších rychlostech,“ nabádá Budský. 

Další novinkou je zavedení řidičského průkazu na zkoušku na dvouleté období. Pokud řidič v této době spáchá přestupek v kategorii šest bodů anebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a takzvanou evaluační jízdu. „Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jak jim předcházet a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole,“ upozorňuje šéf resortu dopravy.

Tři druhy trestu

Novela zákona mění i nastavení bodového systému pro všechny řidiče bez rozdílu. Nově budou tři kategorie – dva, čtyři a šest bodů. To má přinést podle ministerstva dopravy zjednodušení, ale také zpřehlednění sazeb bodů podle závažnosti spáchaného přestupku. „Je potřeba si uvědomit, že od roku 2006 se bodový systém prakticky neměnil. Okolní země včetně Slovenska či Polska už ho mají aktualizovaný,“ říká vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Nový bodový systém více trestá vážné přestupky, jakými jsou řízení pod vlivem alkoholu, odmítnutí dechové zkoušky, ale také vysoké překročení maximální povolené rychlosti či telefonování. Zpřísňuje navíc sankce a zavádí konkrétní pokuty.

„Při překročení rychlosti o 20 kilometrů za hodinu v obci podle současného nastavení hrozí řidiči pokuta až do 2500 korun. Podle nového bodového systému je pokuta pevně daná na výši 2500 korun,“ konkretizuje Neřold.