„Které druhy bude možné dále využít, ministerstvo určí vyhláškou. Podle našich informací bude kritériem i výhřevnost," uvedl odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček. Zákon sice ekologové považují za progresivní a pozitivní, ale v tomto bodě podle nich bude obce nutit k tomu, aby velkou část komunálního odpadu spalovaly.

V České republice se v současné době zrecykluje přibližně třicet procent odpadu. 
V Rakousku nebo Německu je to asi až 65 procent. Rekordmanem je zřejmě Vlámsko, kde se roztřídí a pak znovu zpracuje až 70 procent odpadů. Právě tuto část Belgie si berou ochránci přírody jako vzor.

Vlámský model potřebuje více spaloven

Paradoxně touto zemí operuje i ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. Jenomže podle něho průměrnému Vlámovi zbude ročně 
z 500 kilogramů odpadu 150 kilogramů, které už dále zpravovat nelze. „Protože ve Vlámsku už dávno platí zákaz skládkování komunálního odpadu, tak skoro veškeré toto množství pokračuje na energetické využití," doplnil Hájek. Vlámský odpad tak končí v deseti místních spalovnách. „Pokud bychom se řídili vlámským příkladem, museli bychom současnou kapacitu energetického využití více než ztrojnásobit. To znamená výstavbu přibližně dalších šesti spaloven," doplnil ředitel. V současné době 
v Česku fungují spalovny tři 
a čtvrtá se staví.

Evropská unie před dvěma týdny zveřejnila plán, podle něhož by všechny členské země měly do roku 2030 recyklovat právě 70 procent odpadů, tedy stejně jako dnes Vlámové. Jenomže ekologové se obávají, že navrhovaný zákon nebude k recyklaci odpadů příliš motivovat. Navrhují proto šestnáct změn v odpadovém zákoně, které by měly být dokonce pro české domácnosti levnější. „Hnutí DUHA prosazuje do zákona vyšší recyklaci kombinovanou 
s dotřiďováním zbytkového odpadu. Experti ekologické organizace spočetli, že každá domácnost by tak ušetřila ročně až 550 korun," doplnil Ivo Kropáček. Argumentuje tím, že dotřiďování ve speciálním zařízení se vyplatí víc než spalování. „Zahraniční zkušenosti i česká studie ukazují, že tato zařízení jsou levnější," řekl.

Zákaz skládkování recyklo-vatelného a dále využitelného odpadu do roku 2024 obsahuje senátní novela zákona o odpadech, která se původně týkala regulace provozu zařízení pro sběr a výkup odpadů.

I když senátní novelu, kterou poslanci projednávají, vítá Svaz měst a obcí ČR, nad zákazem skládkování se pozastavuje. Poukazuje právě na termín recyklovatelný a využitelný odpad a směsný komunální odpad.

„Co přesně se takto specifikovaným odpadem myslí, právní předpis nikde neuvádí. Současná vágní definice by tak ve výsledku vedla pouze ke změnám v evidenci a pojmenování odpadů," dodala mluvčí svazu Štěpánka Filipová.

Odpady