Kvůli dodatečným pozměňovacím návrhům je ale osud zákona nejasný. Jak upozorňuje Lukáš Zelený, právník, který se dlouhodobě věnuje ochraně spotřebitele, jakýkoliv další odklad zákona by pro zákazníky znamenal pohromu. „V současné době energošmejdům nahrává strach ze zvyšování cen energií,“ varuje Zelený.

Na jaké nekalé praktiky si teď spotřebitelé podle vašich zkušeností nejvíce stěžují?
Energošmejdi se neštítí použit jakoukoliv lest, aby z důvěřivých spotřebitelů vymámili podpis nové smlouvy nebo alespoň předložení té stávající nebo třeba vyúčtování, ze kterých si opíšou potřebné údaje pro uzavření jiné smlouvy, a poté jednoduše zfalšují podpis na smlouvě o dodávkách energií či přihlášce do aukce energií. Tito energošmejdi se jako zástupci dodavatelů energií či pořadatelé pochybných energetických aukcí ke spotřebitelům dostavují především osobně, když zazvoní na jejich zvonek, případně jim volají. Využívají přitom i toho, že lidem připadá problematika dodávek energií složitá.

Ilustrační fotografie.
Podvodů na seniorech přibývá. Šmejdi mají další trik, vydávají se za vnoučata

Takže největší tlaky jsou na zákazníky činěny stále při osobním setkání?
Při osobním setkání někteří spotřebitelé snadno podlehnou mile se usmívajícímu podomnímu obchodníkovi, který si s nimi u kávy popovídá nejen o dodávkách energií, ale i o životě obecně. Ovšem pokud to nejde po dobrém, může obchodník zvolit nátlakové metody. Například předstírá, že je uražen nedůvěrou spotřebitele, snaží se v něm vzbudit pocit viny nebo studu, takže spotřebitel nakonec podlehne a podepíše dokumenty, z nichž se později vyklube nevýhodná smlouva o dodávkách energií nebo přihláška do aukce.

Co nabídky přes telefon?
Co se týče uzavírání smlouvy po telefonu, zde může být spotřebitel manipulován k uzavření smlouvy sérií vhodně formulovaných dotazů, až nakonec odpoví ano na někdy úmyslně zmatečně položenou či triviální otázku. Byly zaznamenány i případy, kdy byl hovor účelově sestříhán tak, aby to vypadalo, že spotřebitel smlouvu uzavřel, ačkoliv tak ve skutečnosti neučinil.

Jak se bránit?
Pokud si po odchodu podomního obchodníka nebo po skončení hovoru spotřebitel uvědomí, že udělal chybu, a smlouvu či přihlášku do aukce tak zruší, obvykle jej čeká požadavek na uhrazení vysoké smluvní pokuty. Jenže zpravidla se jedná o smlouvy uzavírané při podomním prodeji nebo po telefonu, a je tak možné od nich do 14 dnů od jejich uzavření odstoupit nebo je do 15 dnů od zahájení dodávek novým dodavatelem vypovědět. Zároveň platí, že nový dodavatel nemá právo požadovat za ukončení smlouvy žádnou sankci.

Populární jsou v posledních letech i aukce, jakým způsobem škodí šmejdi v této oblasti?
U pochybných energetických aukcí spotřebitel podepisuje přihlášku do aukce energií, přičemž energošmejd zde vystupuje jako zprostředkovatel, nikoliv jako zástupce dodavatele energií. A v tom bývá kámen úrazu. Od přihlášky do aukce lze odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu. Ovšem pokud již došlo na základě této aukce k určení vítězného dodavatele a uzavření smlouvy s ním, podle stávající právní úpravy se nelze z takové smlouvy tak snadno vyvázat jako v případě, kdy je smlouva podepsána spotřebitelem při podomním prodeji či uzavřena po telefonu. Spotřebitelé se mohou obracet na dozorové orgány. Jde-li o dodavatele energií či jeho obchodního zástupce, dozor vykonává Energetický regulační úřad. Ovšem pokud se jedná o zprostředkovatele, respektive pořadatele aukce, dozor nad ním realizuje Česká obchodní inspekce. A to může být pro mnoho spotřebitelů matoucí.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza
Bič na energošmejdy může začít práskat

Senátoři by na nadcházející schůzi měli definitivně schvalovat novelu energetického zákona, který má praktiky energošmejdů zarazit. Jaké změny v novele jsou z pohledu odborníka nejdůležitější?
Projednávaná novela energetického zákona se nejvíce vypořádává právě se zprostředkovateli smluv o dodávkách energií, jelikož formu zprostředkování nejen podomní obchodníci nejčastěji využívají. Podle novely by každý zprostředkovatel musel nově splňovat podmínky vzdělání, praxe i bezúhonnosti a získat licenci od Energetického regulačního úřadu.  Zprostředkovatelé v současné době zpravidla spadají pod dozor České obchodní inspekce, nikoliv Energetického regulačního úřadu, což dosud bylo odůvodněno tím, že nemají licenci jako dodavatelé energií. Spotřebitelé jsou tak zmateni, nedokážou rozlišit, na který z dozorových orgánů se mají se svým konkrétním problémem obrátit.

Co samotné smlouvy?
Novela dále zavádí právo spotřebitele kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, což by vyřešilo problém vysokých smluvních pokut, které jsou za odvolání plné moci po spotřebitelích požadovány. A to není vše. Posílit by se mělo postavení odběratelů energií i v dalších situacích. Někteří dodavatelé totiž nepovažují za důvod k ukončení smlouvy stěhování zákazníka. Podle projednávané novely by v tomto případě mohl spotřebitel smlouvu vypovědět bez sankce. Rovněž by mělo být možné snadněji zabránit automatickému prodloužení smlouvy, které v některých případech brání jejímu ukončení. Navíc smlouva uzavřená na dobu určitou by měla trvat maximálně 36 měsíců, poté by se změnila na smlouvu s dobou neurčitou, tedy na takovou, kterou lze snadněji a bez smluvní pokuty vypovědět.

Těsně před závěrečným schvalováním ale senátor Miloš Vystrčil (ODS) načetl do zákona své pozměňovací návrhy, které podle něj mají kontrolu trhu ještě víc zpřísnit. Neohrozí tento – asi dobře mínění krok – celou novelu?
Pokud se senátorky a senátoři ztotožní s pozměňovacími návrhy pana senátora Vystrčila a rozhodnou se novelu s těmito pozměňovacími návrhy vrátit Poslanecké sněmovně v úplném závěru srpna, je jen velmi malá šance, že se Poslanecká sněmovna stihne této novele ještě věnovat a buď přehlasovat Senát, a setrvat tak na již dříve schválené verzi, nebo novelu schválit ve znění senátních pozměňovacích návrhů. Musíme si totiž uvědomit, že zbývá jen velmi omezený počet jednacích dnů do říjnových sněmovních voleb.

V praxi by tak zákon mohl spadnout pod stůl?
Ano. Je tu příliš velké riziko, že tato PROspotřebitelská a protišmejdská novela spadne pod stůl, jelikož ji Poslanecká sněmovna nestihne projednat. A to i přesto, že nad verzí novely, která doputovala do Senátu, panuje široká shoda. Je to totiž výsledek mnohaleté práce odborníků z Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, spotřebitelských organizací i podnikatelských asociací. Čemuž odpovídala široká podpora napříč Poslaneckou sněmovnou.

Farmáři.
Volební programy zezelenaly. Slibují podporu malých farem či omezení solárů

Senátor Vystrčil kromě jiného navrhl, aby  dodavatele energií museli zákazníky o změně ceny či smluvních podmínek oznamovat písemně, což podle svazu obchodu znamená, že firmy budou posílat doporučené dopisy a zákazníky čeká cesta na poštu. Je zrovna takový krok nutný? Nyní stačí změnu sdělit na internetu či emailem.
V tomto případě obavy pana senátora Vystrčila nesdílím.  Dnes je to tak, že dodavatel je povinen spotřebitele s chystaným zvýšením ceny, o což především jde, seznámit. Může tak učinit dvojím způsobem. Pokud ho informuje individuálně, tedy podle dohody typicky dopisem, e-mailem nebo sms, a to nejpozději 30 dní přede dnem účinnosti změny, může spotřebitel od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před tímto datem. Přičemž i o tomto právu ho musí dodavatel informovat. Dodavatel však ne vždy chystané zdražování oznamuje individuálně. Pokud změnu podmínek pouze vyvěsí ve své provozovně či na webových stránkách, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti změny. Vyplatí se proto pravidelně kontrolovat webové stránky dodavatele elektřiny či plynu, aby se o změně podmínek dozvěděl a případně jí využil k odstoupení od smlouvy.

A podle novely?  
Projednávaná novela energetického zákona říká, že nově by dodavatel musel spotřebitele informovat způsobem, který bude uveden ve smlouvě. Takže opět to mohou být různorodé způsoby – od dopisu, přes e-mail či sms, až po vyvěšení na webových stránkách. Pokud by dodavatel však změnu dohodnutým způsobem spotřebiteli neoznámil, vůbec nenabyde účinnosti.