Profesorka Věra AdámkováProfesorka Věra AdámkováZdroj: se svolením V. AdámkovéPodle ředitele VZP Zdeňka Kabátka činí dvouletý covidový účet 53 miliard. Nyní jsou na obzoru další výdajev souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. Měla by vláda přehodnotit rozhodnutí o zmrazení plateb za státní pojištěnce a naopak je navýšit?
Platby za státní pojištěnce je nutné detailně analyzovat. Do systému přichází řada lidí s postcovidovým syndromem, jejichž léčba není levná. A samozřejmě musíme pomoci lidem, kteří k nám prchají z Ukrajiny. Je mi jich nesmírně líto, protože zažívají peklo, nikdo se jich na nic neptal a vždycky to odnesou nejvíc. Nabízíme jim statut státního pojištěnce, přičemž víme, že jejich zdravotní stav není srovnatelný s naší populací, ať už se to týká péče o chronické civilizační nemoci nebo proočkovanost. Proto si myslím, že schválený rozpočet je v kapitole zdravotnictví podhodnocený a potřebnou péči hlavně pro strádající běžence z Ukrajiny nemůže zaručit.

Co konkrétně znamená pro zdravotní systém příliv běženců, jejichž počet může záhy dosáhnout tří set tisíc?
Minulý týden jsme o tom mluvili se zástupci ambulantních lékařů a nemocnic. Tehdy odhad příchozích činil čtvrt milionu. Pokud by byl jejich příliv rovnoměrný a péče by se rozptýlila po celé republice, všichni odborníci měli za to, že v první fázi se to zvládne. Kdybych jich přišlo kolem půl milionu a víc, systém na to nastaven není.

Kongresové centrum Praha, metropolitní asistenční centrum na pomoc Ukrajině, 15. 3. 2022.
Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Kvůli pomoci uprchlíkům

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) míní, že by se výrazněji měly zapojit fakultní nemocnice, které by zřizovaly centra pomoci uprchlíkům, čímž by se ulevilo praktikům. Je to schůdné?
Není to tak jednoduché. Velké nemocnice a specializované ústavy mají jen malé kapacitní rezervy. Kvůli covidu se také řada výkonů musela odkládat, ale to neznamená, že je není nutné provést. Místo by tedy ředitelé možná našli, ale problémem jsou zdravotní sestry a lékaři v některých specializacích. Odborníci, kteří byli na vědecké radě, své obavy ministru Válkovi sdělili, takže nyní to není uzavřená záležitost.

Mohli by tam vypomáhat lékaři a zdravotníci z Ukrajiny?
I o tom byla řeč. Tito lidé sice nesplňují podmínky pro výkon zdravotního povolání v Česku, takže léčit by nemohli, ale díky znalosti jazyka by mohli být jakýmisi styčnými důstojníky a pomáhat ke zprůchodnění systému.

Mohli by být více zapojeni do českého zdravotnictví, pokud absolvovali medicínu na Ukrajině?
Podmínky jsou dané zákonem a vyhláškami, to nelze obejít. Odbornost musí být vždy na prvním místě. Ukrajinští zdravotníci u nás byli už dříve, ale je třeba říct, že ne všechny školy, které absolvovali, jsou stejně náročné jako české. Proto je nezbytné prověření jejich znalostí. Tyto věci se urychlit nedají. Pokud ale projdou zmíněnými středisky prvního zdravotního kontaktu, může jim to pak pomoci při skládání zkoušek.

Překážkou pro zařazení malých Ukrajinců do školek je očkování, respektive častá neschopnost ho prokázat. Existuje představa, jak ji překonat?
Všichni aktéři jsou v tomto ohledu vstřícní. V momentě, kdy budou rodiče schopni předložit třeba sken, fotografii nebo kopii očkovacího průkazu dítěte, bude to bráno jako potvrzení o prodělané vakcinaci. Nastavené podmínky pro vstup do školského zařízení ovšem porušovat nelze. Pokud bychom to chtěli změnit, musela by se očkovací povinnost zrušit i pro české děti. Přechodným řešením by mohl být vznik homogenních ukrajinských školek, kde by očkování nebylo vyžadováno. Navíc by se tam o ně mohly starat Ukrajinky, které k nám přicházejí a mají příslušné vzdělání.

Veterinární správa zakázala dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny. To se ale netýká domácích mazlíčků.
Obavy ze vztekliny: Zvířata z Ukrajiny nesmí do Česka, mazlíčci mají výjimku

Kdyby ukrajinské dítě chtělo jít do české školky, ale nemělo potvrzení o prodělaném očkování, mělo by se vakcinovat podle českého schématu, nebo nejprve projít testem na protilátky, aby se zjistilo, proti čemu je imunní?
To má svoje limity, konečný verdikt ze strany ministerstva zdravotnictví zatím nepadl.

Byla jste s ministrem Válkem v Bruselu, kde se určitě hovořilo o možném celoevropském řešení postcovidové doby i uprchlické vlny z pohledu zdravotnictví. Bude i to tématem českého předsednictví EU?
Stoprocentně. Proběhlo několik schůzek na úrovni eurokomisařů , europoslanců a stálého českého zastoupení u EU. Je to komplexní otázka, takže tématem předsednictví určitě bude Evropa po covidu a důsledky konfliktu na Ukrajině. Pochopitelně definitivní schéma nemůže být na stole, protože nikdo neví, jak se situace bude vyvíjet. Naše předsednictví se ale určitě bude muset zabývat exodem Ukrajinců na Západ, především do slovanských zemí. Musíme počítat s tím, že tentokrát jejich cílem nebude La Manche.