Místo data narození a čtyřmístného čísla za lomítkem bude nové rodné číslo kódem, který může mít až 41 znaků. Lidé si však nový kód nebudou muset pamatovat. Dokonce ho nebudou muset ani znát.

Nové identifikátory mají být oproti rodným číslům o mnoho bezpečnější, mají zabránit zneužití osobních údajů. Z rodného čísla lze dnes vyčíst datum narození a pohlaví, u některých ročníků dokonce i místo narození.

„Identifikátor fyzické osoby je koncipován jako bezvýznamový, nevyčtete z něj nic o konkrétní osobě,“ vysvětlil David Tesařík, technický ředitel firmy Tesco SW, která vyhrála výběrové řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů na vytvoření systému, který bude nové identifikátory vytvářet.

Včetně daně bude jeho vývoj stát přibližně 130 milionů korun, podílet se na něm budou tři desítky IT odborníků firmy.

Systém bude identifikátory vytvářet, uchovávat a chránit před jejich eventuálním zneužitím. „Použijeme koncept, který kombinuje celosvětově ověřené kryptografické metody s principem náhodných čísel,“ přiblížil práci systému Tesařík.

„Ve velmi zjednodušené podobě si to celé lze představit jako obrovskou tabulku, v níž každý řádek patří jedné konkrétní fyzické osobě v České republice a v jednotlivých sloupcích jsou pro tuto osobu uloženy identifikátory pro každou agendu veřejné správy,“ dodal.

Každý občan tak pro jednotlivý registr, jako je registr obyvatel, osob nebo územní identifikace, bude mít takzvaný agendový identifikátor fyzické osoby. „V případě identifikátorů nebude třeba, aby si je jejich nositel pamatoval či znal, nebudou ani zapisovány do občanského průkazu,“ informuje odbor správních činností ministerstva vnitra, který má rodná čísla a identifikátory na starosti.

Stávající rodná čísla mohou lidé používat až do konce roku 2025, do roku 2020 se budou zapisovat do občanských průkazů. Dosud přidělená rodná čísla se rušit nebudou, po určitou dobu tak vedle sebe budou existovat jak stará rodná čísla, tak nové identifikátory.

KATEŘINA CIBOROVÁ