Zelenou perlu obdržel za větu: „Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami." Vyšla v článku nazvaném Šumava chce prosadit intenzivní zásahy proti kůrovci, a to v červenci 2011 na zpravodajském serveru www.denik.cz - ZDE.

Ředitel parku Jan Stráský míní, že Šumava si zaslouží i takovou pozornost, která je oceněna takovým způsobem. „Já jsem řekl jeden příklad, který se dost opakuje a asi mu není rozumět. Já jsem říkal, že náš zákon o ochraně přírody 114 z roku 1992 je zákon, který má spoustu ustanovení, které se vůbec nedají dodržet a ten zákon to ani nepředpokládá a ve všech případech umožňuje poskytování výjimky. To znamená, že se vlastně neřídíme tím zákonem, a v mnoha případech se řídíme až výjimkami, které mají tu nevýhodu, že někdy trvají tak dlouho, že už mezi tím tu výhodu nepotřebují," řekl Stráský.

Tento citát se podle něj všelijak přetřásá, ale není to citát o tom, že se nedodržuje zákon, to je citát o tom, že zákon je napsaný tak, že sám předpokládá, že na mnoho jeho ustanovení bude muset být poskytována výjimka.

„Je neuvěřitelné, co všechno se panu Stráskému v roli šéfa Šumavy za poměrně krátkou dobu podařilo," uvedl při vyhlašování výsledků ironicky Miroslav Patrik z ekologického sdružení Děti Země. Uvedl, že Stráský měl více nominací v obou kategoriích, tedy v Ropákovi i v Zelené perle. Na cenu za antivýrok měl dokonce 13 návrhů z celkových asi sto výroků, a to především za názory spojené s bojem proti kůrovci na Šumavě.

Ropáka dostal za to, že odmítl přijmout Diplom Rady Evropy za vzorně spravované chráněné území a také za údajné nezákonné poškození vzácných ekosystémů kácením stromů, zejména v oblasti Smrčina a Ptačí potok. V ekologické anketě uspěl i za přivolání policie na účastníky protestu proti kácení stromů u Ptačího potoka, za narušování klidu v lokalitách, v nichž na Šumavě sídlí vzácní tetřevi a za narušení činnosti státní správy v ochraně přírody.

Druhé místo v anketě Ropák získal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) za podporu přidělení části emisních povolenek na vypuštění oxidu uhličitého v období 2013 až 2020 pro velké znečistovatele a za postup likvidace ropných lagun u Ostravy. Třetí místo obsadil bývalý ministr průmyslu Martin Kocourek (ODS) za snahu o prolomení těžebních limitů na Mostecku.

V Zelené perle obsadila druhé místo předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, která na 22. kongresu ODS dávala do souvislosti komunisty a kůrovce. Třetí místo pak obdržel náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček (TOP 09) za komentář ke stavu zeleně v hlavním městě.

Ropák byl letos udělen podvacáté, zelená perla po sedmnácté. Podrobnosti k výsledkům obou anket jsou na webu pořadatelů.

Ropáci a Zelené perly jsou oceněním "zásluh" o životní prostředí

Ceny Ropák a Zelená perla uděluje od roku 1992 ekologická organizace Děti Země osobnostem za antiekologické činy a výroky.

Přehled držitelů za posledních deset let (s uvedením tehdejších funkcí):

Anketa Ropák:

2002 – Pavel Švarc, generální ředitel Unipetrolu, předseda představenstva Spolany (podle ekologů měl hlavní odpovědnost za únik nebezpečných toxických látek ze Spolany při povodních).

2003 – Jaromír Schling (ČSSD), poslanec (mj. za návrhy na zrušení ministerstva životního prostředí a podporu výstavby jezů na Labi).

2004 – Martin Pecina (ČSSD), náměstek ministra průmyslu a obchodu (např. za prosazování těžby hnědého uhlí v severních Čechách či za návrhy na stavbu dalších dvou jaderných bloků).

2005 – Vlastimil Aubrecht (ČSSD), zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy a poslanec (mj. za zpochybňování ekologických limitů chránících obce na Mostecku před povrchovou těžbou uhlí).

2006 – Martin Říman (ODS), ministr průmyslu a obchodu (za snahu o zvýšení emisních limitů, za podporu plánu rozšíření těžby hnědého uhlí v severních Čechách a za souhlas s výstavbou dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín).

2007 – Jiří Hodač (ODS), náměstek ministra dopravy (za údajné vyhrožování občanským sdružením žalobami a za přístup k budování kontroverzních silnic a dálnic).

2008 – Pavel Bém (ODS), primátor hlavního města Prahy (mj. za prosazování stavby mrakodrapů na pankrácké pláni a výstavby rychlostní silnice R1 přes obytnou část Suchdol).

2009 – Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu (za návrh energetické koncepce, který zahrnoval prolomení limitů těžby uhlí.)

2010 – Pavel Drobil (ODS), ministr životního prostředí (mj. za snahu oslabit pravomoci a význam ministerstva životního prostředí).

2011 – Jan Stráský, ředitel Správy NP a CHKO Šumava (mj. za diskreditaci poslání parku v očích veřejnosti).

Anketa Zelená perla:

2002 – Miroslav Binder, soukromý zemědělec („Já mám jiný starosti, než se srát s nějakým záborníčkem křivým, nebo medovým, nebo co. A seru na ty jejich ptáky. Neznají hranici, kde je pták a kde je člověk." Respekt/ 2. prosince 2002).

2003 – Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic („Myslím, že neexistuje jen přirozená migrace, ale i umělá. Těch pár medvědů či vlků by se tedy dalo podle mého názoru čas od času přepravit do jiných oblastí." Týdeník Frýdecko-Místecko/9. prosince 2003).

2004 – Václav Havlíček, vedoucí druhého bloku Temelína („Ono takzvané vyhořelé palivo tedy můžeme bezpečně ukládat do země. Po třech stech tisících letech se jeho radioaktivita sníží na přípustnou úroveň a pak se s ním může nakládat jako s dnešním popílkem, komunálním odpadem a spoustou jiných produktů moderní civilizace." Hospodářské noviny/ 2. března 2004).

2005 – Václav Klaus, prezident ČR („Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!" Právo/ 14. července 2005).

2006 – Jaroslav Kubera (ODS), teplický primátor a senátor („Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali, protože je stejně nevyřešíme, vzali je na vědomí a spíš nutili, aby nám je petičníci neposílali". Senát/ 2. listopadu 2006).

2007 – Václav Klaus, prezident ČR („Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci". Hospodářské noviny/ 7. února 2007).

2008 – Jaroslav Mencl, poradce předsedy dopravní komise Plzeňského kraje („My v současné době připravujeme vznik občanského sdružení pod názvem Stromy zabíjejí, protože lidí, kteří skončili svůj život na stromech, neustále přibývá." ČRo1/ 14. ledna 2008).

2009 – Pavel Kouda (ČSSD), náměstek hejtmanky Ústeckého kraje („Prostě jsem pro prolomení limitů, aby se ta kultura tady trošičku zvedla." Aktualně.cz/ 22. října 2009)

2010 – Pavel Drobil (ODS), ministr životního prostředí („Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit 20procentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytýčila." Hospodářské noviny/ 13. září 2010).

2011 – Jan Stráský, ředitel Správy NP a CHKO Šumava („Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami." www.denik.cz/ červenec 2011).