Jiří Kučera (32)
Na Haiti 6 týdnů

Opravdu jsem si sáhl na dno. Vidíte tu bídu lidí i úplatné úředníky

Ze zničené země se vrátil před pár týdny do Česka. O něco později pak jeho kolegové, kteří měli návrat na Vánoce ještě dobrodružnější, protože evropská letiště ochromila sněhová kalamita. Jiří Kučera a tříčlenný tým ve staré pragovce pro Haiti buduje studny. Voda je totiž to, co mnohým lidem schází.

Jak velká zátěž na psychiku pro vás to je strávit na Haiti několik týdnů?
Zažil jsem náročné situace i momenty, kdy jsem byl lidsky v rozpacích nebo jsem plakal dojetím. Důležité je, jaké tam máte zázemí. Přijel jsem do situace, kdy jsem neměl žádné a spíše bylo mým úkolem připravit zázemí pro naše budoucí mise. Opravdu jsem si sáhl na dno.

Co v takovou chvíli dělat?
Někdy to bylo dobře, že jsem se musel starat o střechu nad hlavou, protože jsem se nemusel zabývat frustrujícími obrázky, které jsem přes den viděl kolem sebe. Jakmile jsem se dostal někde k internetu, snažil jsem se spojit se svou milovanou ženou. Je nutné ty věci ventilovat.

Dostat na ostrov nákladní pragovku, a pak ještě vrtací soupravu, musí být náročná operace.
Není to nic jednoduchého. Nejde jen o samotnou dopravu, ale hlavně o proces vyclení. Techniku jsme převezli do Hamburku a odtud putovala lodí do haitské metropole, kde začaly potíže pro Evropana těžko představitelné. Od 15. srpna, kdy náš materiál dorazil do přístavu, jsme pracovali na jeho vyclení až do 16. prosince. Na Haiti opravdu nic nefunguje normálně. Při vyclení humanitárního daru musíte získat povolení čtyř ministerstev. Úředníci mají stále více nesmyslné požadavky.

V jednom vzkazu jste napsal, že byli až zlomyslní. Opravdu?
Nepomohlo ani to, když jsme vysvětlovali, jak moc projekt pomůže, když jsme poukazovali na epidemii cholery. Ministr zdravotnictví se jednomu kolegovi vysmál a řekl, že v podstatě nechce přijímat pomoc od bělochů, protože to, co přináší běloši, je vždycky podezřelé. Nakonec jsme uspěli.

Kolik studní se vám už podařilo vyvrtat, nebo máte v plánu?
Máme rozpracováno prvních dvacet vrtů na severozápadě ostrova. Známe místa, máme nakoupeny speciální nožní i ruční čerpadla a brzy budou tyto studny hotovy.

Jedna pohádka se jmenuje Sůl nad zlato. Platí pro Haiti voda nad zlato?
Voda se dá na Haiti koupit, i když jen ve městě. Běžní lidé na ni ale stejně nemají peníze. Dvacetilitrový barel stojí asi 17 korun. Ale pro představu, ředitel školy si tam vydělá jen 1500 korun měsíčně. Na Haiti je většina obyvatel na venkově, kteří pro vodu musí docházet denně 5 až 7 kilometrů. Díky našim vrtům bude v severozápadní části Haiti síť veřejných zdrojů pitné vody hustší.

Jak se neštěstí projevuje na psychice místních?
Bohatí opovrhují chudými. Nesetkal jsem se, že by bohatí podporovali rozvoj, či aspoň finančně pomáhali chudým. Daleko větší problémy než zemětřesení nyní na psychice místních páchá epidemie cholery. Strach z ní je všude.

Haiti - těžce zkoušený ostrov.

Situace je v zemi napjatá i politicky. Cizinci měli dokonce v době voleb doporučeno nevycházet ven. Ohrožuje to konkrétně vaši práci?
Překážky jsou na denním pořádku. Je to země, kde je téměř nulová vymahatelnost práva a kde vítězí silnější. Lidé navíc vědí, že několik bohatých klanů ovládá politiku a jejich bohatství roste. Obyčejní lidé toto ale změnit nemohou.

Na co jste si museli dávat pozor?
Ven jsme samozřejmě chodili, ale věděli jsme, do kterých čtvrtí je možné chodit a kde bychom se asi stali obětí gangu. Ale pokud na Haiti vyjdete ven v malém městečku, lidé vám neublíží. Další překážky? Špína a zápach na ulicích, lidé blokující cesty, hořící barikády z pneumatik, sesutá zem v horách, úplatní úředníci, cesty jako vymletá koryta řek, hladové děti a žebrající lidé.

Podařily se odklidit trosky, nebo je situace dál žalostná?
Už před zemětřesením byla situace žalostná. Nyní jsou v hlavním městě a okolí stále ještě trosky. Hodně toho již je odklizeno. Haiťané nikdy neměli zájem si kolem sebe uklízet. Chtějí hlavně přežít. Těch, kteří by se starali o obecné blaho, je opravdu minimum. Každý se jen snaží urvat pro sebe největší krajíc.

Jak jste se vyrovnával s nepříjemnými podmínkami na Haiti?
Nezapomenu na okamžik, kdy jsem byl z naší mise na Haiti ještě sám a navštívil jsem pracovníky ostatních organizací, které na Haiti působí. Seděli jsme celý večer pod palmami, svítil měsíc, povídalo se, někteří kouřili doutníky, pak se jen mlčelo. Každý se s těmi zážitky vyrovnával po svém. Ale spíše jsme se snažili na možná rizika nemyslet. To bychom totiž nemohli udělat vůbec nic.

O projektu Praga-Haiti

Projekt běží od roku 2008 a v jeho stávající druhé etapě se zajišťují zdroje pitné vody v severozápadní části Haiti. Na ostrov tým přepravil z Česka techniku na vrtání studní včetně nákladního auta Praga V3S. Na konci roku 2010 působil na Haiti čtyřčlenný tým, který vybral vhodné lokality k výstavbě studní a vyjednal povolení k proclení a k zahájení prací. Misi stěžovala postupující epidemie cholery, ozbrojené nepokoje během prezidentských voleb, záplavy a také neochota místních úředníků. Práce přímo v terénu budou pokračovat letos. V současné době se chystá další mise vrtařů, která zahájí vrtné práce. Občanské sdružení Fidcon chce dál podporovat misii Baie-de-Henne, ve které od roku 2002 působí mladý český misionář, kněz Roman Musil. Člověk, který si řekl, že chce dělat něco jiného, než dělají jiní. Že i v chudobě je bohatství – uvnitř lidí. A vzdal se toho, že by byl po vojně strojvedoucím. Postupně chce tým zapojovat i místní obyvatele, nabízet jim pracovní příležitosti a předávat jim dovednosti potřebné pro další rozvoj. Projekt můžete podpořit zasláním DMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777 (cena 30 Kč), nebo finančním darem na účet: 2137396359/0800.
Jakub Němec (27)
Na Haiti 6 měsíců

Doba se tu dělí na tu před otřesy země a na tu po nich

Pomáhal v Africe, Turecku či Mongolsku. I když mu Haiti k srdci nepřirostlo, pomáhá tam obětavě. Kvůli bezpečnosti přijel na pár týdnů do Česka.

Když se dva Haiťané baví, na co přijde nejčastěji řeč?
Hlavní starostí je jídlo a pití. Ale narazíte na situce, kdy se teprve teď potkají dva lidé, kteří se znali před zemětřesením, ale živel zpřetrhal společenské vazby. Pak řeší, jak celou tu dobu přežili, chápou se svým způsobem jako vyvolení.

Kdyby teď přišly podobně silné otřesy, byly by škody větší, nebo menší, když už nestojí tolik budov?
Následné otřesy jsou tu často, ale ne tak silné. Nemyslím si, že by škody byly tak obří. Ale těžko říct. Spousta budov je vážně staticky narušena, Haiťané to řešili po svém – zaplácali trhliny, podepřeli kůlem. Oni totiž tehdy neznali zemětřesení.

Chovali by se jinak?
Jeden člověk mi tam – když jsme čekali na hurikán a oko mělo projít přes nás – říkal, že jim nevadí hurikány tolik, protože přicházejí desetkrát za rok. Zemětřesení pro ně byla nová věc. „Teď víme, že to některé zabije, někteří ale přežijou,“ líčil.

A to oko hurikánu?
Naštěstí nás těsně minulo.

Velké státy se v prvních měsících předháněly v množství pomoci. Byla tu kritika Evropy, že reaguje pozdě, nebo že se kvůli svým zájmům USA angažují příliš. Jaká je situace teď?
Padlo hodně příslibů, ne všechny přísliby velcí hráči naplní. Pořád tam ale pracuje hodně organizací.

Jak se chová sousední, vyspělejší Dominikánská republika, když tam proudí nelegálně Haiťané?
Dominikánská republika by nejradši úplně uzavřela hranice, ale jen jednosměrně kvůli přílivu Haiťanů. Na druhou stranu Haiti je pro ně obrovský trh, odbytiště. A taky platí to, že spousty Dominikánců by nedělaly „podřadnější“ povolání.

Co je pro vás největší zátěž?
Čím víc vidíte pod povrch, tím víc je to na místě stresující. Násilí je skryté pod povrchem. Je to problém i pro nás – museli jsme se teď i kvůli násilí před prezidentskými volbami vrátit domů do Česka.

Setkal jste se s útokem proti sobě?
Ne, ale vůči místním ano. Probíhají útoky na lidi podezřelé ze zavinění cholery. Leccos se maskuje tradicemi woodoo. Když stát neposkytuje zázemí, lidé si hledají svou cestu, impulzivní. Pak jsou tu znásilnění a jiné kruté praktiky.

Na místě působíte ve vesničce Pika, která je v horách. Jak pomáháte?
Ocitlo se tam 300 lidí bez domova. Chceme je znovu dostat k farmaření, zpátky do života. Aby jen nečekali s nastavenýma rukama. Zřizovaly se tam i přístřešky na 3 až 5 let, ale mnozí v nich zřejmě budou žít daleko delší dobu.

Problémem bylo, když se lidé přesouvali po tragédii do měst v domnění, že tam bude pomoc. Jenže tím zhoršili situaci a vyrostly další slumy. Míří teď lidé z měst do vesnic?
Stalo se dokonce i to, že vyjedli zásoby semen. A když nepřijde úroda, není co jíst. Snažíme se učit je modernímu zemědělstvím, a tím přežít. Učíme to už šestileté děti, aby k tomu byly vedeny odmala formou obrázků, povídání. Mnozí tam přemýšlejí, že je třeba zajistit se teď (dokud jsou tu humanitární organizace), nebo nikdy. Ne každý může být závislý na blízkých žijících v USA, Francii či Kanadě.

Jak pomáhá ADRA

Česká pobočka humanitární organizace ADRA proinvestovala polovinu z 22 milionů, které věnovali Haiti čeští dárci. Čtvrtinu částky použila v první fázi humanitární pomoci, kdy bylo potřeba distribuovat balíčky první pomoci nebo čističky vody. Zhruba stejný podíl pak vložila do projektu, který má pomoci zlepšit zemědělství. Na místě působí tři Češi, včetně Jakuba Němce. Čeští dárci jsou štědří, ale obvykle „jen“ hned po neštěstí. „Chceme tam zůstat do srpna 2012, tak je třeba peníze rozložit,“ tvrdí. DMS ADRA na číslo 87777, cena 30 Kč.

ČTĚTE TAKÉ: Rok po zemětřesení žijí stovky tisíc lidí v táborech

První sirotci z Haiti přiletěli do Francie k adoptivním rodinám

Počet obětí cholery na Haiti stoupá, skoro 2000 mrtvých