Žáci na základních školách

Základní školy navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 asi 950 tisíc žáků. Podle dat veřejného ochránce práv z roku 2021 je z toho asi 35 tisíc žáků romských.

Počty romských žáků ve školách

Z více než 4200 základních škol v Česku je podle posledních veřejně dostupných dat 262 škol, kde se podíl romských žáků pohybuje nad číslem 34 procent. Na 126 školách je počet Romů vyšší než 50 procent. 17 škol je v podstatě zcela romských.

Vývoj počtu základních škol dle podílu romských žákůVývoj počtu základních škol dle podílu romských žákůZdroj: se svolením Veřejný ochránce práv

Romové v Česku

V rámci sčítání lidu v roce 2021 se podle Českého statistického úřadu přihlásilo k romské národnosti pouze 21 691 lidí. Podle Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017, vypracovaný pro Úřad vlády, jich na českém území žije odhadem 240 300, což je asi 2,2 procenta obyvatel ČR. Sociálně vyloučených je bezmála 50 procent Romů.

Základní škola Kamenná stezka v Kutné Hoře.
Škola měla špatnou pověst i skladbu žáků. Kamenka nyní láká na pohodovější výuku

Žáci s lehkým mentálním postižením

Z dat ombudsmana dále vyplývá, že zhruba 12 procent ze všech romských žáků (tedy přes 4000) má snížené nároky na vzdělávání z důvodu lehkého mentálního. U neromských žáků je to pouze 1,3 procenta. Romští žáci jsou tak zhruba desetkrát častěji diagnostikováni jako žáci s lehkým mentálním postižením. To podle studie Zbyňka Němce, experta z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, samozřejmě neodpovídá vědeckým poznatkům a jde často o důsledek sociálního vyloučení. Většina z těchto romských žáků se proto vzdělává buď ve speciálních školách, nebo v segregovaných třídách či školách odděleně od běžného kolektivu.

Výhody společného vzdělávání

Segregace, tedy oddělené vzdělávání znevýhodněných žáků, snižuje šance jednotlivce na úspěch a přináší obrovské náklady jak pro místní ekonomiku, tak i město a region jako celek. Když se oddělování žáků omezí nebo úplně ukončí, děti budou moci naplňovat svůj potenciál, do veřejných rozpočtů poputuje víc peněz, na segregovanou školu nebude muset zřizovatel doplácet a ve vyloučených oblastech se sníží kriminalita a posílí celková kvalita soužití.

Tento trend potvrzují i data neziskovky Datalyrics o zaměstnanosti Romů. Ukazují, že ve vyloučených lokalitách je pracovně aktivních jen 22 procent Romů po dokončení (často segregované) základní školy, ale plných 61 procent po vystudování učiliště.

Školák během covidové domácí výuky v jedné z domácností v Liberci. Ilustrační foto
Karel Gargulák: Desegregace? Zlepší se vzdělání, zaměstnanost i rozpočet

Ekonomické ztráty

Segregace omezuje úspěšnost ve vzdělávání. Když ale žák dokončí střední školu, přinese za svůj život do veřejných rozpočtů v průměru o 2,3 až 2,8 milionu korun víc než žák pouze se základním vzděláním. Výpočty zahrnují příjmy z daní, odvodů na sociálním a zdravotním pojištění nebo to, že jednotlivec má nižší pravděpodobnost čerpat sociální podporu.

Trestná činnost

Vzdělání ovlivňuje i kriminalitu, mezi mírou dosaženého vzdělání a trestnou činností existuje silná souvislost. Podle dat vězeňské služby má přes polovinu odsouzených základní vzdělání, zatímco odsouzených s vysokoškolským vzděláním je jen 1 procento.

Soudržnost společnosti

Úroveň vzdělání má totiž celou řadu nefinančních dopadů. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že vzdělávání pozitivně ovlivňuje postoje k demokracii, politické hodnoty, politické chování, sociální důvěru a soudržnost na místní úrovni.

Z výsledků šetření vyplynulo, že české děti mají skvělé podmínky pro vlastní vzdělávání. Chybí jim však dostatečná motivace.
Podmínky českého vzdělávání se zlepšují. Škola však třetinu dětí vůbec nebaví

Jak na společné vzdělávání

Zrušit oddělené vzdělávání romských a dalších vyloučených dětí může zvládnout většina českých obcí měst, které zřizují víc škol. Mohou stanovit, kolik tříd jaká škola otevře, či ideální podíl romských dětí ve třídě, což jsou přibližně 4 žáci na třídu o 25 dětech. Po jeho překročení hrozí, že ostatní rodiče začnou své děti hromadně přehlašovat na jiné školy, nebo se jinak snažit, aby jejich děti nechodily do „romské školy“. V lokalitách s více školami je ideální v rámci jedné školy nepřekročit podíl zhruba 10 až 15 procent romských a dalších vyloučených dětí na celou školu.

Potřebná je podle portálu Desegregace.cz spolupráce radnice, ředitelů škol, vedoucích úředníků, sociálních pracovníků, poradenských pracovišť, Úřadu práce, policie či neziskovek a včas zachytit děti z vyloučených rodin či z romských komunit, kterým hrozí neúspěch ve vzdělávání. Ty by měli podporovat v docházce již do mateřské školy, později do školy a na zájmové kroužky.